Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

fabrik

Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

2023

Projektets formål

Projektet skal styrke kødindustriens konkurrenceevne gennem fleksibel teknologi, som samtidig skaber bæredygtige jobs og produktioner, styrker rekrutteringen og sikrer optimeret udnyttelse af ressourcerne samt en maksimering af værdiskabelsen gennem kundetilpassede produkter.

AP1. Automatisk pudsning af mørbrad

Målene med AP1 er at levere en platformbaseret multifunktionsrobotcelle til opskæringen, som er klar til opskalering til fuld produktion. Teknologien skal udbredes til også at håndtere operationen ifm. pudsning af mørbrad.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Hele metoden er samlet, og der er gennemført flere forsøg med store serier af mørbrad. I samarbejde med værtsslagteriet og den øverste PTA-ansvarlige for virksomheden er den kvalitet, som udstyret leverer, blevet vurderet til at være tilfredsstillende. Udstyrets performance er endvidere blevet vurderet via en blind-test på 50 mørbrad. Resultatet viste, at udstyret kunne processere 44% af alle mørbradene til en 100% godkendt specifikation.

•Projektet har set på, hvordan hele procesflowet kan udformes for automatisk at få systemet ladet med mørbrad samt fjernet færdigtrimmet mørbrad.

•Det er lykkes at udvikle en unik trimningsløsning, som kan fjerne hinder, fedt og kirtler på en tilfældig mørbrad uden brug af vision eller andre former for avancerede teknologier. Systemet er således stabilt og optager minimal produktionsplads.

•Systemet kan håndtere op til 400 stk mørbrad/time, hvilket medfører, at en produktion typisk skal have 5 enheder for at kunne klare en normal produktion. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•dokumentere de sidste forsøg og udfærdige slutrapporten

•foretage endnu en blind test på 50 mørbrad, hvor det forhåbentlig viser sig, at udstyret kan præstere mere end 50% trimninger, som lever op til den ideelle specifikation.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at projektet har testet og valideret nye metoder til at få mørbradhovedet af og dermed øge kvaliteten af trimningen. Nedenstående har været testet:

Placering af indvindingsvalser ovenpå kniven. Dette set-up viser gode takter, men affødte en ny ide gående på at placere valserne under mørbradhovedet. Hermed fjernes de identificerede udforinger, der var ved at have indvindingsvalserne ovenpå værktøjet. Ideen om at placere valserne under mørbradhovedet er testet af, og der viste sig en række fordele bl.a. i forhold til at kunne trække mørbradhovedet af i de naturlige hinder.

Som led i projektarbejdet er der også implementeret ”click vision”, således at det er muligt at variere robottens startpunkt på mørbraden. Dette øger kvaliteten af selve trimningen med værktøjet, og det øger også testvolumen, da det er hurtigere at eksekvere forsøgene.

Den næste store aktivitet i projektet er at få samlet hele metoden og køre et antal store serier for at fastslå kvaliteten på hele cellen. Dette gøres i samarbejde med værtsslagteriet og den interne kvalitetsansvarlige herfra.

Derefter skal projektet se på, hvordan hele procesflowet kan være i forhold til automatisk at få systemet ladet med mørbrad samt fjernet færdigtrimmet mørbrad.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Projektet har testet de opbyggede metodemodeller for hhv.  fiksering, orientering, detektion og trimning.

•Orienteringsværktøjet ser ud til at kunne rotere mørbraden uden de store vridninger/forskydninger, hvilket er en forudsætning for den videre anvendelse. Det vurderes - efter mange forsøg - at metoden leverer et stabilt resultat.
•Vedr. detektion med vision kan projektgruppen konkludere, at det er nødvendigt at detektere startpunktet for robottens trimningsbane, da dette punkt er variabelt fra mørbrad til mørbrad.
•Vedr. trimning af mørbraden: Det nye værktøj er testet. Værktøjet har et støddæmpersystem, som sikrer korrekt kontakt med mørbradens biologisk varierede kød-, fedt- og hindelag. Værktøjet leverer stabile resultater, men der er udfordringer med det trimmede fedt og hinden, som ved nogle kørsler kiler sig under kniven.

Projektet nåede ikke at sammensætte hele metoden, da der var behov for flere test end budgetteret, men resultaterne fra metoderne er meget lovende.

Den næste store aktivitet er at få løst udfordringerne med trimmeværktøjet. En mulighed er at anvende en af de tidligere indvindingsvalser ovenpå kniven. Dette burde indvinde det trimmede fedt og hinde og forhindre, at det kommer under kniven.

Projektet skal også implementere ”click vision” så det er muligt at variere robottens startpunkt på mørbraden.

Endelig skal projektet samle hele metoden og køre en række store serier for at fastslå kvaliteten på hele cellen.

 

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at projektet har afsluttet idéfasen og dermed er idékataloget færdiggjort.

Projektet har opbygget en metode-forsøgsopstilling i form af en robotcelle i værtslagteriets forsøgslokale. Projektet er startet op med at konstruere de mest lovende idéer fra idekataloget.

Kategorierne fra idekataloget er følgende: Orientering, fiksering, detektering og trimning.

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet vil teste de opbyggede metodemodeller for hhv.  fiksering og fastlåsning af mørbraden, så den ligger stabilt under trimningen.

•Vedr. orienteringen af mørbraden:  Det skal sikres, at mørbraden har den korrekte placering i forhold til  robotten og værktøjet.

•Vedr. detektering med vision: Her skal sikres, at robotbanen er optimeret i forhold til det, der skal trimmes af.

•Vedr. trimning af mørbraden: Her fokuseres på, at selve værktøjet til robotten indstiller sig i højde-aksen, således at det hele tiden har korrekt kontakt med mørbradens biologiske og varierende kød-, fedt- og hindelag.

I slutningen af Q2 vil projektet sammenkoble hele metoden, således at en færdig proces kan vurderes.

 

 

2022

Projektets formål

Projektets skal styrke kødindustriens konkurrenceevne gennem fleksibel teknologi, som samtidig skaber bæredygtige jobs og produktioner, styrke rekrutteringen og sikrer optimeret udnyttelse af ressourcerne samt en maksimering af værdiskabelsen gennem kundetilpassede produkter

 

AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Formål:

I AP1 skal teknologien udbredes til også at håndtere operationen pudsning af mørbrad.

Artikel:

Sigtryggsson, B. (2022) Robot sharpen the butcher's knife. Fleischwirtschaft International nr. 2, side 50

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet har fået godkendelse til at fortsætte med idefasen for resten af 2022.

Der er således arbejdet videre på at teste og afsøge nye ideer.

Projektet er begyndt at validere ideerne ved brug af robot samt at validere ideerne i processens samlede kontekst:

-Orientering

-Positionering

-Fiksering

-Detektering

-Skæring

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afslutter idefasen ved at rangere ideerne og præsentere det hele i et idekatalog.

Dette vil lægge grunden til det fortsættende arbejde i metodefasen for 2023, hvor projektet vil opbygge metode-forsøgsopstillingen, som tilgodeser muligheden for at teste alle delprocesserne; orientering, positionering, fiksering, detektering og skæring samt muligheden for at samle hele processen til en kontinuerlig proces.