Sporbarhedsteknologi - AP3 Sporbarhed med visiontracking

Rikke Hjort Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 42.

brystflæsk

Sporbarhedsteknologi - AP3 Sporbarhed med visiontracking

Projektet i 2023

AP3 Sporbarhed med visiontracking (2023-2024)

Målene med AP3 er at udvikle og validere en løsning til udvidet sporbarhed vha. sporing (tracking) af produkter fra starten af udbeningslinjen til placering i transportmedie med ID. Når transportmediet er fremme på pakkeriet, kan det registreres, hvilke grise/leverandører der er repræsenteret i en given pakkebatch. Løsningen skal kunne idriftsættes på slagterierne i forlængelse af projektaktiviteterne i 2025.

Projektstatus 2. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at vi har dokumenteret og redegjort for, hvorledes integrationen af sporbarhed med visiontracking kan implementeres i forhold til de tilgrænsende sporbarhedsprocesser og IT-systemer.

Implementering af visiontrackingen er klargjort, dvs. der er udviklet en SW arkitektur, så det er muligt at håndtere de 6 video-streams i forhold til real-tidsbilledanalyse. Det har endnu ikke været muligt at teste det live i produktionen.

Den næste store aktivitet i projektet er at installere 6 nye kameraer over en anden pace-linje. Desuden skal de eksisterende kameraer over brystflæsklinjen flyttes til en mere fordelagtig position.

vistra2

Projektstatus 1. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at:

•Kameraerne over brystflæsklinjen nu er oppe og køre igen, efter de har været nede et stykke tid.

•Vi arbejder videre med implementeringen af tracking-analysen online, dvs. trackingen sker i realtid. Udfordringen er at få analysen af den kontinuerlige billedstrøm til at blive eksekveret hurtigt nok.

•Vi har besøgt værtsslagteriet for at klarlægge forhold vedrørende tilgrænsende sporbarhedsprocesser og IT-systemer, så tracking-løsningen kan integreres med dem og dermed sikre sporbarhed mellem juletræ og bakke. Figuren til højre illustrer sporbarhedsløsningen.

Den næste store aktivitet i projektet er at flytte kameraerne til en ny position for at mindske sandsynligheden for tilsmudsning samt opnå en bedre vinkel, hvor slagteriarbejderen ikke dækker over kødet. Tracking-algoritmen forventes at skulle justeres i forhold til den nye kamera position.

spor23

 

AI algoritme sikrer sporbarhed på brystflæsk

I dag håndteres sporbarhed af kødprodukter vha. batch- og tidsopdeling. Derfor skal der i tilfælde af tilbagekaldssituationer kasseres store produktmængder, hvilket er omkostningstungt og medfører spild. Vi har udviklet en AI algoritme, der kan spore brystflæsk enkeltvist fra juletræ til bakker, så det kun er de fejlbehæftede produkter, der tilbagekaldes i fremtiden.

For at opfylde ambitionen om sporbarhed fra landmand til færdigpakket produkt har vi udviklet en AI algoritme, der ved hjælp af visionteknologier kan detektere og spore brystflæsk på slagteriernes pacelinje. Sporbarhed af kødprodukter er drevet af behovet for at kunne håndtere tilbagekald, kundekrav og råvareanvendelse samt sikre forbrugertillid.

Gennem realtidsovervågning af brystflæsket på pacelinjen kan AI algoritmen identificere og nummerere, selv under behandling og udskæring. I tilfælde af tilbagekaldelse muliggør den individuelle sporing, at man kan identificere enkelte produkter frem for hele batches, og dermed minimeres omkostninger og spild.

dig

Vi videreudvikler sporbarhedssystemet, så der i 2023 vil kunne trækkes realtidsdata over de enkelte produkter. På den måde er vi et skridt tættere på fuld sporbarhed fra landmand til forbruger.

 

Læs mere om projektet i årsrapporten fra 2022 her

 

 

Projektet i 2023

AP3 Sporbarhed med visiontracking (2023-2024)

Målene med AP3 er at udvikle og validere en løsning til udvidet sporbarhed vha. sporing (tracking) af produkter fra starten af udbeningslinjen til placering i transportmedie med ID. Når transportmediet er fremme på pakkeriet, kan det registreres, hvilke grise/leverandører der er repræsenteret i en given pakkebatch. Løsningen skal kunne idriftsættes på slagterierne i forlængelse af projektaktiviteterne i 2025.