Kortlægning og standardisering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP 2 - Udvikling af standard for dyrevelfærd og automatisering

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

animal welfare definition

Kortlægning og standardisering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP 2 - Udvikling af standard for dyrevelfærd og automatisering

Formål

Formålet med projektet er at sikre og dokumentere højest mulig dyrevelfærd på de danske slagterier fra udlevering i besætningen til bedøvelse og slagtning.

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Fokus er på udvikling af automatiseret, kontinuerlig vurdering af dyrevelfærd. Der vil blive lagt vægt på at få en mere automatiseret indsamling af data med mulighed for kontinuerlig overvågning af dyrevelfærd. I samarbejde med følgegruppen, bestående af repræsentanter fra Danish Crown A/S, Tican Fresh Meat A/S og Landbrug & Fødevarer, er der udvalgt 2 cases:

•Automatisk kontrol af bedøvelseskvalitet

•Forbedringer og overvågning i drivgangen

Målet er at udvikle løsninger på prototypeniveau for mindst en case indenfor eksisterende projektramme.

På baggrund af drøftelser om disse cases (følgegruppemøde den 2. december 2020) er det besluttet, at for casen om automatisk kontrol af bedøvelseskvalitet skal måling af puls være den kontrolparameter, der fokuseres på. I forhold til måling af puls som indikator for livløshed og bevidstløshed er der behov for at indhente mere viden om, hvorvidt puls kan anvendes som en god indikator.

I forhold til casen om drivgangen vurderer DMRI, at opgaven bedst kan løses ved først at lave en simulering af kapaciteten i drivgangen. 

Notat om indhold i dyrevelfærdsstandard på slagtedagen ses nedenfor.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•DMRI vurderer i første omgang potentialet for måling af puls med termokamera

•Der arbejdes parallelt videre med forbedringer i drivgangen

•I første kvartal 2021 prioriteres casene, og der arbejdes efterfølgende med en case ad gangen

 

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at det nu er endeligt besluttet, at projektets hovedvægt lægges på automatisering og effektivisering. Der vil stadig være leverancer, der skal skabe et overblik over, hvilke parametre en dyrevelfærdsstandard som minimum skal indeholde. Et overblik over alle nødvendige måledata benyttes som grundlag til at afsøge muligheder for at optimere indsamling af data til dokumentation for dyrevelfærd og for at automatisere dele af indsamlingen.

DMRI har fremsendt forskellige forslag med til mulige cases om automatiseret, kontinuerlig vurdering af dyrevelfærd ved hjælp af teknologiske løsninger til følgegruppen.

På baggrund af drøftelser om disse cases på seneste følgegruppemøde den 16. september 2020, er det besluttet at arbejde videre med forbedringer i drivgangen og automatisk kontrol af bedøvelseskvalitet.

Redegørelse om måledata til dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen er offentliggjort herunder.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

DMRI går i gang med analyse af, hvordan casen med drivgangen bedst opbygges og gennemføres. Dette vil foregå i løbende dialog med følgegruppen.

DMRI vurderer muligheden for at opstille en case om bedøvelseskvalitet, der inkluderer kriterierne; at bedøvelseskvaliteten tjekkes på to parametre og at det foregår så tæt på stikning som muligt.

 

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at projektets hovedfokus afgrænses til forhold på slagteriet fra modtagelse og til efter stikning. Udlevering og transport inddrages kun i begrænset omfang.

Det primære fokus vil være på dokumentationskrav for dyrevelfærd ift.:

•Automatisering af dataindsamling

•Effektivisering af arbejdsgangene

•Feedback på fundne forhold

Udnyttelse af eksisterende data/video har første prioritet.

Projektets hovedvægt vil altså være på automatisering og effektivisering, fremfor udvikling af en konkret dyrevelfærdsstandard. Der vil stadig være leverancer, der skal skabe et overblik over hvilke parametre en dyrevelfærdsstandard som minimum skal indeholde. Et overblik over alle nødvendige måledata benyttes som grundlag til at afsøge muligheder for at optimere indsamling af data til dokumentation for dyrevelfærd og for at automatisere dele af indsamlingen.

Porteføljestyregruppen er orienteret per mail den 9. juni 2020

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI fremsender forslag til mulige cases om automatiseret, kontinuerlig vurdering af dyrevelfærd ved hjælp af teknologier som video- og lydanalyse til følgegruppen.

På baggrund af input fra følgegruppen og overvejelser omkring relevans, dyrevelfærdsmæssige betydning, cost/benefit, validitet i løsning, tekniske muligheder og ønske om at udnytte eksisterende data/video mm. udvælges 1-3 cases til det videre projektarbejde. 

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Videnopsamling om eksisterende dyrevelfærdsdata på slagteriet og muligheden for at udnytte disse data bedre er påbegyndt i første kvartal 2020. I samarbejde med følgegruppen, bestående af repræsentanter fra Danish Crown A/S, Tican Fresh Meat A/S og Landbrug & Fødevarer, vil de data, der bør indgå i en Dyrevelfærdsstandard, efterfølgende blive udvalgt. I vurderingen inddrages både kundekrav og lovgivningskrav, og der lægges vægt på at identificere parametre, der har stor betydning for dyrenes velfærd.

Fokus i 2021 vil blive på udvikling af automatiseret, kontinuerlig vurdering af dyrevelfærd ved hjælp af teknologier som video- og lydanalyse. Den automatiske analyse af videoer optaget på slagteriet vil fokusere på udvalgte nøglepunkter af betydning for dyrevelfærd. Der vil blive lagt vægt på at få en mere automatiseret indsamling af data med mulighed for kontinuerlig kontrol af dyrevelfærd.