Sporbarhedsteknologi - AP4 Rettidig udvikling af produktions-IT

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

brystflæsk

Sporbarhedsteknologi - AP4 Rettidig udvikling af produktions-IT

AP4 Rettidig udvikling af produktions-IT (2023)

Målene med AP4 er at arbejde med nye funktioner og innovationstiltag indenfor produktions-IT, så slagterierne opnår optimal udnyttelse af råvarer og samtidig opfylder markeds- og myndighedskrav og at håndtere opståede behov eller nye erkendte muligheder.

 

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er udviklet flere nye tiltag, der er ved at blive testet, eller som allerede er implementeret i drift.

• MesterPC: Flere nye rapporter er udfærdiget samt ændring af allerede eksisterende rapporter til bl.a. at håndtere hangriseslagtninger er foretaget.

• MesterPC plugin: ”Stangoversigt” er tilpasset til nye krav, herunder håndtering af en detaljeret oversigt over blokerede stænger.

• Opfølgning på salmonella-udpegningen er gennemført.

• Interface til FOM2 pistol er testet. Derudover er der arbejdet med registrering at fyldte maver og tarmsæt ud fra billeder af tarmbakkerne optaget hos værtsslagteriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at vurdere værdien og sikkerheden af de registreringer, der foretages af fyldte maver og tarmsæt. Yderligere skal der arbejdes med andre mindre tiltag i MesterPC fx til bedre håndtering af hangrise.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der har været gennemført besøg på flere slagterier med henblik på at undersøge registrering og dokumentation af fyldte maver/tarmsæt.

Der er i projektet også udviklet og implementeret flere nye funktioner og innovationstiltag i MesterPC og i slagtegangssy-stemet. Bl.a. er der udviklet en ny registreringsløsning til at håndtere afvigende grise samt tiltag, der understøtter sporbarheden i forbindelse med gruppevis indtransport.

Den næste store aktivitet i projektet er at foretage en opgørelse af billedmaterialet fra tarmbakkerne og undersøge frekvensen af fyldte maver/tarmsæt. Der er endvidere planlagt flere tiltag for at understøtte sporbarheden i forbindelse med gruppevis indtransport.

prit2

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført en analyse af konkrete og aktuelle tiltag, som vil gavne slagterierne. To tiltag, som er under yderligere afklaring, er identificeret:

-Registrering og dokumentation af fyldte maver/tarmsæt

-Understøttelse af gruppevis ind-transport ved gennemgang af telegram flow og implementering af nye brugerfunktioner til stødbords-terminalen

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre afklaringen af de to overstående tiltag og derefter, hvis det vurderes formålstjenesteligt, at udvikle løsninger til dem i samarbejde med et eller flere værtsslagterierne.