Ny brystflæsklinje

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

brystflæsk

Ny brystflæsklinje

Ny brystflæsklinje 2022

Formål: Projektet har til formål dels at levere en væsentlig arbejdsmiljøforbedring og dels at øge værdiskabelsen betydeligt svarende til mellem 3,5 og 4 mio. DKK. pr. skift/linje, samt at introducere et nyt fleksibelt produktionskoncept.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at metodeværktøjer til hhv. fjernelse af sværrester, tilskæring af bugstrimmel, stegestrimmel og slagende samt trimning af fedt er produceret og aftestet i robotten.

De tre metodeværktøjer har - udover deres primære funktion - også mulighed for at kunne opsamle biprodukter løbende, efterhånden som processen afvikles og  dernæst placere disse i de respektive positioner, hvorfra de skal transporteres videre.

Færdiggørelsen af testcellen afsluttes ved udgangen af Q1 2022, og det vil herefter være muligt at teste med kontinuerlig tilførsel af produkter og dermed høj kapacitet. Der har været forsinkelser på enkelte elektriske tromlemotorer, som skal drive det nye skærebånd, hvilket har sat projektet nogle uger tilbage i forhold til at begynde test. Forsinkelsen vurderes ikke at være kritisk for det samlede resultat. Tilskæringsværktøjet er kommet langt og har allerede vist en særdeles tilfredsstillende kvalitet og hastighed.

Den næste store aktivitet i projektet er, at cellen vil blive bygget færdig ultimo marts 2022. Derefter er det muligt at påbegynde implementeringen af de allerede udviklede visionsystemer, som autonomt vil kunne eksekvere de enkeltstående processer. Dette vil muliggøre en forøgelse af testkapaciteten og dermed sikre tilfredsstillende forsøgsvilkår til funktionsmodelfasen.

Der fokuseres nu på at få værktøjerne til sværrester og trimning op på samme niveau som tilskæringsværktøjet. Dette arbejde forventes at fortsætte til midten af april 2022, hvorefter projektet forventeligt vil overgå til funktionsmodelfase.

 

AP1 Multifunktionsrobot til brystflæsklinje

Projektet har til formål dels at levere en væsentlig arbejdsmiljøforbedring og dels at reducere enhedsomkostningerne betydeligt svarende til mellem 3,5 og 4 mio. dkk. pr. skift, og at introducere et nyt fleksibelt produktionskoncept.

Målet er en løsning baseret på multifunktionsrobotkonceptet, som kan tilskære bug- og stegestrimmel samt trimme og fjerne svær-rest. Anlægget skal indpasses i det eksisterende fabrikslayout og være forberedt for udbygning med andre af de funktioner, som i dag er manuelle

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at projektet - på baggrund af analysen - fokuserer på følgende: Fjernelse af sværrester, tilskæring og trimning. Kvalitetskontrol-funktionen er således udeladt for nuværende. Denne prioritering er dels baseret på projektets samlede ressourcer dels i at skabe mest mulig synergi med de øvrige, iværksatte automatiseringsprojekter.

Projektet har gennemgået idéfasen og er i gang med metodefasen, og det forventes at skifte til funktionsmodelfase ved Q1 2022.

Projektet tager udgangspunkt i en multifunktionsplatform med to værktøjer og tre operationer, som udføres af en robot, der enten er monteret med begge værktøjer eller benytter et værktøjsskifte. En væsentlig udfordring er, hvordan afsnit fjernes fra arbejdsstedet og her arbejdes med at integrere en gribefunktion, som kan gøre, at skærende værktøjer også kan fjerne afsnit i en arbejdsfunktion.

Vision-algoritmen til de tre operationer er lavet og skal nu testes.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal arbejdes videre med det mekaniske design af metodeværktøjerne, og de skal slutteligt begge monteres i robotten for at blive testet.
Derefter skal robotcellen færdigbygges, så det er muligt at føde den kontinuerligt med produkter, og der skal etableres hjælpesystemer i form af visionløsninger og håndtering af færdige produkter, herunder håndtering af biprodukter, som skal afleveres i kasser. Projektet planlægger opbygning af celle i DMRI’s forsøgsrum hos ekstern samarbejdspartner og opstart af test med en større volumen i 2022.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at analyse- og idéfasen er gennemført. Slagtetekniske krav til bearbejdningen af brystflæsk er fastlagt, og i analysefasen er det ligeledes undersøgt, hvor i den samlede produktion af brystflæsk robotcellen skal indgå.

Input til den nye brystflæsklinje er brystflæsk uden ben, dvs. de er fjernet i en forudgående proces, og brystflæsket er ligeledes afsværet, så den nye brystflæsklinje skal installeres lige efter en afsværingsmaskine.

Idégenereringen har resulteret i idéer til metoder og værktøjer for de enkelte delprocesser. De første værktøjer til sværrester og trimning er afprøvet,  ligesom idéer til håndtering/separering af biprodukterne fra bearbejdningen er afprøvet.

Dataindsamling for algoritmeudviklingen er påbegyndt, idet projektet har planlagt, hvordan der kan tages samhørende billeder af kød- og fedtside på brystflæsk direkte fra en produktionslinje. Når billederne er optaget, skal algoritmerne trænes på disse til at finde sværrester, trimmefedt og tilskæringslinjer.

Den næste store aktivitet i projektet er at videreudvikle idéerne, konstruere, fremstille og afprøve de første værktøjer til de forskellige processer og afprøve idéerne for håndtering af biprodukterne. 

En anden aktivitet er udvikling og test af algoritmerne, der skal identificere sværrester og fedt, der skal trimmes, ligesom de skal bestemme linjerne for tilskæring af brystflæsket til den specificerede størrelse for det aktuelle produktnummer. Sidstnævnte aktivitet vil i første omgang handle om at etablere en opstilling, der kan optage sammenlignelige billeder.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet bliver at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for tilskæring og trimning af sværrester  formuleres. Dernæst afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for bearbejdning af brystflæsk.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet bliver at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for tilskæring og trimning af sværrester  formuleres. Dernæst afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for bearbejdning af brystflæsk.