Datadrevet udvikling af biosolutions - case mikroalger

Nicolaj  Ma

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 96.

Datadrevet udvikling af biosolutions - case mikroalger

beskåret version af billede til projekttekst om datadrevet udvikling af biosolution - case alger

Projektperiode: 17. maj 2022 - 30. juni 2023

Med dette projekt ønskes at udvikle teknologi til biokonvertering af næringsrige reststrømme til mikroalger. Projektet er en del af Biosolution Zealands vision om at etablere partnerskaber mellem store og små virksomheder og vidensinstitutioner i åbne faciliteter. Resultaterne kan bruges til at bane vejen til en fuldskala-proces hos Nordzucker på deres anlæg på Lolland, samt udvikle sensorteknologi fra atSpiro.

 

I forbindelse med sukkerproduktion produceres der vandige rest- og sidestrømme indeholdende sukker og næringsstoffer. Ved en fremtidig produktion af protein fra sukkerroeblade, vil der også produceres både en fiberfraktion bestående af uopløselige fibre, samt yderligere vandige reststrømme indeholdende sukker og næringsstoffer. Disse reststrømme kan udnyttes til produktion af højværdistoffer, og her tænkes specifikt på dyrkning af mikroalger i fermenteringstanke.

Mikroalgers vækst er afhængig af ilt og derfor er iltovervågning essentielt. For at accelerere udvikling af de digitale løsninger generelt indenfor biosolutions har projektet stærkt fokus på at levere de nødvendige data for at optimere mikroalgefermentering. atSpiros moniteringsteknologi testes i samarbejde med Teknologisk Institut i små labfermenteringer såvel som større bioreaktorer, og projektet sikrer, at sensorteknologien udvikles, til kontinuerlig monitering af vitale parametre i processen så som ilt, pH og temperatur. Næringstilførsel og pH justeres digitalt, hvilket sikrer konstante optimale forhold og maksimal produktionskapacitet. Den digitale løsning vil i alle skalatrin i processen være med til at sikre optimal produktkvalitet og ikke mindst kontinuerligt dokumentation af procesparametre.

Sammen med Nordic Zuckers deltagelse sikre den nødvendig leverance af repræsentative råvarer og sikrer dermed, at ideen kan forankres og udvikles videre i processer, der kan kommercialiseres i produktionsskala.

Logo for NordzuckerLogo for atSpiro