Ny brystflæsklinje - AP1 Multifunktionsrobot til brystflæsklinje

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

brystflæsk

Ny brystflæsklinje - AP1 Multifunktionsrobot til brystflæsklinje

AP1 Multifunktionsrobot til brystflæsklinje

Projektet har til formål dels at levere en væsentlig arbejdsmiljøforbedring og dels at reducere enhedsomkostningerne betydeligt svarende til mellem 3,5 og 4 mio. dkk. pr. skift, og at introducere et nyt fleksibelt produktionskoncept.

Målet er en løsning baseret på multifunktionsrobotkonceptet, som kan tilskære bug- og stegestrimmel samt trimme og fjerne svær-rest. Anlægget skal indpasses i det eksisterende fabrikslayout og være forberedt for udbygning med andre af de funktioner, som i dag er manuelle

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at analyse- og idéfasen er gennemført. Slagtetekniske krav til bearbejdningen af brystflæsk er fastlagt, og i analysefasen er det ligeledes undersøgt, hvor i den samlede produktion af brystflæsk robotcellen skal indgå.

Input til den nye brystflæsklinje er brystflæsk uden ben, dvs. de er fjernet i en forudgående proces, og brystflæsket er ligeledes afsværet, så den nye brystflæsklinje skal installeres lige efter en afsværingsmaskine.

Idégenereringen har resulteret i idéer til metoder og værktøjer for de enkelte delprocesser. De første værktøjer til sværrester og trimning er afprøvet,  ligesom idéer til håndtering/separering af biprodukterne fra bearbejdningen er afprøvet.

Dataindsamling for algoritmeudviklingen er påbegyndt, idet projektet har planlagt, hvordan der kan tages samhørende billeder af kød- og fedtside på brystflæsk direkte fra en produktionslinje. Når billederne er optaget, skal algoritmerne trænes på disse til at finde sværrester, trimmefedt og tilskæringslinjer.

Den næste store aktivitet i projektet er at videreudvikle idéerne, konstruere, fremstille og afprøve de første værktøjer til de forskellige processer og afprøve idéerne for håndtering af biprodukterne. 

En anden aktivitet er udvikling og test af algoritmerne, der skal identificere sværrester og fedt, der skal trimmes, ligesom de skal bestemme linjerne for tilskæring af brystflæsket til den specificerede størrelse for det aktuelle produktnummer. Sidstnævnte aktivitet vil i første omgang handle om at etablere en opstilling, der kan optage sammenlignelige billeder.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet bliver at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for tilskæring og trimning af sværrester  formuleres. Dernæst afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for bearbejdning af brystflæsk.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet bliver at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for tilskæring og trimning af sværrester  formuleres. Dernæst afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for bearbejdning af brystflæsk.