Fremmedlegemedetektion i pålægsskiver fra slicer

Morten Askjær Hass

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 67.

pålæg

Fremmedlegemedetektion i pålægsskiver fra slicer

2022

Formål

Projektets formål er at nedbringe antallet af fremmedlegemer, der distribueres til forbrugerne, og dermed potentielt nedbringe antallet af tilbagekald og reklamationssager.

Målene er at udarbejde kravspecifikation for det komplette system til detektion af fremmedlegemer og at konstruere, teste og optimere målesystemet.

 

Kvartalstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at slicersystemet er blevet indbygget på en produktionslinje, og at der kan optages billeder af de slicede produkter. Ved brug af de optagne billeder er der udviklet en algoritme til detektion af blå fremmedlegemer på den slicede produktoverflade.

Der detekteres fremmedlegemer ned til en størrelse på 1 x 1 mm. Det samlede areal, der analyseres, er på 170 x 625 mm, og det areal kan algoritmen eksekvere med en hastighed på 30-33 billeder/sekund (1800-1980RPM), hvilket for nuværende tilfredsstiller den maksimale slicerbredde og produktstørrelse samt den maksimale slicerhastighed, der benyttes.

Med den opnåede analysehastighed er det muligt at udføre 100% skivekontrol, og dermed er in-line frasortering muliggjort.

Den næste store aktivitet i projektet er at

•Opsamle flere billeder fra produktionslinjen til brug for optimering af algoritmen og til analyse af målesystemets robusthed.

•Afslutte projektet med udgangen af 2022.

Kvartalstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er igangsat fremstilling af beslag for indbygning af kamerasystemet på produktionslinjen hos værtsvirksomheden.

Den næste store aktivitet i projektet er at få indbygget kamerasystemet i slicer på produktionslinjen og derefter få verificeret, at det indbyggede kamerasystem optager billeder af de forskellige produkttyper i en tilfredsstillende billedkvalitet, hurtigt nok.

De optagne billeder skal benyttes til optimering af fremmedlegeme-detektions-algoritmerne og til vurdering af algoritmernes effektivitet på produktionslinjen.

 

Kvartalstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at systemet er ved at blive installeret i industrielt miljø, således at der kan påbegyndes optagelse af billeder under produktionsprocessen.

Den næste store aktivitet i projektet er at få optaget billeder af forskellige produkter, der slices i produktionen. De optagne billeder skal benyttes til optimering, afprøvning og verifikation af realtidsalgoritme, som kigger efter fremmedlegemer.

Kvartalstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udviklet metoder til detektion af fremmedlegemer, og metoderne er testet offline. En del af algoritmen består i af ekskludere omgivelserne fra analysen, da omgivelserne kan forstyrre fremmedlegeme analysen, og give falske positive. Eksemplet nedenfor illustrerer metoden.

Den næste store aktivitet i projektet er, at få fremmedlegeme-detektions algoritmerne optimeret til at køre i realtid. Systemet skal installeres i industrielt miljø, hvor der skal optages billeder og opnå erfaring med brugen af kamerasystemet i industrielt miljø.

slic

 

 

 

2021

Projektets formål er at nedbringe antallet af fremmedlegemer, der distribueres til forbrugerne, og dermed potentielt nedbringe antallet af tilbagekald og reklamationssager.

Målene er at udarbejde kravspecifikation for det komplette system til detektion af fremmedlegemer og at konstruere, teste og optimere målesystemet.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at en funktionsmodel af kamerasystemet er samlet og installeret og afprøvet på slicer hos DMRI.

Med systemet er det muligt at optage og gemme billede af hvert enkelt slice under sliceprocessen på slicere, der kører med en slice-hastighed op til 2000 rpm. Systemet analyserer i realtid hver skive for fremmedlegemer.

Projektet fortsætter næste år

Den næste store aktivitet i projektet er at få monteret et system på en produktionslinje, så løsningen kan testes i produktionsmiljø

fremmeddec.PNG

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at alle hovedkomponenterne, såsom kamera og optiske komponenter er modtaget. Den designede kamerakasse er blevet produceret, og foreløbig indbygning af komponenterne i kamerakassen ser lovende ud.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdigsamle og teste kamerakasserne. Software til billedoptagelse med den nye type kameraer skal udvikles og afprøves, hvorefter kamerakasserne skal monteres på slicer, og der skal optages billeder til algoritme-udvikling.

slice

 

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er ,at der er fremstillet en testmodel med indkøbt lys, kamera og linse.

Ved hjælp af modellen er der optaget billeder af slice processer på DMRI’s nyindkøbte Weber slicer, som har produceret gode billeder.

Der er udarbejdet elektrisk og mekanisk koncept af kamerasystemets funktionsmodel.

Den næste store aktivitet i projektet er, at bygge en funktionsmodel der kan monteres på produktionslinjen, samt teste om funktionsmodellens ydeevne opfylder specifikationerne.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er blevet udarbejdet en foreløbig kravspecifikation.
Udarbejdelse af et konceptkatalog for udvælgelse af kamera og lyskilder er påbegyndt.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre konceptkataloget, og derefter indkøbe de udvalgte kamera og lyskilder.

Når kamera er valgt, skal der implementeres interface software til kamera, således at der kan optages billeder af de slicede produkter til brug for algoritme-udviklingen.