Kvalitetsanalyser til dokumentation af mikrobiologiske og sensoriske ændringer i fødevarer

Marlene Schou Grønbeck

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 02.

sens som kva

Kvalitetsanalyser til dokumentation af mikrobiologiske og sensoriske ændringer i fødevarer

Formålet med projektet er at hjemtage nyeste viden indenfor mikrobiologiske og sensoriske analysemetoder samt problemstillinger, formidle hjemtaget viden med fokus på kødindustriens udfordringer, vurdere potentiale og perspektiv af de nye analysemetoder i forhold til kødindustriens behov og dermed samlet set sikre branchen en nem og hurtig adgang til den nyeste viden.


Artikel:
Terrell, G. & Grønbech, M. (2021) Emballagens tæthed har betydning for kødprodukters holdbarhed. Fødevaremagasinet, april, side 16

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er hentet ny viden hjem fra konferencen ”Rapid Methods Europe 2021” (1.-3. februar 2021). Hovedpointerne var, at der er udviklet flere artsspecifikke detektionssystemer baseret på CRISPER (SHERLOCK, DETECTR, Scope), som skulle være billige, hurtige, sensitive og nemme at tilpasse til nye organismer. Det er derfor relevant at holde øje med, hvordan disse teknologier udvikler sig. Desuden er der et stort fokus på at lave diagnostiske test af plante-patogener, der kan udføres ”på marken”. Det er derfor et område, hvor der kan dukke interessante teknologier op ift. at-line tests.

2019 rapporten fra EFSA vedr. Zoonoser er udkommet (25. feb. 2021). Rapporten konkluderer i hovedtræk, at der i Europa i 2019 blev rapporteret 5.175 fødevarebårne udbrud, hvilket er et fald på 12,3% i forhold til 2018. Følgende top fem patogener var årsag til sygdomsudbrud i 2019: 1. Campylobacter, 2. Salmonella, 3. Escherichia coli, 4. Yersinia, 5. Listeria.

Det sensoriske og mikrobiologiske laboratorium har arbejdet med vedligehold af akkreditering med særlig fokus på optimering af kalibreringsrutiner. Det sensoriske laboratorium har desuden påbegyndt oplæring af kollega som underskriftsberettiget i de sensoriske analyser.

Den næste store aktivitet i projektet er, at det mikrobiologiske laboratorium indgår i dialog med en virksomhed mhp. afprøvning af et udstyr, der kan måle mikrobiel vækst via billeddiagnosticering.

Derudover deltager det sensoriske laboratorium i løbet af foråret i D2S-møde (sensorik ERFA-gruppe), der vil omhandle referenceprøver. Og Nordic sensory workshop, hvor der er særligt fokus på: ”What is the Added Value of Sensory and Consumer science?”

 

Mikrobiologi før 2021

 

Sensorik før 2021