Platformbaserede robotter - AP3 Opskæringscelle

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

fabrik

Platformbaserede robotter - AP3 Opskæringscelle

AP3 Opskæringscelle

Formål:

 I AP3 fokuseres på integrationen mellem de enkelte operationer og optimering af robotternes arbejdscyklus.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at analysefasen er igangsat. Her har fokus været på at specificere resultaterne og afstemme forventningerne med branchen med udgangspunkt i de tidligere udviklede funktioner. Resultatet af denne proces blev, at der arbejdes med  funktionerne fjernelse af øre, fjernelse af fortå, udtagning af mørbrad samt fjernelse af hoved . Det blev også besluttet, at projektet fremadrettet kun arbejder med én halvdel og til gengæld med en højere kapacitet. Styringen og værktøjerne til de tidligere projekter er geninstalleret, og testcellen er tilrettet på flere punkter, så den passer til den nye kravspecifikation. Udtagning af mørbrad er testet som den første funktion, og den leverer fortsat et resultat tæt på den ønskede kvalitet.

Den næste store aktivitet i projektet er at få genetableret styringen til ørerne og få øreværktøjet modificeret, så det passer til det nye layout.

Derefter vil der blive udviklet nye robotbaner til aflevering af biprodukter, så denne proces kan ske automatisk og dermed understøtte, at funktionsmodellen kan eftervise hastigheden under produktionslignende forhold. Kalibrering af værktøjer og visionsystem er tidskrævende og skal udføres ved hver enkelt ændring. Af hensyn til en effektiv testgennemførelse er det derfor besluttet at opbygge et nyt og mere automatisk fælles kalibreringssystem for visionsystem og robotværktøjer. Når alle hjælpesystemer er helt på plads, genoptages arbejdet med at genetablere algoritmen, som styrer klipning af fortåen, hvilket forventes at være gennemført ved udgangen af april 2022.

Projektet skrider således planmæssigt frem, og der er forventning om, at målsætningen kan nås inden for rammen.