Projekt - Energibesparelser på industrielle køleanlæg ved brug af ny luftkølet hybridkøler

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Energibesparelser på industrielle køleanlæg ved brug af ny luftkølet hybridkøler

Del 1: Prototypeudvikling
Del 2: Fuldskala demo hybridkøler

Projektet er afsluttet.

Del 1: Projektstart 2012. Forventet afslutning medio 2013.
Del 2: Projektstart 2013. Forventet afslutning ultimo 2014.

Del 1: Prototypeudvikling

Projektets formål er at udvikle en hybridkøler, der virker som tørkøler om vinteren og køletårn om sommeren.

Mål for projektet
Energiforbruget for et køleanlæg med henholdsvis en tørkøler og et køletårn som varmeafgiversystem er sammenligneligt i vintermånederne. I sommermånederne har et køleanlæg med et køletårn som varmeafgiversystem et betydeligt lavere energiforbrug. Forklaringen på dette er temperaturforskellen mellem den våde og tørre temperatur. Den våde temperatur er noget lavere i sommermånederne end den tørre temperatur, og forskellen er mindre i vintermånederne. Køletårnet opererer efter den våde temperatur. Hybridkøleren vil have et årsenergiforbrug, der er 10 % lavere end en tørkøler, og vandforbruget vil kunne reduceres med op til 50 % i forhold til et køletårn. Det vil ligeledes være muligt at anvende regnvand som spædevand til hybridkøleren.

Projektets deltagere repræsenterer videninstitutioner, komponentleverandører og slutbrugere, hvilket sikrer et stærkt projektteam og en god forankring af projektets resultater efter afslutning af projektet.

Projektet opdeles i to dele:
Del 1: Udvikling af prototype hybridkøler
Del 2: Fuldskala demo hybridkøler.

Deltagere

Del 2: Fuldskala demo hybridkøler

Projektets formål er at overføre resultaterne fra Del 1 til en 700 kW demo hybridkøler, der opstilles hos en slutbruger. Der gennemføres et halvt års måleprogram, hvor hybridkølerens energiforbrug dokumenteres.

Mål for projektet

I Del 1 blev der påvist betydelige forbedringer på energiforbruget ved at befugte luften med vand fra et dysesystem. Dysebefugtningen har dog også sine begrænsninger, da der er risiko for væskeophobning i kølefladen samt opbygning af fouling.

I denne del af projektet anvendes en coating af overfladen, som minimerer opbygningen af fouling, og den korrekte vandbehandling undersøges. Demo hybridkøleren opstilles parallelt med en fordampningskondensator, og der gennemføres målinger på begge systemer for at foretage en sammenligning af årsenergiforbruget. Hybridkøleren vil fungere som tørkøler i vinterperioden og som fordampningskondensator i sommerperioden. Herved minimeres vandforbruget i forhold til en fordampningskondensator og energiforbruget reduceres i forhold til en tørkøler.

Projektets deltagere repræsenterer videninstitutioner, komponentleverandører og slutbrugere, hvilket sikrer et stærkt projektteam og en god forankring af projektets resultater efter afslutning af projektet.

Deltagere

Mere information

Slutrapport: