EUDP2020-projekt 'Legionellasikring af energieffektivisering for installationer og forsyning'

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Plantegning og bruser

EUDP2020-projekt 'Legionellasikring af energieffektivisering for installationer og forsyning'

- Med udredningsrapporter del 1 - 3 offentliggjort november 2022

Legionellasygdom er et stigende problem i Danmark – såvel som i udlandet - og ofte er det relateret til brugsvandssystemer, hvor bl.a. lave vandtemperaturer kan danne grobund for legionella.

Opvarmning af brugsvand i Danmark sker typisk via fjernvarme, varmepumper eller el, hvor en øget energieffektivisering i høj grad retter sig mod at anvende lavest mulig brugsvandstemperatur. Legionellaproblemet udfordrer således i høj grad både energiforbrug og klima, ligesom det er uheldigt for eksport af danske fjernvarmesystemer med fokus på lavtemperatur.

Optimale løsninger for brugsvandsinstallationer fordrer derfor god indsigt i de parametre, der influerer på udbredelsen af legionella i brugsvand - og på den via tapstederne videre vandring til og influens på mennesker. Derudover er det vigtigt gennem en statistisk baseret analyse at vurdere den samlede legionellarisiko, samt at afveje de samfundsmæssige konsekvenser af hhv. legionella og klimapåvirkning.

Supplerende til dette efterlyses effektive produktløsninger til sikring mod legionella i brugsvandssystemer, der drives i dag drives ved legionellamæssigt set for lave brugsvandstemperaturer. Her er der gennem to løsninger fokus på hhv. sikring af tilstrækkelig temperatur for brugsvandet, og på behandling af vandet med biocid; sidstnævnte ses yderligere som en mulighed for at udlægge nye systemer ved lavere temperaturer end de foreskrevne – hvilket giver mulighed for på trods af legionellasikringen at opnå en energimæssig gevinst.

Projektets formål - Statistisk baserede risikoanalyser og nye produktløsninger

Projektet har til formål at adressere ovennævnte udfordringer gennem et tværfagligt ekspertsamarbejde rettet mod især:

 • Udvikling af en risikovurdering for legionella i brugsvandsinstallationer og baseret på udnyttelse af eksisterende viden og indsigt angående influensparametrene 
 • Udvikling og demonstration af to brugsvandsløsninger for sikring mod legionella og baseret på hhv. legionellabekæmpelse via forøget og sikker temperatur og anvendelse af biocid, samt sandsynliggørelse af deres legionellaeffektivitet på installationer og i fht. en statistisk risikoanalyse.

Mål

 • En statistisk baseret metode for risikoanalyse af legionella i brugsvandsinstallationer
 • Udredning og granskning af national og international viden om influensparametrenes betydning, samt i forenklet form anvendes i ovennævnte risikoanalyse  
 • Pilottiltag angående influensparametre med særlig betydning/usikkerhed i fht. legionellaincidens, herunder vedr. den tilsyneladende geografiske/regionale varians
 • Eksemplificere den statistisk baserede risikoanalyse i fht. typiske brugsvandsinstallationer blandt deltagerne
 • Et vurderingsgrundlag for energi- og ressourceforbrug i fm. legionellasikring
 • Udvikling og demonstration af to produktløsninger for kompensering af for lave brugsvandstemperaturer i forhold til legionella, hhv. en temperaturløsning, som sikrer en tilstrækkelig temperatur, og en biocid-doseringsløsning, som sikrer en tilstrækkelig klorsyremængde for bekæmpelse af legionella.
 • Sandsynliggørelse af de to produktløsningers effektivitet i fht. resultaterne af en gennemført risikoanalyse for en installation.

Deltagere  

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Statens Serum Institut (SSI)
 • VIA University College
 • Danish Clean Water
 • Metro Therm
 • KAB
 • Fredericia Fjernvarme
 • Projektkontoret, Region Sjælland

Resultater og anden information

Projektet gennemføres i perioden fra september 2022 til marts 2023, hvor samlet slutrapportering påregnes.

Fra det udredningsmæssige arbejde er blevet givet flere indlæg bl.a. ifm. ”Legionella-temadag – 2021” og "Legionellatemadag - 2022", der blev afholdt 12/10 2021 og 27/9 2022. Disse indlæg kan findes under vedlagte link.

Den faglige rapportering omfatter 6 delrapporter, deraf de 3 færdiggjorte udredningsrapporter kan tilgås her:


Læs mere her