Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

fabrik

Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

 

Projektets formål

Projektets skal styrke kødindustriens konkurrenceevne gennem fleksibel teknologi, som samtidig skaber bæredygtige jobs og produktioner, styrke rekrutteringen og sikrer optimeret udnyttelse af ressourcerne samt en maksimering af værdiskabelsen gennem kundetilpassede produkter

 

AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Formål:

I AP1 skal teknologien udbredes til også at håndtere operationen pudsning af mørbrad.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output fra Q1 er en undersøgelse af de forskellige forhold omkring pudsning af mørbrad i forskellige slagterier samt opstart af idégenereringen ift. hvilke automationsmæssige muligheder, der er for at løse udfordringen.

Sammen med følgegruppen er det besluttet, at projektet skal tage udgangspunkt i mørbradskæringen 1905, som der er den største tonnage på. Skæringen er grundigt vurderet af projektgruppen ift. variation i fedtlag, størrelse, blodansamling samt inputkvalitet fra forrige led i processen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der arbejdes videre frem mod at kunne afslutte analysefasen med en rapport, som dels detaljeret specificerer projektets opgave og dels estimerer forretningspotentialet samt undersøger muligheder og begrænsninger af patentmæssig karakter. Sigtet er at kunne få godkendt en projektspecifikation ved førstkommende porteføljestyregruppemøde. Herefter vil den næste store aktivitet være at idégenerere automationsmæssige løsningsmuligheder, hvoraf flere - i samarbejde med kødindustrien - udvælges til det fortsatte projektarbejde.

Idégenereringen efterfølges af opstarten på funktionsmodelfasen, hvor projektgruppen vil afprøve op til tre forskellige metoder og vurdere potentialet af disse.