Projekt - Anvendelse af faseskiftende materiale i fremtidens bygninger

Thomas Juul Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 57.

Projekt - Anvendelse af faseskiftende materiale i fremtidens bygninger

PSO 2008 - Effektiv energianvendelse

Projektet er afsluttet.

Projektstart april 2008. Forventet afslutning marts 2010.

Projektets formål er at opbygge grundlaget for anvendelsen af faseskiftende materialer til at forbedre temperaturforholdene om sommeren i fremtidens bygninger. Bygningernes varmekapacitet har stor betydning for at undgå risikoen for overtemperaturer om sommeren og for at reducere kølebehovet.

Bygningernes aktive varmekapacitet kan øges markant ved at anvende faseskiftende materialer (PCM), hvor der akkumuleres betydelige energimængder ved selv små temperaturstigninger, når materialet skifter fase fra fast form til flydende (a la is, der smelter). Med de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet fra april 2006, stramningen af bestemmelserne i 2010 og 2015 samt den planlagte introduktion af krav på passivhusniveau vil det være nødvendigt, at fremtidens bygninger kan holdes komfortable om sommeren, uden at det kræver ekstra elforbrug til ventilation og mekanisk køling.

Faseskiftende materiale på pulverform med pcm-beton i baggrunden

Projektets resultater vil især blive rettet mod byggematerialeproducenterne og mod projekterende arkitekter og ingeniører.

Mål for projektet

 • Opbygge viden om optimal anvendelse af byggematerialer med PCM.
 • Udvikle og demonstrere anvendelse af PCM i cementbaserede byggematerialer.
 • Demonstrere energi- og indeklimamæssigt potentiale ved anvendelse af PCM i fuldskalaforsøg i EnergyFlexHouse.
 • Udvikle et tillægsmodul til simuleringsværktøjet BSim til simulering af bygninger med PCM.

Deltagere

 • Aalborg Universitetscenter - Byggeri og Anlæg
 • IHA
 • SBi
 • 3xNielsen
 • COWI
 • Dansk Byggeri
 • BASF A/S
 • Maxit
 • Rockwool International A/S (Rockfon)
 • Aalborg Portland Group
 • Knauf Danogips

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende aktiviteter:

 • Videnopsamling: Indsamling og bearbejdning af europæisk og international viden fx tyske erfaringer og IEA Annex 44. Videnopsamlingen vil både fokusere på praktisk viden om anvendelsen af PCM i byggematerialer og bygningskonstruktioner og på teoretisk viden fx om modellering af konstruktioner med PCM-holdige byggematerialer.
 • Test og modelopbygning: Test af dynamiske egenskaber for bygningskonstruktioner med PCM i klimakammer samt evt. i udvalgte rum i bygninger. Testene vil både omfatte eksisterende (fx tyske) løsninger og nye løsninger. På baggrund af testene opstilles detaljerede dynamiske modeller fx i HEAT 2.
 • Modellering i BSim og Be06: På baggrund af testene og de detaljerede dynamiske modeller i fx HEAT2 opstilles komplette bygningsmodeller i BSim og Be06 inklusive PCM-holdige byggematerialer og -konstruktioner.
 • Energi- og indeklimapotentiale: Bygningsmodellerne bruges til at vurdere energibesparelses- og indeklimaforbedringspotentialet typiske bygninger ved anvendelse af PCM. Bygningerne vil omfatte småhuse, etageboliger, institutioner og kontorer samt både nyt byggeri og renoveringer.
 • Anvendelses- og videreudviklingspotentiale: Det fremtidige anvendelses- og videreudviklingspotentiale for PCM i byggeriet vurderes. I vurderingen vil både indgå teknik og økonomi.
 • Formidling: Projektets resultater formidles bredt til byggebranchen bl.a. gennem artikler, foredrag og seminar.

Til projektgruppen vil der blive knyttet en lille følgegruppe med deltagelse fra Energistyrelsen (Peter Bach) samt Erhvervs- og Byggestyrelsen (Ejner Jerking).

Vil du vide mere?