OPTIKVAL

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

OPTIKVAL

FORMÅL

Projektets formål er at sikre en standardiseret og effektiv identifikation og fjernelse af nematoder fra fiskekød gennem brug af nyt procesværktøj (OPTIKVAL) og derigennem at reducere råvarespild.   

OPTIKVAL består af 2 moduler, og det er målet, at modulerne kan operere uafhængigt af hinanden alt efter behovet hos den enkelte fiskeproducent. Modul 1) vision/røntgen teknologi til detektion af nematoder og modul 2) pH-styring og/eller elektricitet til ikke-destruktiv og passiv fjernelse af nematoder med afsæt i et dokumenteret kendskab til nematoders inficering af danske fiskearter. Parallelt med udvikling af modul 1 og 2 skal det afklares, hvorledes de to moduler kan automatiseres med tilgængelige robot-teknologier, samt hvordan modul 1 kan kombineres med en automatiseret fjernelse af identificerede nematoder fra fiskekødet. Afklaring foregår i dialog/samarbejde med relevante maskin- og robotleverandører.

Virksomhederne Scandic Pelagic (SP) og Thorfisk (TF) dækker forskellige fiskearter (fx sild, torsk, sej), forskellige processer (filetering, marinering og panering) og forhandler både ferske, frosne, og marinerede produkter til detail og catering mfl., hvilket muliggør udbredelse af OPTIKVAL i fiskeindustrien.

 

Projektet gennemføres i 4 arbejdspakker (AP1-4). AP1-3 omhandler forekomst, detektion (modul 1) og fjernelse af nematoder i fiskekød (modul 2) samt afklaring af muligheder for automatisering. AP4 omfatter industrielle tests ved brug af OPTIKVAL. 

 

 

BAGGRUND 

Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk, sådan lyder et af de 7 klimavenlige kostråd (1). Der er imidlertid en stigende udfordring med forekomst af fiskeparasitter (nematoder) i vores havområder som en konsekvens af en øget bestand af sæler. Stikprøver har vist, at der blandt Østersø-torsk er fundet 55% med torskeorm/sælorm i fiskekødet og 8% med sildeorm i fiskekødet (2,3). Nematoderne kan inficere mennesker, som indtager frisk fisk og fiskeprodukter, der er utilstrækkeligt processerede (4), hvorved der fremkaldes alvorlig sygdom (5). I det inficerede fiskekød produceres desuden parasit-allergener, som kan fremkalde humane allergiske reaktioner selv efter processering ved varmebehandling og frysning (6).  

I dag detekteres nematoder i hvidfisk ved at føre fileterne hen over et lysbord, hvorved synlige nematoder kan fjernes manuelt ved trimning med kniv. Metoden tillader fødevaresikkerhedsmæssige risici ved utilstrækkelig fjernelse af nematoder, der sidder skjult. Dertil bidrager den anvendte manuelle trimning til et unødvendigt stort fraskær af fiskekød, som ellers er egnet til humant konsum, men i stedet anvendes til dyrefoder. Forekomst af nematoder i marinerede sildefileter medfører et produkttab på ca. 15%, idet industrien må anvende en tids- og omkostningstung lagring i salt- og eddikesyrelage for at opnå et komplet parasitdrab, hvilket medfører at fileten skrumper. Forekomst af fiskeparasitter udgør således både et betragteligt ressourcetab og en fødevaresikkerhedsmæssig risiko.