Multifunktionsrobotter (SAF 2021) - AP2 Hyperfleksibel pakkerobot

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

fabrik

Multifunktionsrobotter (SAF 2021) - AP2 Hyperfleksibel pakkerobot

AP2 Hyperfleksibel pakkerobot

 

Formålet med projektet er todelt. Dels at udvikle centrale komponenter, som er forudsætningen for at få det maksimale udbytte af multifunktionsrobotcellekonceptet. Dels er formålet at overføre ideer og metoder fra multifunktionskonceptet til pakkeriområdet, hvor løsningen fra AP1 kan aftestes.

Formålet med arbejdspakken er at effektivisere slagteriernes pakkerier. Arbejdet er kendetegnet ved mange manuelle tunge løft og ensidigt gentaget arbejde (EGA). Projektet kortlægger pakkeprocesser i slagterierne, og markedet afsøges for relevant BAT (best available technology), som kan løse de kortlagte pakkeprocesser. På baggrund af analysen udvikles en automatisk pakkerobotcelle, baseret på intelligent visionteknologi, som vil kunne løse de udvalgte processer.

 

Artikel:
Grothe, H. (2021) Industrie 4.0 in der Fleischverarbeitung. Fleischwirtschaft 12, side 34

Projektstatus 4. kvartal 2021

I Q4 har projektet arbejdet på at opstille et udstyr i produktionen, så der kan køres en produktionsnær demonstration. Systemet består af to robotter hhv. før og efter en pakkemaskine, og det er den første af de to robotter, som er blevet brugt som demonstrator, dvs. den robot, som tager delstykket fra kassen og placerer det i pakkemaskinen. Udstyret var i drift i to uger, som dels blev brugt til at indkøre udstyret og sluttelig til at demonstrere det med henblik på efterfølgende produktmodning.

Demonstrationsforløbet viste, at der er udviklet en robust algoritme, som kan håndtere den naturligt forekommende variation. På den mekaniske side var demonstratoren udfordret, da flere af de midlertidige hjælpesystemer, som blev benyttet, ikke var egnede til formålet og efter nogen tids drift begyndte at fejle. Resultatet af demonstrationen er overordnet godt, da de nyudviklede komponenter viste sig at fungere tilfredsstillende, og der er forventning om interesse for en yderligere produktmodning.

Projektet har opdateret de tilbageværende risikoelementer og fremlagt dem for branchen og interessenter i øvrigt.

Den næste aktivitet i projektet er, at projektresultaterne skal dokumenteres og offentliggøres. Derudover skal dialogen med potentielle samarbejdspartnere udbygges med henblik på efterfølgende produktmodning og implementering.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at robot 2 er afsluttet i funktionsmodelfasen. Resultatet skal præsenteres for følgegruppen og porteføljestyregruppen ved de planlagte Q3 møder.

Derudover er installationen af robot 1 i cellen færdiggjort. Cellen er udformet i samarbejde med værtsslagteriet, således at det er muligt for DMRI at fortage inline forsøg i driftstimerne samtidig med, at pakkeoperatøren udfører sin vanlige arbejdsprocedure, uden at blive forhindret i det, når der ikke køres forsøg. På denne måde sikres et optimalt arbejdsflow både for slagteriet og for testforløbet. Løsningen kan således testes på et stort antal produkter under produktionslignende forhold, så der er størst mulig vished for, at det udviklede udstyr kan produktmodnes uden store modifikationer, som kan forsinke og fordyre det videre forløb.

Den næste store aktivitet i projektet er, at algoritmen for segmentering af kamfileter skal verificeres i forhold til de nye produktionsforhold, eksempelvis lys. Denne verifikation skal vise, at udstyret ikke er afhængig af det omgivende miljø og derfor kan anvendes bredt uanset lokale forhold. Derefter skal hele algoritmen testes af i inline test, hvor robustheden af denne generiske algoritme testes. Den forventes at kunne udvides til at indeholde et stort kartotek af produkter og dermed være bredt anvendeligt inden for pakkeområdet.

De sidste sikkerhedsforanstaltninger udføres i robotcellen og planlægges færdige primo oktober 2021, hvorefter der vil kunne køres forsøg.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at robot 2 er løftet op til funktionsmodelniveau, og det er besluttet, at robot 1 skal løftes op til prototypeniveau.

Der er i perioden arbejdet med at få klargjort robot 1 til prototypeniveau, både med robotværktøj, vision/kontrol/styring samt robotcellelayout.

Ligeledes er der påbegyndt en installation inline på projektets værtsslagteri, og der er arbejdet med robot 2’s funktionsmodelværktøj, samt styringen til at kunne håndtere den høje kapacitet (1200 stk/time).

Hele robotcellen er skitseret i to forskellige implementeringslayouts:

-Installation i eksisterende setup. (Vi tilpasser cellen til forholdene).

-Installation i nyetableret setup. (Forholdene er tilpasset cellen).

Den næste store aktivitet i projektet er, at aktiviteterne omfattende robot 2 skal afsluttes ved funktionsmodelfasen.

Derudover skal installationen vedr. robot 1 færdiggøres. Prototypemodellen skal modnes ved at køre inline test. Layouts skal verificeres af ”real case” observationer.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at projektet nu er i funktionsmodelfasen.

Projektet har arbejdet intensivt med robot 1, som er den robot, der håndterer de ferske produkter kam, brystflæsk og midterstykke.  Robot 1’s delsystemer (styring, robotværktøj osv.) er løftet op til et funktionsmodelniveau.
Dermed er det nu muligt, ved brug af 3D vision, at den autonomt kan detektere produkter i hvide kasser og samle disse. Den kan placere produkterne i den korrekte orientering til produktionsmaskinen (filmpakkemaskine).

Projektet har i mellemtiden klargjort robot 2’s nye værktøj, så det lever op til den komplekse håndtering af produkterne i foliefilm og har etableret en automatisk papkasse-station, som vil være den lokation, hvor robot 2 vil aflevere produkterne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal arbejdes videre med robot 2.

•Robot 2 skal ligeledes løftes op til funktionsmodelniveau (styring, robotværktøj)

•Hele cellen skal opdateres i forhold til nye layoutskitser.

•Mulig implementeringsplan skal etableres for at kunne lave en testcelle i produktionen.

Se projektet før 2021