Sporbarhedsteknologi - AP2 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode

Glenn Gunner Brink Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 76.

spor glenn

Sporbarhedsteknologi - AP2 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode

AP2 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode (2023)

Målene med AP2 er at udvikle og teste en løsning til automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode, som er tilstrækkelig præcis og robust, også i forhold til fejlsituationer, til at kunne godkendes af interessenterne. Løsningen skal kunne idriftsættes på slagterierne i forlængelse af projektaktiviteterne i 2024.

 

Nyhedsbrev:

Brink Nielsen, G. (2023) Leverandørnumre på grise kan aflæses automatisk DMRI NEWS, november

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er,

•Gennemførelse af en langtidstest af systemet ved værtsslagteriet, hvor systemet har kørt i tre måneder, og hvor der løbende er indsamlet erfaring om dets driftsstabilitet.

•Yderligere validering af leverandørnummer-systemets præcision ud fra data fra en periode på omkring en måneds drift hos værtsslagteriet.

•Validering af kønskode-algoritmen på et mindre datasæt.

•Udarbejdelse af en liste over de vigtigste fejlsituationer, samt udvikling af algoritmer til at detektere udvalgte af disse.

Den næste store aktivitet i projektet er,

•Projektet afsluttes i år med en års-/slutrapport.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført et testforløb, i tæt samarbejde med slutbrugere, som har fået adgang til live-data fra det system, der hænger på værtsslagteriet. Via en testbrugerflade har slutbrugeren afprøvet systemet for at vurdere værdien af data fra systemet og udpege eventuelle fejl og mangler.

Desuden er der gennemført en række forbedringer af algoritmens præcision, herunder en kalibrering af systemets prædiktionssandsynligheder, en mere robust håndtering af rotationsfejl og en mere præcis kombination af tatoveringsfragmenterne fra de fem billeder

Det næste store skridt i projektet er at foretage en langtidstest af systemet over en længere periode, hvor systemet kører live. Systemets præcision vil blive valideret løbende via de manuelle indtastninger, der driftsmæssigt gennemføres på slagterierne. Dertil skal der sammen med følgegruppen udarbejdes en liste over de vigtigste fejlsituationer, som der senere skal udvikles algoritmer til at detektere.

d

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført workshopforløb med systembrugere for at afklare, hvordan løsningen kan skabe værdi for brugerne. Der er udviklet og afprøvet en ny algoritme til bestemmelse af kønskoder samt en ugentlig plan for vedligehold af udstyret. Endelig er der foretaget præcisionsoptimeringer af algoritmen til automatisk registrering af leverandørnumre. Der er udviklet en metode, som øger robustheden af systemet. Metoden gør, at algoritmen kun anvendes på den ønskede gris, og at andre grise i baggrunden af billedet filtreres fra.

Den næste store aktivitet i projektet er et forløb, hvor en slutbruger gives adgang til live data fra systemet for at teste brugerfladen. Endelig fortsættes arbejdet med at optimere systemets algoritme til at aflæse tatoveringerne med endnu højere præcision og robusthed.

kønskode2

Projektstatus 1.kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at visionsystemet, bestående af kameraer til aflæsning af leverandørnummer og kønskode ved værtsslagteriet, er blevet gennemgået og optimeret i forhold til placering, herunder flytning af kamera, opsætning af nyt lys. Softwaren, der står for den automatiske registrering af leverandørnumrene, er også blevet optimeret.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre et workshopforløb med systemets slutbrugere for at afklare, hvordan de automatiske registreringer kan være værdiskabende for dem. Dernæst påbegyndes udviklingen af en algoritme til automatisk bestemmelse af kønskoder med samme kameraplacering, som anvendes til registrering af leverandørnumrene. Endelig forsættes arbejdet med at optimere systems aflæsningsalgoritme til at aflæse tatoveringerne med endnu højere præcision.

 

køns