Projekt - Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

Lars Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Hundested færgen 2016

Projekt - Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

Projektstart: Januar 2017. Forventet projektafslutning: Januar 2020.

Der er stort fokus på de miljø- og sundhedsmæssige effekter, som emissioner fra skibe bidrager med i kystnære områder. Kravene til skibes udledning af SO2 og NOx er i de senere år blevet skærpet, og der forventes på sigt også lovgivning omkring udledning af partikler.

Idet skibes forventede levetid ofte er adskillige årtier er det nødvendigt at se på emissionsløsninger, som kan fungere på både nye og ældre skibe. Ved at teste og demonstrere systemer til reduktion af eksisterende skibes forurening vil rederierne og teknologileverandører være på forkant med forventede kommende krav.

Mål for projektet

I projektet skal tre forskellige emissionsbegrænsende løsninger afprøves om bord på tre forskellige danske fartøjer, som sejler i kystnære farvande. Målet er at reducere partikelforureningen med 98 procent på alle tre fartøjer og NOx udledning med 80 procent på de to fartøjer der også udstyres med NOx katalysator. Der opnås desuden en markant reduktion i lavfrekvent støj.

Projektet ledes af Teknologisk Institut, som også er initiativtager til brancheprojektet.

I projektet vil tre firmaer demonstrere deres teknologi i fuld skala på skibe. Exilator ApS vil levere integrerede partikelfilterløsninger til hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig. Firmaet Amminex A/S vil levere en kombineret løsning med partikelfiltre og ammoniak baserede NOx katalysatorer til færgen M/F Pernille, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Endelig deltager firmaet Purefi A/S også med en kombineret løsning med partikelfiltre og urea baserede NOx katalysatorer til fartøjet World Mistral der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.

Teknologisk Institut vil gennemføre validerende støj og emissionsmålinger.

Projektets overordnede vision er at være medvirkende til at cementere Danmarks rolle som foregangsland inden for maritim teknologi. Det forventes i umiddelbar forlængelse af projektet at kunne afsætte minimum 10 installationer i Danmark og mindst 100 globalt.

Pressemeddelelse og TV-indslag om resultater fra første afsluttede demonstration på M/F Isefjord

Pressemeddelelse fra projektets begyndelse

 

Projektdeltagere

 • Teknologisk Institut
 • Exilator ApS
 • Amminex Emissions Technology A/S
 • Purefi A/S
 • Hundested-Rørvig Færgefart A/S
 • Partrederiet Sundbusserne
 • World Marine Offshore
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Rederiforening
 • Danske Maritime