Projekt - DREAM - Rammerne for tidlig kommerciel udrulning af Smart Grid-løsninger

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Projekt - DREAM - Rammerne for tidlig kommerciel udrulning af Smart Grid-løsninger

Nyt flerfaset projekt skal sikre hurtig udrulning af Smart Grid-løsninger.

 

Værdiskabelse

I spillerummet mellem teknik, økonomi og brugeradfærd vil projektet tage det første spadestik til en massiv udrulning af Smart Grid-teknologier på et hidtil uprøvet niveau. Det skal demonstreres, hvordan fuld implementering af teknologier og forretningsmodeller kan lade sig gøre i afgrænsede områder under forhold som tager højde for de bruger- og samfundsmæssige vilkår. DREAM-projektet vil således gennem et omfattende teknisk, økonomisk og antropologisk analysearbejde sammensætte Smart Grid pakkeløsninger, baseret på markedstilgængelige produkter, der er så attraktive for målgrupperne at de kan gennemføres i villigt samarbejde med henholdsvis borgerne, virksomhederne og kommunerne. DREAM virkeliggøres i faser, som implementerer resultater fra foregående faser og som samtidig udvider projektet og gør det større og bredere.

Smart Grid - Dream - Faser

Smart Grid-området er mulighedernes land og Danmark står for over 20 % af alle Smart Grid-projekter i Europa. Med DREAM-projektet sættes der nu fokus på hvordan målrettede analyser kombineret med ekspertise fra en lang række danske og internationale Smart Grid F&U-projekter kan omsættes til tidlig kommerciel udrulning af smart grid komponenter og løsninger.

Som del af projektet sigter DREAM efter at demonstrere, hvordan attraktive Smart Grid-kompatible pakkeløsninger til private forbrugere kan etableres. Disse kan f.eks. kombinere udrulning af intelligente varmepumper, elbiler, solcelleinvertere samt installationer til intelligent styring af elforbrug. DREAM analyserer også industrivirksomheder for at undersøge deres relevans og potentiale for implementering af eksempelvis intelligent forbrugsstyring.

Projektet vil demonstrere, hvordan intelligent forbrugsstyring med tiden kan blive en økonomisk fordel for alle aktører. Pakkeløsningerne vil som udgangspunkt blive fokuseret på områder, hvor elnettet er mest udsat for overbelastning, da den intelligente styring her vil skabe størst økonomisk værdi. Den intelligente styring vil også kunne med-virke til at tidsforskyde forbruget til tidspunkter, hvor elektriciteten er billigere, samt mere klima- og miljøvenlig.

DREAM giver, som frontløberprojekt, de involverede kommuner og andre lokale aktører mulighed for at trække interessenter fra en bred vifte af brancher til kommunerne og viser, hvordan Smart Grid kan omsættes til virkelighed, både økonomisk, samfundsmæssigt og teknisk.

Relaterede projekter