Projekt - DREAM fase 1 - På vej mod kommerciel udrulning af Smart Grid-løsninger

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

DREAM-projekt

Projekt - DREAM fase 1 - På vej mod kommerciel udrulning af Smart Grid-løsninger

Analytisk projekt, som skal danne grundlaget for DREAM-projektets senere faser.

Projektstart februar 2012. Afsluttet december 2014.

Værdiskabelse

DREAM fase 1 er primært en analytisk fase, hvor vi tager de første skridt i realiseringen af DREAM-projektet og udvikler nogle af de services og værktøjer, som projektet vil tilbyde fremover. Tekniske, antropologiske og økonomiske analyser skal bl.a. støtte op omkring udvælgelsen af nogle egnede områder til efterfølgende udrulning af Smart Grid-pakkeløsninger, hvor kunden er i fokus.

Mål for projektet

  • Udvælgelse af egnede byer og el-net radialer for nærmere analyse
  • Udvælgelse af industri, erhverv og/eller offentlige bygninger til nærmere analyse
  • Gennemførelse af tekniske og antropologiske analyser
  • Udarbejdelse af business cases og finansieringskoncepter
  • Udarbejdelse af smart grid teknologikatalog
  • Udarbejdelse af implementeringskoncept 

Aktiviteter
En central opgave i fase 1 er at finde og udvælge nogle interessante og engagerede mindre områder inden for det overordnede ”DREAM-område”, som er defineret i fase 1.

Analyser af belastningen i distributionsnettet (0,4-20 kV) i DREAM-området, vil vise, hvilke områder, der vil være optimale for at afprøve Smart Grid med styring af fleksibelt forbrug ved f.eks. elbiler og varmepumper. Det skal som eksempel analyseres, hvor mange målinger, der skal etableres for at få en tilstrækkelig viden om den aktuelle situation i distributionsnettet.

Forbrugsmønstre inden for energi og transport i et veldefineret område vil endvidere blive undersøgt. Primært hos private husstande, men også hos virksomheder og offentlige institutioner. Mens der for industri og offentlige institutioner vil blive udarbejdet generelle modeller, sigter projektet efter at udpege specifikke forbrugstrends for private husstande, som kan udmønte sig i udarbejdelsen af pakkeløsninger. Som baggrund for pakkeløsningerne ligger desuden et økonomisk og finansielt analysearbejde, der består af business cases og pengestrømme.

Ydermere vil der blive analyseret, hvilke Smart Grid relaterede produkter og standarder, der med fordel kan bruges i projektet. For at kunne få det fulde udbytte af den nyeste teknologi og garantere en høj anvendelighed har denne analyse til formål at finde det mest markedstilgængelige udstyr samt at anvise metode til sikring af udstyrets evne til at kommunikere med andre komponenter i et Smart Grid.

DREAM fase 1 er støttet med ForskEL-midler.

Deltagere

DREAM fase 1 er støttet med ForskEL-midler.

Afrapportering
Projektets hovedrapport kan hentes her.

  

Bilag til hovedrapport kan hentes her.

Afsluttende workshop

Præsentationer fra den afsluttende workshop hos SE, den 15. januar 2015, kan hentes her.