Plast, ben og brusk detektor

Morten Askjær Hass

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 67.

brusk

Plast, ben og brusk detektor

Formål

Projektets formål er at forbedre lønsomheden på kødvirksomhederne ved at reducere omkostningerne (kassation, prisafslag, tab af kunder) forbundet med forekomst af fremmedlegemer i produkterne.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er en funktionsmodel af SWIR systemet, hvor SWIR kamera og SWIR lyskilde er integreret, med mulighed for integration med DynaCQ, således at der kan optages synkroniserede billeder, der både indeholder RGB og SWIR komponenter.

Ved brug af funktionsmodellen er mulighederne for brug af SWIR systemet til observation af plast (typisk hård PE og PVC) fremmedlegemer i kød, blevet afklaret.

Der er blevet udviklet et antal SWIR detektions-algoritmer til detektion af plast-fremmedlegemer i kød, hvor fokus har været hård PE i forskellige farver (rød, hvid og blå) og PVC

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afsluttes med udgangen af 2020.

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at:

  • Interface software til SWIR kamera er færdiggjort
  • SW GUI er udviklet, og samtidig optagelse og visning af SWIR billeder og RGB billeder er nu muligt
  • Den bestilte SWIR lampe er modtaget
  • Alle elektriske komponenter til opbygning af funktionsmodel er modtaget
  • Mekanikken til funktionsmodel er fremstillet, og indbygning af SWIR kamera kan påbegyndes

Den næste store aktivitet i projektet er: 

  • Færdiggørelse af funktionsmodel
  • Opsætning af SWIR systemet til billedoptagelse
  • Påbegynde algoritme udviklingen

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er:

På baggrund af de indledende analyser om simuleringer er der udvalgt og bestilt henholdsvis et SWIR linjescan kamera og en hyperspectral SWIR linje belysningsenhed. Det har vist sig som en større udfordring end ventet at fremskaffe en standard hyperspectral SWIR linie belysningsenhed, hvilket medfører længere leveringstid.

•Der er bestilt, og modtaget SWIR linjescan kamera.

•Der er bestilt hyperspectral SWIR linje belysningsenhed.

•Programmeringen af Interface til SWIR kamera er påbegyndt.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•Færdiggøre SW interfacet til SWIR kamera

•Når SWIR lampe er modtaget, at indbygge systemet i en mekanisk opstilling.

•Påbegynde algoritmeudviklingen.

 

Artikel:
Hansen, K. (2020) Masser af muligheder med automatiseret visuel inspektion. Plus Proces, nr 3, side 10


Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er indledt med etablering af testopstilling til afklaring af spectral response af de forskellige typer fremmedlegemer som ønskes målt (PET, PP, HDPE). Der er målt spectral response af kød, brusk og knogler. Resultaterne indgår i det udarbejdede idekatalog, så man får overblik over hvilke bølgelængder, der er optimale for at finde de ønskede fremmedlegemerne, og som skal danne grundlag for udvælgelsen af kamera og lyskilder.

Idekatalog er udarbejdet og sendt i review.