Projekt - Nye metoder til at bryde smittevejene i den danske fjerkræproduktion

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Projekt - Nye metoder til at bryde smittevejene i den danske fjerkræproduktion

Chicken and Hen Infection Protection (CHIP)

Projektstart januar 2008. Forventet afslutning januar 2012.

Innovationskonsortiet CHIP har til formål at nedsætte infektioner i fjerkræ- og primærproduktion og dermed at forbedre økonomi, dyrevelfærd, samt påvirkninger på miljø og sundhed. Sammen med partnere fra DHI, AgroTech (nu Teknologisk Institut), KU-life og forskellige virksomheder vil Teknologisk Institut udvikle løsninger, der kan bryde smittevejene.
Teknologisk Institut vil især beskæftige sig med mikrobiologien og medvirke til nyudvikling inden for fx hygiejnisk design, rengøring og desinfektion samt teste anvendelsen af nye nanoteknologiske overfladebelægninger med bakteriostatiske eller bakteriocide egenskaber. Konkret skal projektet frembringe viden, nye tekniske løsninger og produktinnovation, der sikrer en markant reduktion i kliniske og subkliniske infektioner i slagtekyllinge- og konsumægproduktionen i Danmark.

Kyllinger

Mål for projektet

  • Identificere hotspots for biofilm og bakterieoverførsel 
  • Optimere rengøringsprocedurer i fjerkræstalde
  • Udvikle nye materialer og overflader til staldinventar
  • Bryde bakteriernes smitteveje i staldmiljøet
  • Forøge udbyttet af den danske fjerkræproduktion

Deltagere

Aktiviteter
CHIP projektet er bygget op omkring 4 hovedprojekter: 1 forskningsprojekt og 3 teknologiprojekter:

Forskningsprojektet beskriver hvilke patogene bakterier, der forefindes i staldmiljøet og hvordan disse spredes i en udbrudssituation.

  • Teknologiprojekt 1 ser på nye muligheder for at optimere hygiejnen.
  • Teknologiprojekt 2 ser på nye muligheder indenfor management og drift.
  • Teknologiprojekt 3 samler data og omsætter dem til modeller for smittespredning i staldmiljøet.

Vil du vide mere