Kortlægning og standardisering af dyrevelfærd på slagtedagen

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

animal welfare definition

Kortlægning og standardisering af dyrevelfærd på slagtedagen

AP 1 - Kortlægning af bedøvelsesprocedurer

Formål

Formålet er at foretage en kortlægning og redegørelse af fordele og ulemper samt forbedringspotentialer for de typisk anvendte bedøvelsesmetoder samt potentielle nye metoder fx LAPS (Low Atmospheric Pressure Stunning). På baggrund af redegørelsen vil der blive peget på de bedøvelsesmetoder, der vil være mest hensigtsmæssige at udvikle/anvende på længere sigt.

 

Artikler:

Klaaborg, J., Schrøder-Petersen, D. (2021) Betäubungsmethoden und Tierwohl. Die Fleischerei, 10, side 50

Klaaborg, J., Schrøder-Petersen, D. (2021) Derzeit keine Alternativen zu CO2. Fleischwirtschaft, 11, side 26

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en engelsk reviewartikel om fordele og ulemper samt forbedringspotentialer for de typisk anvendte bedøvelsesmetoder samt potentielle nye metoder som fx LAPS (Low Atmospheric Pressure Stunning).

Derudover er der blevet udarbejdet en kortere dansk redegørelse over el- og CO2-bedøvelse. Redegørelsen ses nedenfor

Den 3. december blev der afholdt en workshop med deltagere fra branchen i Danmark og Nordeuropa.

På baggrund af videnopsamlingen vil DMRI pege på de områder, man skal prioritere for at nå en større indsigt i hvilke bedøvelsesmetoder, der både ud fra et dyrevelfærdsmæssigt og et kødkvalitetsmæssigt synspunkt, bør fokuseres på og udvikles fremover.

Videnopsamlingen er indhentet dels via litteratur og dels i forbindelse med workshoppen den 3.12 20.

Fokusområderne vil blive præsenteret i en slutrapport.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der udarbejdes en engelsk reviewartikel om fordele og ulemper samt forbedringspotentialer for de typisk anvendte bedøvelsesmetoder samt potentielle nye metoder fx LAPS (Low Atmospheric Pressure Stunning).

Derudover er der blevet udarbejdet en kortere dansk redegørelse over el- og CO2 bedøvelse. Se herunder

Den næste store aktivitet i projektet er en planlagt workshop, som bliver afholdt på Teknologisk Institut den 3. december 2020. Deltagere på workshoppen vil primært være folk med indgående viden om bedøvelse af slagtedyr fra branche og universiteter i Danmark og Nordeuropa.

På baggrund af den vidensopsamling der er indhentet dels via litteratur, og dels ifb. med workshoppen, vil DMRI pege på evt. relevante udviklingsmuligheder inden for de typisk anvendte bedøvelsesmetoder/processor.

 

kl

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der udarbejdes en engelsk reviewartikel om fordele og ulemper samt forbedringspotentialer for de typisk anvendte bedøvelsesmetoder samt potentielle nye metoder fx LAPS (Low Atmospheric Pressure Stunning).

Derudover bliver der udarbejdet en kortere dansk redegørelse over el- og CO2 bedøvelse.

Den næste store aktivitet i projektet er, at planlægge en workshop, som skal afholdes på Teknologisk Institut i efteråret 2020. Deltagere på workshoppen vil primært være folk med indgående viden om bedøvelse af slagtedyr.

På baggrund af den vidensopsamling der er indhentet dels via litteratur og dels ifb. med workshoppen, vil DMRI anbefale hvilke bedøvelsesmetoder- og processer, som slagterierne bør på satse på i fremtiden.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Kortlægning af bedøvelsesmetoder i historisk og fremtidigt perspektiv er iværksat. Redegørelse er under udarbejdelse.

Planlægning af Workshop er under planlægning, men udskydes til medio 2020 – skulle have været afholdt inden udgangen af 2. kvartal 2020.