Automatisering af tunge løft - AP1 Ophængning af kamme

Klaus  Thaarup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 18.

juletrae
juletrae

Automatisering af tunge løft - AP1 Ophængning af kamme

Projektets formål:

Formålet er at automatisere håndteringen af delstykker fra transportbåndet og til de hænger på et juletræ og vise versa. Herved fjernes tunge løft til gavn for arbejdsmiljøet og for produktiviteten i kraft af mindre personalerokering.

 

AP1 Ophængning af kamme

Målet for arbejdspakken er at udvikle en ophængningsstation til kamme omfattende et egnet værktøj og en ny styringsalgoritme, som både kan håndtere produktvariationer og biologisk variation. Sekundært skal der udvikles mekanisk periferiudstyr til indfødning af produkter og til håndtering af juletræerne.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at analyse- og idéfasen er udført med tilhørende rapporter, som beskriver resultater og baner vejen for metodefasen. I analysefasen er der undersøgt forhold ved levering af produkter til ophængningsstationen, samt de anatomiske detaljer såsom knogler, spæk og kødområder, der ikke må beskadiges.  Ligeledes er ophængningsmønstre kortlagt for at sikre, at produktspecifikationerne overholdes i samspil med indførelse af nye automatiske processer.

Metodearbejdet er godt i gang og omfatter konstruktion, fremstilling og afprøvninger af forskellige griberprincipper.

Den første metodemodel af en mekanisk griber, som kan opsamle kamme fra et transportbånd og efterfølgende ophænge disse på juletræets krog, er nu fremvist.

Den næste store aktivitet i projektet er at udvikle og afprøve en funktionsmodel, som kan demonstrere konceptets anvendelighed m.h.t. kvalitet, kapacitet og procesforhold. Udviklingen tænkes udført i DMRI's testlokation i Ringsted.

Testforholdene udtænkes således, at et bredt udvalg af produktvarianter inddrages i et omfang, der er så realistisk som muligt.

For at gøre en industrirobot i stand at opsamle en grisekam fra et transportbånd skal der udvikles et samspil mellem de mekaniske komponenter og sensorsystemerne. Dette samspil skal derefter være kernen i at kontrollere robotten for henholdsvis opsamling og aflevering af kamme på et juletræ. Denne disciplin udgør således en væsentlig del af næste projektfase.