Resultatkontrakt: Professionelle civile droner

Kristian Oluf Sylvester-Hvid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 34.

Drone med TI logo

Resultatkontrakt: Professionelle civile droner

Aktivitetsplan nr. D2 - 2016-18

Droner er inden for kort tid kommet på dagsordenen. Investeringer og F&U i droner i militær sammenhæng har forceret udviklingen.

Europa-Kommissionen forventer, at droneteknologien vil udvikles og vokse voldsomt i civil anvendelse i de kommende 10 år. Dronernes størrelse, vægt og flexibilitet kombineret med relativt lave priser bringer droner i spil som interessante teknologier inden for professionel civil anvendelse.

Droner anskues her som en flyvende platform, hvor en lang række teknologier kan kombineres og integreres i dronen, og hvor potentialet er enormt.

Stort udviklingspotentiale
Teknologisk Institut vil i aktivitetsplanen opbygge en dybere forståelse for, hvordan droneteknologi kan udvikles. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan åbne op for nye eller mere avancerede anvendelser. Det kan fx være i store off-shore infrastrukturer, bygge- og anlægsbranchen, fremstillingsindustrien og energisektoren. 

Vi realiserer aktivitetsplanen med kompetencer inden for effektive energisystemer, sensorer, automationsteknologi, materialeteknologi, 3D-print og analyseteknologier. Målgruppen består af producenter, teknologileverandører, integratorer og leverandører af dronebaserede serviceydelser.

En ressource for danske virksomheder
Aktivitetsplanen vil give danske virksomheder adgang til rådgivning, certificering og standardisering af komponenter.

Virksomhederne får også mulighed for at teste og afprøve nye droneapplikationer og får indblik i nye teknologiske og forretningsmæssige muligheder. Aktivitetsplanen giver desuden erhvervslivet bedre indblik i det lovkompleks, som omfatter droner.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontakt: Kristian Oluf Sylvester-Hvid, kosh@teknologisk.dk, +45 7220 2134