Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

fabrik

Platformbaserede robotter - AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

2023

Projektets formål

Projektet skal styrke kødindustriens konkurrenceevne gennem fleksibel teknologi, som samtidig skaber bæredygtige jobs og produktioner, styrker rekrutteringen og sikrer optimeret udnyttelse af ressourcerne samt en maksimering af værdiskabelsen gennem kundetilpassede produkter.

AP1. Automatisk pudsning af mørbrad

Målene med AP1 er at levere en platformbaseret multifunktionsrobotcelle til opskæringen, som er klar til opskalering til fuld produktion. Teknologien skal udbredes til også at håndtere operationen ifm. pudsning af mørbrad.

2022

Projektets formål

Projektets skal styrke kødindustriens konkurrenceevne gennem fleksibel teknologi, som samtidig skaber bæredygtige jobs og produktioner, styrke rekrutteringen og sikrer optimeret udnyttelse af ressourcerne samt en maksimering af værdiskabelsen gennem kundetilpassede produkter

 

AP1 Automatisk pudsning af mørbrad 

Formål:

I AP1 skal teknologien udbredes til også at håndtere operationen pudsning af mørbrad.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet har fået godkendelse til at fortsætte med idefasen for resten af 2022.

Der er således arbejdet videre på at teste og afsøge nye ideer.

Projektet er begyndt at validere ideerne ved brug af robot samt at validere ideerne i processens samlede kontekst:

-Orientering

-Positionering

-Fiksering

-Detektering

-Skæring

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afslutter idefasen ved at rangere ideerne og præsentere det hele i et idekatalog.

Dette vil lægge grunden til det fortsættende arbejde i metodefasen for 2023, hvor projektet vil opbygge metode-forsøgsopstillingen, som tilgodeser muligheden for at teste alle delprocesserne; orientering, positionering, fiksering, detektering og skæring samt muligheden for at samle hele processen til en kontinuerlig proces.

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udviklet og testet en række forskellige idéer til pudsning af mørbraden herunder:

-Modificerede multicuttere

-Elhøvl

-Kebabkniv

-Oscillerende knive

-Og en række andre metoder primært baseret på valser af forskellig karakter.

Vi har overordnet fundet frem til, at enten fjerner vi intet fedt, eller også fjerner vi fedt samt beskadiger kødet. På nuværende tidspunkt er der ikke en metode, som vi vurderer har potentiale til at blive opskaleret til et produktionsegnet anlæg, og idéarbejdet forlænges derfor.

Den næste store aktivitet i projektet er derfor at fortsætte vores søgen efter en lovende metode til at bearbejde mørbraden.

Artikel:

Sigtryggsson, B. (2022) Robot sharpen the butcher's knife. Fleischwirtschaft International nr. 2, side 50

 

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en analyserapport, som har dannet grundlag for kravspecifikationen for projektet. Projektet vil fokusere på en 1901 mørbrad og pudse den til en 1905 efter den standardiserede specifikation.

Projektet er midtvejs i idefasen, hvor forskellige udviklingsspor afprøves til løsning af de fire hovedfunktioner: Fiksering, detektering, eksekvering (værktøj) og orientering. Indtil nu har hovedparten af arbejdet handlet om at kunne fiksere produktet og efterfølgende præsentere det for værktøjerne på en måde, så selve pudsningen kan udføres med et acceptabelt udbytte.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre idéfasen, så der er tre holdbare idéer til hver delfunktion, som kan tages med videre ind i metodefasen.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output fra Q1 er en undersøgelse af de forskellige forhold omkring pudsning af mørbrad i forskellige slagterier samt opstart af idégenereringen ift. hvilke automationsmæssige muligheder, der er for at løse udfordringen.

Sammen med følgegruppen er det besluttet, at projektet skal tage udgangspunkt i mørbradskæringen 1905, som der er den største tonnage på. Skæringen er grundigt vurderet af projektgruppen ift. variation i fedtlag, størrelse, blodansamling samt inputkvalitet fra forrige led i processen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der arbejdes videre frem mod at kunne afslutte analysefasen med en rapport, som dels detaljeret specificerer projektets opgave og dels estimerer forretningspotentialet samt undersøger muligheder og begrænsninger af patentmæssig karakter. Sigtet er at kunne få godkendt en projektspecifikation ved førstkommende porteføljestyregruppemøde. Herefter vil den næste store aktivitet være at idégenerere automationsmæssige løsningsmuligheder, hvoraf flere - i samarbejde med kødindustrien - udvælges til det fortsatte projektarbejde.

Idégenereringen efterfølges af opstarten på funktionsmodelfasen, hvor projektgruppen vil afprøve op til tre forskellige metoder og vurdere potentialet af disse.