Planhed af gulve - Planhed er et vigtigt funktionskrav til gulve i mange kategorier

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Planhed af gulve - Planhed er et vigtigt funktionskrav til gulve i mange kategorier

På gulve i højreollagre vil selv en mindre overskridelse af planhedskravet kunne afstedkomme kollision mellem lasten på trucken og lagerreoler. Ved en reolhøjde på f.eks.10 meter vil selv nogle få mm´s skævhed på gulvoverfladen kunne føre til flere cm skævhed ved overkanten af reolen.

Instituttet har også fået flere henvendelser fra produktionsvirksomheder, hvor udgifter til reparation og udskiftning af truck er vokset betragteligt. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at en stor del af disse udgifter kan kædes sammen med gulvets planhed og overfladestruktur.