Klimasmarte kødprodukter med høj dyrevelfærd

Lars  Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 70.

Klimasmarte kødprodukter med høj dyrevelfærd

Aktivitetsplan nr. F3 - 2019-2020

For at bevare en betydelig animalsk produktion - med efterfølgende forædling - i Danmark er det afgørende både at reducere klimaaftryk og forbedre dyrevelfærd. En bæredygtig udvikling af den danske kødindustri, hvor kravene til både etik og effektivitet skærpes, forudsætter en indsats i hele værdikæden for svin, kvæg og fjerkræ. Der er allerede etableret en platform for en bæredygtig animalsk produktion, som danner et solidt grundlag for en fortsat indsats.

Den teknologiske udvikling betyder nemlig, at der i dag er potentiale for nye operationelle løsninger, som kan understøtte industrien i de nødvendige tiltag for bedre dyrevelfærd og mere effektiv produktion af animalsk protein.

’Hvis Danmark skal bevare sin position som foregangsland på både dyrevelfærd og miljø er det afgørende, at der findes metoder, hvor dyrevelfærd og optimeret udnyttelse af slagtedyrene går hånd i hånd.’ (Henrik Bækstrøm, afdelingsdirektør, Tican Fresh Meat A/S, BedreInnovation.dk).

Aktiviteten tager sigte på to vigtige indsatsområder, der omfatter udvikling af 1) Målrettede teknologiske løsninger, der maksimerer velfærd for det levende produktionsdyr, samt 2) Me¬toder til en mere effektiv udnyttelse af slagtekroppene via forbedret og energioptimeret oparbejdning af de animalske proteinkilder.

Målgruppen for aktivitetsplanen og de udviklede serviceydelser er mere end 500 danske virksomheder i fødevareindustrien, herunder slagterier og ingrediensproducenter samt udstyrs- og teknologileverandører. Dertil kommer de mere end 14.000 landmænd (3.226 svineproducenter, 263 bedrifter med slagtekyllinger, 11.277 kvægbesætninger), som producerer og leverer slagtedyrene.
 
Aktivitetsplanen fokuserer på  
1. Maksimering af velfærd for det levende produktionsdyr via målrettede teknologiske løsninger
o sensorsystemer til at overvåge og dokumentere dyrevelfærd
o teknologiske løsninger til at forbedre håndteringen af slagtedyrene

2. Optimal processering af slagtekroppe med anvendelse af kendte og nye bæredygtige metoder til
o oparbejdning af proteinkilder til højværdiprodukter såsom proteiningredienser
o konservering af både proteinkilder og produkter for at minimere ressourceforbrug, spild og værditab
o reduktion af energiforbrug ved processering af fødevarer

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen