Projekt – Kan insekter konvertere organisk husholdningsaffald til værdifuldt minkfoder?

Jonas Lembcke Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 26.

Projekt – Kan insekter konvertere organisk husholdningsaffald til værdifuldt minkfoder?

WICE – Waste, Insects and Circular Economy – MUDP-projekt nr. MST 141-001193

Projektstart januar 2016. Forventet afslutning december 2017.

Den organiske del af husholdningsaffaldet udgør en vigtig ressource, som danske kommuner i stigende grad ønsker genanvendt bedst muligt - ikke mindst på baggrund af regeringens ressourcestrategi, ’Danmark uden Affald’, som har fokus på genanvendelse af blandt andet organisk affald. WICE-projektet vil belyse det teknologiske og økonomiske potentiale ved at lade insekter (fluelarver) konvertere kildesorteret, organisk husholdningsaffald og efterfølgende anvende den producerede insektbiomasse som foder til mink.

Teknologisk Institut, der råder over faciliteter til insektproduktion i pilotskala og over analyselaboratorier og udstyr til bestemmelse af biogaspotentiale, har dannet et konsortium med en række relevante og kompetente virksomheder.

Virksomhederne repræsenterer hele produktionskæden fra affaldsindsamler over insektproducent, minkavler, biogasanlægsproducent og producent af mekaniske enheder, og dermed er forudsætningen givet for udvikling af et totalkoncept til produktion af insekter på basis af organisk, kildesorteret husholdningsaffald. Udviklingsarbejdet omfatter desuden afprøvning af de producerede larver som foder i minkproduktion, ligesom potentialet for restfraktionen til biogasproduktion og/eller vækstmedie til planter vil blive afdækket.

Følgende arbejdsopgaver adresseres i projektet

 • Analyse af foderpotentialet for kildesorteret, organisk husholdningsaffald til udvalgte insektarter
 • Design, etablering og drift af pilotanlæg til produktion af larver af sort soldaterflue (black soldier fly) Hermetia illucens samt kæmpemelormen Zophobas morio
 • Økologisk risikovurdering af disse ikke-hjemmehørende insektarter
 • Analyse af næringsindhold af larver produceret på forskellige affaldspartier
 • Test af de producerede larver som minkfoder
 • Bestemmelse af biogaspotentiale for insektkonverteret, organisk husholdningsaffald
 • Afklaring af potentialet for insektkonverteret kompost som vækstmedie for planter
 • Økonomisk perspektivering af det overordnede forretningspotentiale i insektkonvertering af kildesorteret, organisk husholdningsaffald.

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Kopenhagen Fur A/S
 • MD ApS
 • Meldgaard Miljø A/S
 • Bigadan A/S
 • Hannemann Engineering ApS.

Vil du vide mere

Forskningsprojektet WICE er et dansk samarbejde mellem Teknologisk Institut, Kopenhagen Fur, MD, Meldgaard Miljø, Bigadan og Hannemann Engineering. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udvikling- og Demonstrationsprogram (MUDP).