Projekt - Stor skala anvendelse og lagring af biopiller til energiformål

Kurt Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Projekt - Stor skala anvendelse og lagring af biopiller til energiformål

Large scale Utilization of Biopellets for energy Applications (LUBA)

Projektstart februar 2010. Forventet afslutning november 2013.

Danmark bruger årligt mere end 1,3 millioner tons biopiller (2009) til energiproduktion, hvoraf omkring 500.000 tons bruges i kraftværker. Denne mængde vil stige dramatisk i de kommende år i henhold til planerne fra de store elproducenter. En sådan hurtig ekspansion vil kræve øget import af biopiller med et ukendt udvalg af kvaliteter og vil også kræve nye meget store lagerfaciliteter. 

Projektet sigter mod at udvikle de nødvendige tekniske løsninger for tre nært forbundne områder, som tilsammen vil støtte og styrke det forventede øgede forbrug af biopiller til energiformål.

 1. Grundlaget for en øget import af bæredygtigt produceret biomasse til energiformål vil blive analyseret og beskrevet.
 2. Nye metoder til udtagelse af suspenderet biopulver, der fokuserer på biomassepiller og -pulver, vil blive udviklet og integreret i en mere generel "horisontal standard" i form af en præ-standard, retningslinjer for repræsentativ udtagning af prøver af suspenderet biopulver og lignende materialer.
 3. Gennem eksperimentelt arbejde vil vigtige faktorer, som forårsager selvopvarmning, iltsvind og afgasning under lagring af piller, blive identificeret og kvantificeret. Arbejdet skal give anbefalinger til vurdering af risici samt nuværende tekniske løsninger for at undgå selvopvarmning og minimering af potentiel farlig afgasning.

Resultaterne vil blive samlet i rapporter om bæredygtighed, retningslinjer for repræsentativ prøvetagning, sikker opbevaring af biopiller og et biomassecertificeringssystem til energiformål.

Mål for projektet
Målet med projektet er at vurdere risici ved storskalalagring af biopiller og at finde metoder til at måle og undgå disse risici ved hjælp af teknologi og anbefalinger om korrekt håndtering af ukendte biopellets.

Gennem projektet vil der desuden blive udviklet metoder og udstyr til korrekt prøveudtagning for at understøtte korrekt analyse af større mængder biopellets eller anden suspenderet biomasse. 

Endelig er endnu et formål med projektet at undersøge og støtte de europæiske processer for internationale bæredygtighedskriterier for biopellets og anden biomasse, som er under udarbejdelse i EU.

Aktiviteter

 • Udvikling og test af automatisk og repræsentativ prøveudtagning i strøm af faldende piller eller anden suspenderet biomasse
 • Test af selvopvarmning og afgasning fra biopellets i laboratorium og i fuld skala
 • Gennemgang og oplistning af bæredygtighedskriterier til importeret biomasse og biopellets  
 • Udarbejdelse af forslag til regler for sikker lagring af store mængder biopellets. 

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Ålborg Universitet, prof. Kim Esbensen
 • Vattenfall, Hans Møller
 • DONG Energy, Jeppe Bjerg
 • VERDO, Hans Greve Madsen
 • SP Sweden - Technical Research Institute of Sweden, Anders Lønnermark
 • DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Lars Vædeled Roed.

Projektet finansieres af ForskEl (projektnummer: 2010-1 -10541).