Objektiv rengøringskontrol

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

tg3

Objektiv rengøringskontrol

I kødindustrien er den daglige rengøringskontrol i dag primært visuel/taktil (suppleret med ATP og mikrobiologiske prøver). Den visuelle rengøringskontrol er en effektiv metode i den travle hverdag, men metoden har to klare svagheder; den er afhængig af øjet, der ser, og det er svært at sætte grænsen for acceptabelt/ikke acceptabelt.

På DMRI har vi arbejdet med at udvikle et måleprincip, der kan hjælpe virksomhederne til at foretage en hurtig, objektiv vurdering af rengøringsniveauet i produktionen.

Arbejdet er foreløbig udmundet i en funktionsmodel af et håndholdt apparat, der ved brug af fluorescens i UV-området kan foretage målinger, der kan understøtte den nuværende visuelle/taktile kontrol og måske på sigt endda helt eller delvist erstatte denne.

Selvom der er et stykke vej, til et egentligt kommercielt produkt kan blive introduceret på markedet, så har vi i vores arbejde fundet frem til en UV-fluorescensbaseret metode, der:

  • kan bruges i et fuldt oplyst lokale
  • er kompakt nok til at kunne ’se’ ind i svært tilgængelige kroge
  • kan skelne snavs (fra håndtering af både råt og tilberedt kød) fra de mest almindelige overflader
  • kan konstatere, om renheden er over eller under en given tærskel

Når tærsklen er sat, kan apparatet altså på helt objektiv vis vurdere, om en overflade er ’ren nok’.

figur 1
Figuren viser:
Fluorescensmåling af en 1000-folds fortynding af en opslæmning af fersk kød på et stykke hvidt, fleksibelt transportbånd. Transportbåndet fremstår helt sort (dvs. at der er et ubetydeligt forstyrrende baggrundssignal), og de to pletter afspejles tydeligt i signalhøjderne i det registrerede signal, hvor den tydeligste (øverste) plet afgiver et stærkere signal end den lidt svagere (nederste) plet. Den vandrette streg i grafen illustrerer den tærskelværdi, der kan tænkes indlagt i udstyret og dermed fastsætte en entydig fortolkning af, om det målte er ’rent nok’.

 

Objektive vurderinger er en fordel for mange
Objektive vurderinger af renheden er ikke kun en fordel for virksomhedernes egen kvalitetskontrol, men kan desuden fremme kommunikationen med øvrige parter, herunder rengøringspersonale, tilsynsførende fra myndigheder samt auditører fra kunder og 3. parts certificeringsorganer. Den konkretisering af resultatet, som målingen giver, kan dokumenteres og danne grundlag for en mere strømlinet kommunikation med fx det lokale rengøringsteam, da det altid er lettere at finde en løsning på en udfordring, hvis man har en fælles referenceramme.