Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand - Introduktion

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Parkeringsplads anlagt med belægninger med permeable fuger.

Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand - Introduktion

Projektstart februar 2011. Afsluttet september 2014.

Klimaændringer medfører flere intensive regnbyger og skybrud end tidligere. For at undgå omfattende oversvømmelser, er der opstået et behov for aflastning af kloaknettet. Det er en udbredt misforståelse, at det ikke er muligt at lede al overfladevand til afløbssystemerne uden at deres kapacitet overskrides. Det er muligt, det skal blot ske i et tempo, hvor afløbssystemerne kan følge med og det er netop her de permeable befæstelser kommer ind i billedet. Befæstelserne fungerer som forsinkelsesbassiner og skaber derved en væsentlig aflastning af afløbssystemerne, ved at holde på vandet indtil der igen er kapacitet i afløbsledningerne.

Anvendelsen af permeable betonbelægninger er endnu ikke slået igennem i større skala hos kommuner og forsyningsselskaber. Dette skyldes primært en række uafklarede spørgsmål og det faktum at langtidserfaringer endnu ikke er til stede. Der er begrænset viden omkring egenskaber såsom infiltrationsevne, forsinkelsesevne, rensningseffektivitet samt holdbarhed og driftsudgifter.

Med dette projekt, ledet af Teknologisk Institut og delvist finansieret af Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program er der i lille skala initieret en mere systematisk gennemgang og dokumentation som bl.a. skal generere vigtig viden inden for ovenstående emner.