Kvalitetskontrolsystem for hangrisemetoden

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

han

Kvalitetskontrolsystem for hangrisemetoden

2022

Projektets formål er at etablere et endeligt kvalitetskontrolsystem på baggrund af valideringsdata og vurdere behovet for at optimere enkelte procestrin i forhold til drift.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at metoden løbende vedligeholdes, og at DMRI’s medarbejdere opretholder rutine i akkrediteret udførelse af metoden. DMRI har løbende kontakt til hangriselaboratoriet hos værtsslagteriet og giver input til den snarlige implementering af metoden.

DMRI vurderer løbende optimeringsforslag til metoden, men har i indeværende år ikke justeret forskriften.

DMRI formidler desuden information om metoden til danske og internationale interessenter, og der er observeret øget interesse i 2022.

Projektet er hermed afsluttet.

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at metoden løbende vedligeholdes, og at DMRI’s medarbejdere opretholder rutine i akkrediteret udførelse af metoden. Laboratoriets leder har for nyligt opnået teknisk ansvar og underskriftberettigelse, og laboratoriets anden kemiker forventes at opnå det samme indenfor få uger.

DMRI har løbende kontakt til hangriselaboratoriet hos værtsslagteriet og giver input til den snarlige implementering af metoden.

DMRI vurderer løbende optimeringsforslag til metoden, men har i indeværende år ikke justeret forskriften.

Den næste store aktivitet i projektet er, at plan for implementering af metoden udarbejdes af slagteriet, og at DMRIs aktiviteter i den forbindelse fastlægges.

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der ikke har været aktiviteter i projektet i Q2. Analyseudstyret er fortsat ikke indkørt på værtsslagteriet, hvorfor yderligere projektaktiviteter må afvente.

Den næste store aktivitet i projektet er at påbegynde valideringsarbejdet, når analyseudstyret på værtsslagteriet er indkørt. Primo Q3 vil det, i dialog med laboratoriet på værtsslagteriet, blive planlagt, hvordan valideringsarbejdet kan gennemføres.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der ikke har været aktiviteter i projektet.

Den næste store aktivitet i projektet er at påbegynde valideringsarbejdet, hvilket kan ske, når analyseudstyret er indkørt på værtsslagteriet.

 

 

2021 Optimering af fuldautomatisk hangrisemetode

Projektets formål er at optimere og automatisere den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon.

Målene er at teste det komplette målesystem under produktionslignende forhold og at optimere procestrin med henblik på automatisering og nedbringelse af nedetid.

 

Artikel:

Birgitte W. Lund, Claus Borggaard, Rune Isak Dupont Birkler, Kirsten Jensen and Susanne Støier (2021)High throughput method for quantifying androstenone and skatole in adipose tissue from uncastrated male pigs by laser diode thermal desorption-tandem mass spectrometry. Food Chemistry X. vol. 9, 100113

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der i særdeleshed arbejdes på at optimere pipetteringen af ekstrakter til Lazwell pladerne. Desuden er der udarbejdet et nyt forslag til opsætning af en kontrolplade, således at udstyrets nedetid begrænses mest muligt. En kontrolplade skal analyseres fx 3 gange om dagen eller efter behov. På pladen opsættes kalibreringer og kontroller, men det er også muligt at opsætte kontroller, der tester niveauet på næste dags og/eller næste uges interne standard.

Den næste store aktivitet i projektet er at lukke aktiviteterne ned og afrapportere.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at de enkelte procestrin i analysemetoden er gennemgået på et slagterilaboratorium. Der findes lav mængde ‘carry over’ under homogeniseringen, men afpipetterings-robotten skal kalibreres, og en tørreprocedure skal opsættes.

Den næste store aktivitet i projektet er, at efter afpipetterings-robotten er kalibreret, skal hele systemet igen gennemgås for identifikation af yderligere optimeringsmuligheder. Når de enkelte procestrin fungerer tilfredsstillende, vil en validering af det samlede analysesystem påbegyndes.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget en sammenligning af DMRIs og værtsslagteriets udstyr på fire prøver (1 høj, 2 mellem og 1 lav-skatolkoncentration).

Sammenligningen er foretaget for at undersøge, om udstyret hos værtsslagteriet er optimeret og parat til igangsætning af metodevalideringen. Resultatet er, at genfindingen af værtsslagteriets udstyr i forhold til DMRIs metode, er i samme niveau, mens spredningen på værtsslagteriets metode er lidt i overkanten.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der afventes en optimering af udstyret, førend valideringen påbegyndes. Når både spredning, genfinding og topprofiler er optimerede og prøvemængden er fastsat, kan valideringen påbegyndes.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er lagt en plan for optimerings- og valideringsarbejdet i 2021. Optimeringsarbejdet indebærer bl.a. det iterative arbejde ved optimeringen af den automatiserede homogenisering og dispensering.

På homogenisatoren vil der bl.a. optimeres på homogeniseringstid, omdrejninger under homogeniseringen, vask af knive og kontrol af carry over.

På væskedispenseren vil der bla. optimeres på dispensering af ekstrakter, vask af pipetter og tørretid. Der er fremstillet reagenser, således at arbejdet kan opstartes i hangriselaboratoriet på værtsslagteriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at analysere de resultater, der kommer fra optimeringsforsøgene for både homogenisator og dispensor. Dette gøres ved at analysere ekstrakterne på LDTD-MS/MS - hos DMRI men også på værtsslagteriets hangriselaboratorium.