HVAC 2020 – Intelligente installationer til - datadrevet drift af bygninger

Pia  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 89.

HVAC 2020 – Intelligente installationer til - datadrevet drift af bygninger

Aktivitetsplan nr. A3 - 2019-2020 

Anvendelsen af ”Big Data” i energiforsyning og energiforbrug er en forudsætning for den grønne omstilling. HVAC2020 arbejder på bygningsniveau med databaseret styring og overvågning af installationerne. Indsatsen er afgørende for energiforbruget og energifleksibiliteten, og dermed for bygningens bidrag til omstillingen.

Begrebet Big Data dækker sensorer, trådløs dataoverførsel, datalagring, Internet of Things (IoT), data-analytics, machine learning, digitale interfaces, applikationer mv. De digitale teknologier udvikles hurtigt og falder i pris. Dermed er der åbnet for radikalt nye muligheder for intelligent styring og overvågning af centrale bygningsinstallationer (HVAC): Smarte trådløse sensorer sender data til IoT, hvor data kombineres, analyseres og omsættes til de informationer, der løbende kan forbedre og tilpasse installationernes drift.

Efterspørgsel efter intelligente bygningsinstallationer, vokser i takt med den grønne omstilling og digitaliseringen. Eksempelvis forventer brancheorganisationen for El- og VVS-installatører, TEKNIQ, at andelen af installationsopgaver relateret til Internet of Things (IoT) vil udgøre 35 - 40 % i 2025, mod omkring 10% i 2016. TEKNIQ konkluderer, at installatørerne skal have nye IoT kompetencer.
En væsentligt del af de små og mellemstore producenter og servicevirksomheder på installationsområdet mangler kompetencer, som kan blive afgørende for deres konkurrenceevne. Af hensyn til dansk eksport er det især vigtigt, at disse producenter af bygningsinstallationer udnytter mulighederne.

Det traditionelle begreb HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) er i RK-aktiviteten udvidet, så det omfatter installationer og automatik til: Opvarmning, mekanisk og hybrid ventilation, køling, varmt brugsvand, belysning, el-udstyr, solafskærmning, bygningsintegreret vedvarende energi, mindre batterier og termiske lagre til bygninger. Det datadrevne samspil mellem de enkelte komponenter i den samlede HVAC installation er afgørende for installationens funktion og ydelser, energieffektiviteten og energifleksibiliteten.

HVAC2020 opfylder SMV’ernes akutte behov for IoT og BIG Data kompetencer til udvikling, installation og drift af intelligente installationer. Udfordringen for virksomhederne er at anvende Big Data og IoT mulighederne til produktudvikling, til implementering i byggeriet og til den afgørende drift. Yderligere skal produktudvikling, implementering og drift ses i sammenhæng, hvilket er en udfordring i sig selv. Den primære målgruppe er dermed SMV’er inden for: Producenter, rådgivere, entreprenører, installatører, servicevirksomheder og driftsansvarlige.

Aktivitetens udgangspunkt er ”DataEnergyLab” - et nyt kompetencecenter for intelligent HVAC.

Fokus er på udvikling af installationskomponenter, digitalt samspil mellem produkter, demonstration og hands-on undervisning.

Den ny service, der skal opfylde målgruppernes behov omfatter:

  • Udvikling, test og dokumentation af IoT-opgraderet HVAC.
  • Rådgivning om IoT styring af HVAC, databaseret tilstandsanalyse, driftsovervågning og rightsizing, funktionsafprøvning, og IoT i energistyring og Facility Management.
  • Rådgivning om samspil drift og brug, samt brugeraktivering i intelligent byggeri
  • Kompetenceopbygning hos målgruppen via kurser: ”IoT teknik – HVAC” (El og VVS installatører, inkl. øvelser i DataEnergyLab), ”Intelligent styring af varmepumper” og ”Datadrevet drift - indeklima og energieffektivitet”
  • Kompetenceopbygning via temadage: ”IoT og HVAC”, ”Databaseret tilstandsanalyse og service”, ”Funktionsafprøvning af intelligent HVAC” og ”Intelligent styring af HVAC”.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.