Projekt - Thi-Fi-Tech

Ivan Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Projekt - Thi-Fi-Tech

(APPLICATION OF THIN-FILM TECHNOLOGY IN DENMARK)

Dokumentation og demonstration af det økonomiske, funktionelle og æstetiske potentiale i installationer med tyndfilmssolceller under nordeuropæiske forhold.

Projektstart 2008. Afsluttet december 2012.

Projektet er afsluttet.

Formålet med projektet var at dokumentere og demonstrere det økonomiske, funktionelle og æstetiske potentiale i installationer med tyndfilmssolceller under nordeuropæiske forhold.
Projektet blev støttet af Energinet.dk under PSO ForskEl programmet. Projektet har ref. nr. 2008-1-0030.

Thi-Fi-Tech er en fusion af to projekter med hver sin tilgang til tyndfilmssolceller:

1. Systematic introduction of thin-film based solar cells in Denmark
2. Light & Energy – proof of concept

Mål for projektet
Målet for projektet var at bane vejen for en ny generation af solcelleinstallationer, som giver potentielt set lavere omkostninger pr produceret kWh strøm end dagens typiske solcelleinstallationer, som domineres af krystallinsk silicium. Da tyndfilmsteknologierne desuden ved projektets start viste tegn på at kunne tilbyde større fleksibilitet mht. design af solcellepanelerne, blev der i projektet arbejdet med design af multifunktionelle paneler.

Med henblik på at opnå en fyldig evaluering af tyndfilmens potentiale i Danmark har projektet bygget på 3 hjørnesten:

 • Forundersøgelse med en gennemgang af internationale erfaringer med tyndfilm og baseret herpå en gennemgang af mulige fordele ved tyndfilm i en dansk kontekst.
 • En serie af målinger med henblik på at karakterisere nøgleparametre for tilgængelige tyndfilmspaneler i forskellige relevante anvendelser, hvor de mulige forskellige kvaliteter ved tyndfilmssolceller i forhold til omgivelserne vægtes lige.
 • Et demonstrationsprogram fokuseret på at opnå praktisk erfaring med relevante anvendelser af tyndfilmsteknologien i Danmark, og derudover at kommunikere styrker ved denne teknologi til mulige brugere.

  tyndfilmsteknologi
  Evalueringen blev udført for tyndfilmspaneler generelt og for tyndfilmspaneler med evne til at udføre flere funktioner i bygninger end blot produktionen af solstrøm. For sidstnævnte gruppe blev der især fokuseret på paneler med dagslysfiltrerende egenskaber.

   

Thifitech

 

Deltagere
Projektgruppen bestod af:

Aktiviteter
Projektet var inddelt i følgende faser:

1. Forundersøgelse – Indsamling af internationale erfaringer med tyndfilmsinstallationer og evaluering af disse iht. danske forhold.
2. Elektrisk karakterisering af tyndfilmssolceller og vurdering af energiproduktion gennem et længerevarende måleprogram.
3. Evaluering af tyndfilmssolceller anvendt som lysfiltrerende elementer i ruder i relation til brugeroplevelse og indeklima.
4. Produktudvikling – input til og udviklingssamarbejde med den danske solcelleindustri.
5. Demonstration af tyndfilmssolceller i lille, mellem og større skala med henblik på etablering af praktisk erfaring med tyndfilmsinstallationer og at kommunikere teknologiens styrker og svagheder til potentielle brugere.
6. Videnformidling.

Projektstatus
Projektet har opnået interessante resultater bl.a. i forbindelse med måleprogrammerne for elproduktion og indeklima samt undersøgelse af brugeroplevelse ved lysfiltrerende ruder. I forbindelse med projektet er det også lykkedes for første gang at demonstrere tyndfilmssolceller af CdTe-typen i Danmark. Undervejs i projektet blev det nødvendigt at udvikle en elektronisk belastning, som vil være meget nyttig også til fremtidige måleprojekter i forbindelse med F&U-projekter til vurdering af solcellemodulers el-produktion under forskellige klimatiske forhold.

Målet med at øge tyndfilmssolcellernes økonomiske konkurrencekraft over for krystallinske siliciumsolceller ved at udnytte tyndfilmens særlige egenskaber bl.a. i forbindelse med multifunktionalitet blev ikke nået, og det lykkedes heller ikke at etablere det ønskede antal demonstrationsanlæg med tyndfilm med private husejere, virksomheder og offentlige myndigheder som værter.

Det er der to årsager til:

 • Industrien for den krystallinske teknologi nedbragte pludselig kostpriserne voldsomt.
 • Den finansielle krise indtrådte og forringede investorernes lyst til at satse på den noget mere uprøvede tyndfilmsteknologi.

Rapportering
Slutrapporteringen består af en mindre hovedrapport samt et antal bilagsrapporter, som alle kan downloades her: