Set-up for accelereret holdbarhedstest

Nanna Bygvraa Svenningsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 66.

accelereret holdbarhed

Set-up for accelereret holdbarhedstest

Formålet er at vurdere, om det er muligt at udvikle accelererede holdbarhedstest, så kødindustrien hurtigere kan få dokumentation for, hvorvidt nye produkter kan distribueres med øget holdbarhed på køl.

Målet er at indsamle viden samt teste et eller flere set-up til accelererede holdbarhedstest i forhold til sensorisk, kemisk og mikrobiologisk holdbarhed.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at forsøgsparametre til første test af et forsøgsset-up er blevet fastlagt. To kogte kødprodukter (hhv. rullepølse og kødpølse), der forventes at fordærve med forskellig hastighed, lagres ved hhv. 5, 15 og 20° C i 3-7 uger. Følgende parametre analyseres løbende under lagringen: psykrotrofe og mesofile kimtal, sammensætning af bakteriesamfund (floraprofilering), gassammensætning (CO2/O2), aromaprofilering samt lugt og udseende.

Følgegruppen har vist stor interesse for afdækning af, om det er muligt at accelerere holdbarhedstest for andre produkter end kogte kødprodukter, som beskrevet i ansøgningen. Foruden forædlede produkter er der et ønske om at undersøge mulighederne for at foretage accelereret holdbarhedstest for andre langtidsholdbare produkttyper (fx super-kølet, vakuumpakket fersk kød). Da det vurderes, at inddragelse af så væsentligt forskellige produkter i projektet vil øge omfanget af projektet drastisk, er det besluttet at søge om forlængelse af projektet med 1 år.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der opstartes forsøg med rullepølse og kødpølse. Derudover opstartes et litteraturstudie og en generel vidensopsamling om accelereret holdbarhedstest for kødprodukter.