EUDP2020-projekt 'Legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyning'

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Plantegning og bruser

EUDP2020-projekt 'Legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyning'

- Projektet afsluttet marts 2023 med udgivelse af 6 faglige delrapporter samt tre løsningstiltag

Varmt brugsvand udgør en stigende andel af energiforbrug og klimaaftryk for bygninger, bl.a. fordi Legionella fordrer højere temperatur end der komfortmæssigt er behov for. Samtidig er Legionella blevet en voksende udfordring med flere sygdomstilfælde og en række dødsfald som følge af legionærsygdom. Danmark har en relativt høj forekomst, men også i udlandet er udfordringen stor.

I EUDP2020-projektet J.nr. 64020-1099 'Legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyning' er der i perioden september 2020 til marts 2023 gennemført en større udredning, samt udvikling og demonstration af tre tiltag vedr. sikring mod Legionella.

Resultaterne af arbejdet fremgår bl.a. af 6 faglige delrapporter, hvor del 1 - 3 belyser den gennemførte udredning og del 4 – 6 udviklings- og demonstrationsaktiviteterne.


Udredningen viste skærpet problematik mellem legionellasikring og energibesparalser/kliamaftryk

Udredningen har omfattet undersøgelse af de influensparametre, der påvirker spredning, vækst og reduktion af Legionella, samt af myndighedskrav, standarder og forskningsundersøgelser. Udredningen viste bl.a., at på grund af biofilm er temperaturkravene til sikring mod Legionella ofte undervurderet, ligesom de danske temperaturkrav er i den lave ende, ikke mindst for eksisterende installationer.

Fra udredningen skal endvidere anføres:

 • Stigende sygdomsmæssig udfordring i Danmark på grund af Legionella i brugsvand
 • Usikkerhed angående de influensparametre, som påvirker udviklingen af Legionella i brugsvand
 • Skærpet temperaturproblematik, der ikke - som håbet – viser muligheder for at lette kravene til varmt brugsvand, hvilket er udfordrende for energiforbrug og klima
 • Forholdsvis begrænset myndighedsmæssig tilskyndelse til alternativer til temperatursikring
 • Nyt EU drikkevandsdirektiv med øget fokus på Legionella og risikovurdering.


De gennemførte udviklings- og demonstrationstiltag

De tre udviklings- og demonstrationstiltag har omfattet:

 • Et risikovurderingsværktøj baseret på en anerkendt metode og gennem tilpasning af de fundne influensparametre med henblik på at gøre det brugbart i praksis. Værktøjet skal bidrage til en bedre afklaring af såvel eksisterende som nye brugsvandsinstallationer.
 • En elektrisk booster-enhed sikrer temperaturovervågning og optimal kontrol af brugsvandsinstallationen baseret på viden om Legionellas vækst og reduktion. Løsningen vil kunne understøtte fremtidig tilpasning og udvikling af produkter til den øgede temperaturudfordring for beskyttelse mod Legionella.
 • Et nyt setup for biociddosering med hypoklorsyre (NEUTHOX), der er miljøvenligt, og som giver mulighed for legionellasikring ved lavere vandtemperatur, dvs. svarende til det komfortmæssige behov. Projektet har vist, at det er muligt at bringe høje legionella-kimtal ned til et tolerabelt niveau og at kunne fastholde det. Løsningen vil derfor kunne give klare fordele med hensyn til at reducere energi- og klimaaftryk og foreslås inddraget formelt i de danske myndighedskrav, såfremt specifikke dokumentationskrav opfyldes.


Projektets rapportering

Projektets 6 faglige delrapporter omfatter:

Endvidere er der udarbejdet en formel 20-siders slutrapport/final report på engelsk med en overordnet beskrivelse af projektets resultater og gennemførelse:

Alle rapporter indeholder et dansk resumé samt English summary.


Projektets deltagere  

 • Teknologisk Institut (TI), projektleder
 • Statens Serum Institut (SSI)
 • VIA University College (VIA)
 • Danish Clean Water (DCW)
 • METRO THERM A/S
 • KAB
 • Fredericia Fjernvarme
 • Projektkontoret, Region Sjælland


Yderligere information om projektet og dets resultater

Fra det udredningsmæssige arbejde er blevet afholdt flere indlæg bl.a. ifm. ”Legionella-temadag – 2021” og "Legionella-temadag 2022", der blev afholdt henholdsvis d. 12/10 2021 og d. 27/9 2022

Endvidere har projektet været omtalt i bl.a. følgende artikler:


Læs mere her