Sensorisk test for afsmag fra emballage

Marlene Schou Grønbeck

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 02.

afsmag

Sensorisk test for afsmag fra emballage

Er der en bismag af pap i kaffen? Eller smager vandet anderledes, efter det har været opbevaret i en drikkedunk? Næsten alle vores fødevarer bliver i dag opbevaret i en eller anden form for emballage eller beholder. Men hvad gør man, når man gerne vil vide, om emballagen afgiver smag til produktet, selvom emballagen lever op til EU-kravene om afsmitning?

Det sensoriske laboratorium på DMRI, Teknologisk Institut kan hjælpe med at afklare, om emballagen afgiver en sensorisk målbar smag eller lugt, og hvordan smagen i givet fald er karakteriseret. Vi har et trænet smagsdommerpanel, der er udvalgt på baggrund af deres evner til at bruge sanserne. Derudover er laboratoriet akkrediteret, og vi følger ISO-standardiserede krav for at opnå valide data.

Når man gennemfører sensoriske afsmitningstest, er det vigtigt, at man efterligner emballagens eller beholderens brugsmåde, hvor længe produktet bliver opbevaret og under hvilke forhold.

 

Er der forskel på produktet før og efter opbevaring i emballagen?

Det kan du få svar på med en forskelstest. Testen bygger på en efterligning af emballagens eller emnets brugsmåde, hvor fx vand eller en anden fødevare opbevares i en emballage og sammenlignes med en frisk reference. Derefter skal et trænet smagsdommerpanel smage på de to forskellige prøver og vurdere, om de kan opfange en smagsforskel, der derved giver en indikation af, om emballagen giver afsmag til prøven.

Du får en rapport, der beskriver, hvorvidt panelet kunne smage/lugte, om emballagen afgiver en smag eller lugt til fødevaren, og hvorvidt der var signifikante forskelle.

 

Hvilken smag afgiver emballagen og hvor meget?

Det kan du få svar på med en målrettet karakterisering af afsmitningen fra emballagen. Dette gøres ved at udvikle et sensorisk specifikt ordsæt, der beskriver de lugte og/eller smage, emballagen muligvis afgiver. Derefter trænes det sensoriske panel på netop dette ordsæt, og panelet vurderer intensiteten af de forskellige egenskaber (smag/lugt).

Du får en rapport, der viser, panelets beskrivelse af de lugte og smage, emballagen afgiver, samt eventuelle statistisk signifikante forskelle i de sensoriske egenskabers intensitet.

 

OBS: En sensorisk undersøgelse af afsmitning er ikke det samme som en migrationstest, der bygger på kemiske analyser og toksikologiske tests. Med en migrationstest undersøges stoffernes migration (vandring fra emballage over i fødevaren) samt hormonforstyrrende og andre sundhedsskadelige effekter fra materialet. Grænsen for migration fra materialet over i fødevaren er fastsat på baggrund af det generelle krav fra EU i dokumentet 1935/2004, hvor det er angivet, at fødevarekontaktmaterialer ikke må forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning.