Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

Nicolai Christian Bork

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 72.

lab

Krav til fødevarekvalitet – kemisk dokumentation

2023

Formålet med projektet er at vedligeholde anvendte analysemetoder og akkrediteringen af disse metoder, hjemtage nyeste viden indenfor området og specifikt at give kødproducerende virksomheder viden om og mulighed for at dokumentere fysiske og kemiske egenskaber for nye ingredienser.

2022

Formål

Formålet er at afprøve og tilpasse laboratoriemetoder af særlig interesse for kødindustrien. Der fokuseres på afprøvning af fastfasekolonner til oprensning fra komplekse biologiske matricer forud for kemisk analyse.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at artikel vedr. forskellige metoder for proteinbestemmelse er offentliggjort i Procesteknologisk Nyhedsbrev. Metode for samtidig analyse af aminosyrer i en række kødprodukter er under indkøring.

Den næste store aktivitet i projektet er, at Dumas-baseret proteinanalysator bliver installeret og indkørt i laboratoriet (Protein-analysatoren er finansieret med bevilling fra Norma og Frode Jacobsens Fond). Arbejdsbeskrivelse vil blive udarbejdet med henblik på i 2023 at køre et større sammenlignings-studium mellem Kjeldahl, NIR og Dumas.

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er afprøvet og valideret en række forskellige kolonner primært til HPLC-analyser til produkter af relevans for kødindustrien, heriblandt blod, lunge og røgaroma.

Relevant faglitteratur om fastfasekolonner er blevet fulgt, og via deltagelse på internationale konferencer er kendskabet til fastfasekolonner evalueret og diskuteret med relevante nationale og internationale eksperter.

Den næste store aktivitet i projektet er, at fastfasekolonner vil blive implementeret i laboratoriet.

Desuden vil en artikel vedrørende forskellige metoder for proteinbestemmelse (Kjeldahl, Dumas og spektroskopi) blive offentliggjort i Procesteknologisk Nyhedsbrev. Artiklen vil kritisk evaluere fordele og ulemper ved hver metode og beskrive trends i markedet samt teknologiske fremskridt relateret til proteinbestemmelse.

kemidok

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er ansat en ny medarbejder, som fremadrettet varetager projektledelsen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at deltage i Analytica (World's Leading Trade Fair for laboratory technology, analysis, biotechnology and analytica conference) i München. Målet er, at identificere nye metoder eller udstyr af relevans for kød, til anvendelse som dokumentationsværktøj i projektsammenhæng, eller til brug i det daglige arbejde med kvalitetssikring i kødindustrien. Relevant ny viden vil blive formidlet i et nyhedsbrev. Aktiviteter for det kommende halvår skal planlægges.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at ringtest på fedt, vand, salt, protein og flygtige organiske forbindelser - i regi af Food Analysis Proficiency Assessment Scheme (FAPAS) - er gennemført med tilfredsstillende resultat. Erfaringsopsamling omkring anvendelse af fastfase kolonner til oprensning af bla. nitrosaminer, ochratoxin, mycofenolsyre er udført. 

Detailplanlægning af aktiviteter i det næste kvartal afventer ansættelse af ny medarbejder, som vil varetage tage projektledelsen resten af året.

 

Rapport:

 

2021

Formål:
Afsøgning af mulighed for implementering af metode til analyse af biogene aminer i kødprodukter samt opsamling af viden inden for fødevareanalyser til dokumentation af sundhed og fødevarekvalitet.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output fra det kemiske laboratorium er, at resultater fra det videre arbejde med prøveforberedelsen forud for LC-MS/MS analysen af biogene aminer viser lovende resultater, men prøveforberedelsen skal stadig forbedres, for at metoden omfatter alle de relevante aminer.

Der er arbejdet på at afslutte indkøringen af det nye GC-MS-udstyr, der bl.a. skal bruges som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge. Dette gælder desuden arbejdet på at opsætte en metode på en nyindkøbt dispenseringsrobot, der bl.a. kan anvendes til at lave fortyndingsrækker til laboratoriets projektspecifikke analyser. Optimeringen af metoderne for både den nye GC-MS og dispenseringsrobotten er endnu ikke afsluttet, og der arbejdes videre på dette i et opfølgende projekt næste år.

Projektet afsluttes ultimo 2021. 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at indkøringen af analysemetoden til måling af biogene aminer (cadaverine, 2-phenylethylamine, histamine, putrescine, spermidine, spermine, tryptamine og tyramine) i fødevarer er afsluttet, og der er udviklet en robust metode, der kan måle for cadaverine, 2-phenylethylamine, tryptamine og tyramine. Der er potentiale for at kunne analysere for de resterende biogene aminer, men pga. uacceptable genfindinger ved den anvendte oprensningsmetode, er der behov for at se på alternative oprensningsmetoder og i et andet koncentrationsområde, før metoden - også for disse biogene aminer - er robust.

Der er gennemført præstationsprøvninger på en række kemiske analyser med gode resultater.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte arbejdet med indkøringen af det nye GC-MS/MS-udstyr, der fx skal bruges som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge og at få afrundet aktiviteterne om de biogene aminer.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at en LC-MS/MS metode er indkørt til analyse af biogene aminer ud fra rene standarder. Ikke alle de testede biogene aminer fungerer lige godt på den anvendte ekstraktionsmetode, og et optimeringsarbejde på selve prøveforberedelsen er derfor nødvendigt.

Yderligere indkøring af nyt GC-MS/MS udstyr samt mikrokamre er foretaget, og dette giver mulighed for at anvende tidssvarende analysemetoder som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge, fx ved undersøgelse af udviklingen i den oxidative status under lagringsforsøg af fødevarer.

Der er analyseret ringtestprøver og afleveret analyseresultater.

Den næste store aktivitet i projektet er, at den tilhørende ekstraktionsmetode til biogene aminer skal optimeres, hvorefter de rene stoffer spikes til en kødmatrice bestående af hakket svinekød for at fastlægge genfinding. Herefter vil det være muligt at analysere belastede kødprodukter.


Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er udarbejdelse af plan for implementering af multimetode til analyse af biogene aminer, baseret på avanceret LC-MS/MS teknik. På baggrund af en litteraturgennemgang er relevante biogene aminer identificeret, og de rene stoffer med tilhørende standarder er hjemkøbt.

Der er indkørt nyt avanceret GC-MS/MS udstyr, der giver mulighed for at anvende tidssvarende analysemetoder som dokumentationsværktøj i projektsammenhænge, fx ved undersøgelse af udviklingen i den oxidative status under lagringsforsøg.

Den næste store aktivitet i projektet er at indkøre de biogene aminer med tilhørende standarder på LC-MS/MS-udstyret. Herefter skal de rene stoffer spikes til kødmatricer for at fastlægge genfinding, inden belastede, rigtige kødprodukter analyseres.

 

Projekt før 2021