Produktområdeprojektets rapporter - Reduceret miljøpåvirkning

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Produktområdeprojektets rapporter - Reduceret miljøpåvirkning

"Kulbrinte i betonslam", Jørn Bødker, Teknologisk Institut,
Arbejdsrapport nr. 17, 2006, Miljøstyrelsen

 

 

Resumé
Projektet har til formål at afklare, hvor kulbrinter i betonslam stammer fra samt klarlægge betonbranchens muligheder for at reducere kulbrinteindholdet i betonslam. Der er i projektet gennemført analyser af forskellige formoliers bidrag til kulbrinteindholdet i slam. På baggrund heraf kan det fastslås, at størstedelen af kulbrinte i slammet stammer fra brugen af mineralske formolier og at en udskiftning af mineralske formolier med vegetabilske formolier, vil reducere kulbrinteindholdet i slammet betydeligt.

"Udtørring af beton i byggefasen", Claus V. Nielsen og Lars Olsen, Teknologisk Institut,
Arbejdsrapport nr. 37, 2006, Miljøstyrelsen

 

 

Resumé
Under produktion af beton tilsættes cement, vand og tilslag. En del af vandet forbruges under processen og den resterende del vil blive i den færdige beton. I byggefasen er det vigtigt, at fugtindholdet i betonen ikke overskrider visse grænser og da det er tids- og energikrævende at forcere udtørring, er det vigtigt at finde en model for betons udtørringsmæssige egenskaber. Dette projekt forsøger at danne grundlaget for en sådan model for beskrivelse af danske betoners udtørring.

Nedknust beton i ny beton til bærende konstruktioner
Betonstandarden DS/EN 206-1 (og DS 2426) tillader at benytte nedknust beton og tegl som erstatning for naturligt tilslag. DS 411 har imidlertid ikke tilladt dette i bærende konstruktioner.

Betonelementbranchen har haft et ønske om at ændre dette misforhold, hvilket er lykkedes i Produktområdeprojektets regi.

Standardiseringsudvalget S411 godkendte i september 2006 et tillæg til DS 411, hvori nedknust beton tillades anvendt i bærende konstruktioner under visse betingelser.

Se tillæg til DS 411 i pdf-format