Miljøvenlig desinficering med elektrolyseret saltvand

Emma Bildsted Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 88.

rengoeringaudit

Miljøvenlig desinficering med elektrolyseret saltvand

Elektrolyseret saltvand hører til et af de produkter, der løbende bliver præsenteret som en alternativ og miljøvenlig løsning til opretholdelse af høj fødevaresikkerhed.

I forsøg foretaget hos DMRI er elektrolyseret saltvand (200 ppm klor) med neutral pH blevet testet og sammenlignet med et alkalisk desinfektionsmiddel, som hyppigt anvendes i fødevareindustrien. Det elektrolyserede saltvand blev produceret via en generator lige inden desinficering af ståloverflader. Kontakttiden for det alkaliske produkt blev sat til 10 min, hvorefter flader blevet afskyllet med vand. Kontakttiden for det elektrolyserede saltvand blev sat til 30 min, og produktet blev ikke vasket væk fra flader. Efter desinficering blev der taget svaberprøver fra overflader for at analysere det tilbageværende niveau af bakterier.

Konklusionen fra disse forsøg er, at desinfektionseffekten af det elektrolyserede saltvand er varierende, og at kontakttiden skal forlænges, hvis man skal være sikker på at opnå et resultat, som kan sidestilles med den alkaliske reference. Desinfektionseffekten af det elektrolyserede saltvand varierede hen over forskellige testdage, og det formodes derfor, at generatoren, der dannede produktet, ikke har produceret et stabilt niveau af klorforbindelser.

Risiko for korrosion
En af de generelle bekymringer omkring elektrolyseret saltvand er korrosion af udstyr. Længere tids eksponering for klorider udgør en risiko for korrosion på en rustfri legering som AISI 304, der ofte bruges i fødevareindustrien. Desinfektionsmidlers pH spiller en central rolle ift. korrosion af udstyr, og produkter med neutral pH vil være mindre korrosive end alkaliske og sure produkter.

DMRI har fortaget et korrosionsforsøg ved 10°C med elektrolyseret vand med neutral pH over 2 mdr. Stålplader (AISI 304) blev dagligt desinficeret med det elektrolyserede saltvand, som blev efterladt på fladerne indtil næste dag, hvor pladerne blev vasket med vand og desinficeret igen. Efter 2 måneders eksponering var der ingen tegn på korrosionsdannelse på stålpladerne. Effekten på korrosion over længere tids eksponering er ikke undersøgt, men hvis det elektrolyserede vand bruges omkring samlinger, sprækker og skruer, som ikke dagligt nedvaskes grundigt med vand, vil der være en øget risiko for korrosion pga. samlinger af salt.

Hvad er elektrolyseret saltvand egentlig?
Elektrolyseret saltvand er et klorholdigt desinfektionsmiddel, der anses for at være et miljøvenligt alternativ til konventionelle alkaliske præparater. Dette skyldes, at elektrolyseret saltvand har et lavere indhold af klor, og at produktet er godkendt til desinficering af overflader, der er i kontakt med fødevarer – uden efterskyl med vand.

Elektrolyseret saltvand dannes ved at sætte strøm til saltvand, hvorpå der produceres en mild opløsning af hypoklorsyre (HOCl) og natriumhydroxid (NaOH), som har en desinficerende effekt overfor mikroorganismer. Elektrolyseret saltvand kan produceres i flere pH-områder, herunder basisk (pH 10-13), sur (pH 2-3) eller som neutral opløsning (pH 6-8), og indholdet af klor kan variere fra produkt til produkt. Ved afsøgning af markedet blev der fundet elektrolyseret saltvand med et klorindhold på 200-4500 ppm.

Aktive komponenter har begrænset holdbarhed
Det er muligt at købe elektrolyseret saltvand i dunke eller tilkøbe en generator, så produktet kan produceres direkte ude hos brugeren, når det skal anvendes. Købes desinfektionsmidlet i dunke, skal man være opmærksom på produktets holdbarhed. De aktive komponenter omdannes efter noget tid til salt igen, og produktet er derefter ikke længere aktivt mod mikroorganismer. Den anviste holdbarhed varierer mellem produkter (3 mdr. – 1 år), og holdbarheden forudsætter, at dunkene opbevares korrekt – dvs. at det elektrolyserede saltvand skal være i en lukket beholder, der ikke eksponeres for sollys.