Projekt - eButler

Maria Louise Bønnelykke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 90.

eButler- Piger på cafe

Projekt - eButler

EUDP demonstrationsprojekt om effektivisering af energiforbrug.

Projektstart april 2013. Projektafslutning december 2015.

Demonstrationsprojektet ”eButler – effektivisering af energiforbrug” skal gennem to år følge udrulningen af intelligente målere hos private forbrugere i en forstad til Aarhus og i Randers Kommunes bygninger. Projektet skal kaste nyt lys over, hvordan strategisk håndtering af data kan bidrage i energieffektiviseringsindsatser - og hvordan visualisering af forbrug (feedback) kan blive en central del af dette på slutbrugerniveauet.

Projektformål
Teknologisk Institut, Kamstrup, AffaldVarme Aarhus og Randers Kommune er gået sammen i projektet for at afdække, hvordan data fra fjernaflæste målere i private hjem og offentlige bygninger kan anvendes til at påvirke energiforbrug og -adfærd over tid. Kamstrup har udviklet visualiseringssystemet eButler, som kan indsamle data fra alle forsyningskilder. Gennem brugerinvolverende øvelser foretages i projektet en eksperimentel afprøvning af eButler i praksis, en afdækning af hvordan brugere modtager, anvender og reagerer på systemet samt en belysning af, hvilke muligheder det giver for at arbejde med effektiviseringsindsatser og adfærdsændringer.

Projektet vil dermed kaste lys over, hvordan systemet kan anvendes som et strategisk redskab, når data ikke er målet i sig selv - men må oversættes til konkret viden og handlemuligheder for systemets forskellige brugere. På et bredere plan er projektet med til at afdække, hvordan vi i fremtiden kan introducere intelligent energiteknologi på en måde, der rent faktisk gør slutbrugere i stand til at handle og til at indgå i løsningen af nye forsyningsudfordringer.

Projektet har to fokusområder: private enfamiliehuse i en forstad til Aarhus og kommunale bygninger i Randers Kommune.

Projekt – del 1: private enfamiliehuse
Projektet følger udrulningen af intelligente fjernvarmemålere i omkring 1400 husstande. Herunder følges 30 husstande i en udvidet analyse. Disse husstande udstyres også med dataopsamlere for el-forbrug og får dermed adgang til både el- og varmeforbrug i samme visualisering. Forbrugernes reaktion på den direkte feedback analyseres gennem antropologiske studier sammenholdt med kvantitative målinger af faktisk forbrug og adfærd i eButler gennem den 2-årige projektperiode.
AffaldVarme Aarhus er et af de første fjernvarmeselskaber herhjemme, som installerer intelligente fjernvarmemålere hos private kunder. Der er store forventninger til, hvordan de mange forbrugsdata kan bidrage til optimering og effektivisering af processer og forretningsgange i fremtiden, men der er samtidig brug for mere viden på brugerniveau for at forstå og udnytte potentialet.

Projektet har afsluttet 2 ud af 3 analyserunder og forventer at afslutte arbejdet med de private familier i september 2015.

Her ses en kort sammenfatning af nogle af de indledende resultater:

Projekt – del 2: kommunale bygninger
Projektet omfatter også en omfattende analyse i kommunale bygninger i Randers Kommune. Analyserne tager udgangspunkt i anvendelsen af eButler på 4 skoler - samt analyser af potentialerne for anvendelse af systemet i en centraliseringsindsats, hvor al arbejde med bygningsvedligehold og energi samles i et ejendomsservicecenter.
Projektet har afsluttet 2 ud af 3 analyserunder og forventer at afslutte arbejdet med de offentlige bygninger i oktober 2015.
Der er endnu ikke noget offentliggjort materiale fra analysearbejdet, men kontakt os gerne for uddybende information.
 
Energiantropologi
På Teknologisk Institut anvendes de antropologiske metoder i erkendelse af, at mennesker sjældent handler rationelt, men ofte siger ét og gør noget andet. Det er nødvendigt at forstå nuancerne i menneskers praksis for at kunne arbejde med den energiteknologiske innovation.
I samspillet mellem teknologi, samfund og mennesker kan vi opdage såvel store barrierer som åbenlyse muligheder, som vi ikke før var opmærksomme på. Det er umuligt at forudsige, hvad der kommer ud af et antropologisk feltarbejde – en præmis, der skaber et lidt anderledes forskningsprojekt i en teknisk orienteret energibranche. Læs mere om energiantropologi.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Kamstrup
  • AffaldVarme Aarhus
  • Randers Kommune

Fakta om eButler
eButler er en online webportal til visualisering af energiforbrug, automatisk overvågning og styring (home control). eButler giver forbrugerne værktøjer til at reducere deres forbrug og giver forsyningsselskaberne nye servicemuligheder.

Læs om private forbrugeres modtagelse af energivisualisering og forbrugsfeedback

Download PDF om eButler