Produktområdeprojektets rapporter - Omgivende miljø

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Produktområdeprojektets rapporter - Omgivende miljø

"Afdampning fra beton", Jørn Bødker, Teknologisk Institut,
Arbejdsrapport nr. 18, 2006, Miljøstyrelsen

 

 

Resumé
Projektet har haft til formål at undersøge afdampningen af flygtige stoffer fra beton til indeklimaet. Resultaterne bidrager til en vurdering af, hvorvidt betonbyggeri giver godt eller dårligt indeklima. Der er lavet afdampningsforsøg med 4 repræsentative betontyper og på baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at afdampningen fra beton ikke vil give anledning til indeklimaproblemer i den færdige bygning.

"Miljøvurdering af nye betontyper", Jørn Bødker, Teknologisk Institut,
Arbejdsrapport nr. 38, 2006, Miljøstyrelsen

 

 

Resumé
Formålet med delprojektet er at afklare, om den moderne beton der bruges i dag, i fremtiden ifm. evt. genbrug vil give anledning til uacceptable miljøproblemer. Der er gennemført en række test af udvaskning af tungmetaller fra forskellige betontyper. Undersøgelsen bygger på et begrænset datamateriale og det er derfor svært at drage meget klare konklusioner, dog tyder undersøgelsen på at nye betontyper med flyveaske, mikrosilika og slamaske sammenlignet med traditionelle betoner ikke vil give anledning til forøget udvaskning fra nedbrudt beton i fremtiden.