Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

Birgitte Lange Winther Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 84.

lab

Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

Formål:
Afsøgning af mulighed for implementering af metode til analyse af biogene aminer i kødprodukter samt opsamling af viden inden for fødevareanalyser til dokumentation af sundhed og fødevarekvalitet.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at indkøringen af analysemetoden til måling af biogene aminer (cadaverine, 2-phenylethylamine, histamine, putrescine, spermidine, spermine, tryptamine og tyramine) i fødevarer er afsluttet, og der er udviklet en robust metode, der kan måle for cadaverine, 2-phenylethylamine, tryptamine og tyramine. Der er potentiale for at kunne analysere for de resterende biogene aminer, men pga. uacceptable genfindinger ved den anvendte oprensningsmetode, er der behov for at se på alternative oprensningsmetoder og i et andet koncentrationsområde, før metoden - også for disse biogene aminer - er robust.

Der er gennemført præstationsprøvninger på en række kemiske analyser med gode resultater.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte arbejdet med indkøringen af det nye GC-MS/MS-udstyr, der fx skal bruges som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge og at få afrundet aktiviteterne om de biogene aminer.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at en LC-MS/MS metode er indkørt til analyse af biogene aminer ud fra rene standarder. Ikke alle de testede biogene aminer fungerer lige godt på den anvendte ekstraktionsmetode, og et optimeringsarbejde på selve prøveforberedelsen er derfor nødvendigt.

Yderligere indkøring af nyt GC-MS/MS udstyr samt mikrokamre er foretaget, og dette giver mulighed for at anvende tidssvarende analysemetoder som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge, fx ved undersøgelse af udviklingen i den oxidative status under lagringsforsøg af fødevarer.

Der er analyseret ringtestprøver og afleveret analyseresultater.

Den næste store aktivitet i projektet er, at den tilhørende ekstraktionsmetode til biogene aminer skal optimeres, hvorefter de rene stoffer spikes til en kødmatrice bestående af hakket svinekød for at fastlægge genfinding. Herefter vil det være muligt at analysere belastede kødprodukter.


Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er udarbejdelse af plan for implementering af multimetode til analyse af biogene aminer, baseret på avanceret LC-MS/MS teknik. På baggrund af en litteraturgennemgang er relevante biogene aminer identificeret, og de rene stoffer med tilhørende standarder er hjemkøbt.

Der er indkørt nyt avanceret GC-MS/MS udstyr, der giver mulighed for at anvende tidssvarende analysemetoder som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge, fx ved undersøgelse af udviklingen i den oxidative status under lagringsforsøg.

Den næste store aktivitet i projektet er at indkøre de biogene aminer med tilhørende standarder på LC-MS/MS-udstyret. Herefter skal de rene stoffer spikes til kødmatricer for at fastlægge genfinding, inden belastede, rigtige kødprodukter analyseres.

 

Projekt før 2021