Sporbarhedsteknologi - AP3 Sporbarhed med visiontracking

Jeppe Bo Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 70.

brystflæsk

Sporbarhedsteknologi - AP3 Sporbarhed med visiontracking

2024

AP3 Sporbarhed med visiontracking (2023-2024)

Målene med AP3 er at udvikle og validere en løsning til udvidet sporbarhed vha. sporing (tracking) af produkter fra starten af udbeningslinjen til placering i transportmedie med ID. Når transportmediet er fremme på pakkeriet, kan det registreres, hvilke grise/leverandører der er repræsenteret i en given pakkebatch. Løsningen skal kunne idriftsættes på slagterierne i forlængelse af projektaktiviteterne i 2025.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at:

- Algoritme til detektion af midterstykker er udviklet. Denne algoritme kan også håndtere, at midterstykkerne deles i to undervejs samt afsværes i løbet af trackingen.

- En analyse af tracking-muligheden for biprodukter er udarbejdet.

- Indledende kommunikations-protokoller mellem slagteriets system og trackingsystemet er udarbejdet.

- Der er indsamlet data til at lave en model, der kan detektere, om kameraerne er beskidte.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

- Færdiggøre tracking-algoritme til midterstykke, som deles.

- Udvikle algoritmer til at detektere og tracke biprodukter.

- Udvikle et system, der kan detektere beskidte kameraer.

2023

Projektstatus 4. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at der endelig er blevet installeret kameraer på midterstykke-/kam-skærelinjen. 6 kameraer er hængt op over linjen, og der kan nu optages billeddata fra linjen.

Der er defineret arkitektur for en mulig integrationsløsning, således at juletræsdata og bakkeID kan kobles sammen. Der arbejdes på at lave et API, så produktionsdata kan hentes fra en PLC.

Der er allerede installeret kameraer over brystflæsklinjen, men der har ikke været arbejdet på linjen længe. Det er forsøgt at opnå brugbare videostreams til brug for validering af den opdaterede tracking-algoritme, men det er desværre ikke lykkes.

Den næste store aktivitet i projektet er at begynde udviklingen af tracking-algoritmen til midterstykke-/kam-skærelinjen. En del af det arbejde indebærer håndtering af, at midterstykket opsplittes undervejs, og der så kun trackes en del af produktet under de sidste 3 kameraer.

Dertil fortsættes der med implementering af en integrationsløsning med det formål at sammenkoble juletræ- og bakke-ID.

Projektet er fortsat i funktionsmodel-fasen.

Projektstatus 3. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at der er indgået aftale med et eksternt håndværkerfirma om opsætning af nye kameraer over en udbeningslinje med midterstykker/kamme. I en periode har der ikke været produktion på værtsvirksomhedens brystflæsklinje. Produktionen er imidlertid påbegyndt igen, og arbejdet med implementering og afprøvning af live-tracking kan nu fortsætte på brystflæsklinjen. Der er arbejdet med overblik og specifikation af løsningen i forhold til dataintegration og dataudveksling med eksisterende sporbarhedsdata.
Den næste store aktivitet i projektet er, at der installeres kameraer på midterstykke-/kam-skærelinjen, så der kan udvikles en algoritme, der fungerer for disse produkter. Desuden videreudvikles tracking-algoritmen, så et nyt hovedprodukt, der deles i to, kan trackes.

Projektstatus 2. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at vi har dokumenteret og redegjort for, hvorledes integrationen af sporbarhed med visiontracking kan implementeres i forhold til de tilgrænsende sporbarhedsprocesser og IT-systemer.

Implementering af visiontrackingen er klargjort, dvs. der er udviklet en SW arkitektur, så det er muligt at håndtere de 6 video-streams i forhold til real-tidsbilledanalyse. Det har endnu ikke været muligt at teste det live i produktionen.

Den næste store aktivitet i projektet er at installere 6 nye kameraer over en anden pace-linje. Desuden skal de eksisterende kameraer over brystflæsklinjen flyttes til en mere fordelagtig position.

vistra2

Projektstatus 1. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at:

•Kameraerne over brystflæsklinjen nu er oppe og køre igen, efter de har været nede et stykke tid.

•Vi arbejder videre med implementeringen af tracking-analysen online, dvs. trackingen sker i realtid. Udfordringen er at få analysen af den kontinuerlige billedstrøm til at blive eksekveret hurtigt nok.

•Vi har besøgt værtsslagteriet for at klarlægge forhold vedrørende tilgrænsende sporbarhedsprocesser og IT-systemer, så tracking-løsningen kan integreres med dem og dermed sikre sporbarhed mellem juletræ og bakke. Figuren til højre illustrer sporbarhedsløsningen.

Den næste store aktivitet i projektet er at flytte kameraerne til en ny position for at mindske sandsynligheden for tilsmudsning samt opnå en bedre vinkel, hvor slagteriarbejderen ikke dækker over kødet. Tracking-algoritmen forventes at skulle justeres i forhold til den nye kamera position.

spor23

 

AI algoritme sikrer sporbarhed på brystflæsk

I dag håndteres sporbarhed af kødprodukter vha. batch- og tidsopdeling. Derfor skal der i tilfælde af tilbagekaldssituationer kasseres store produktmængder, hvilket er omkostningstungt og medfører spild. Vi har udviklet en AI algoritme, der kan spore brystflæsk enkeltvist fra juletræ til bakker, så det kun er de fejlbehæftede produkter, der tilbagekaldes i fremtiden.

For at opfylde ambitionen om sporbarhed fra landmand til færdigpakket produkt har vi udviklet en AI algoritme, der ved hjælp af visionteknologier kan detektere og spore brystflæsk på slagteriernes pacelinje. Sporbarhed af kødprodukter er drevet af behovet for at kunne håndtere tilbagekald, kundekrav og råvareanvendelse samt sikre forbrugertillid.

Gennem realtidsovervågning af brystflæsket på pacelinjen kan AI algoritmen identificere og nummerere, selv under behandling og udskæring. I tilfælde af tilbagekaldelse muliggør den individuelle sporing, at man kan identificere enkelte produkter frem for hele batches, og dermed minimeres omkostninger og spild.

dig

Vi videreudvikler sporbarhedssystemet, så der i 2023 vil kunne trækkes realtidsdata over de enkelte produkter. På den måde er vi et skridt tættere på fuld sporbarhed fra landmand til forbruger.

 

Læs mere om projektet i årsrapporten fra 2022 her

 

 

Projektet i 2023

AP3 Sporbarhed med visiontracking (2023-2024)

Målene med AP3 er at udvikle og validere en løsning til udvidet sporbarhed vha. sporing (tracking) af produkter fra starten af udbeningslinjen til placering i transportmedie med ID. Når transportmediet er fremme på pakkeriet, kan det registreres, hvilke grise/leverandører der er repræsenteret i en given pakkebatch. Løsningen skal kunne idriftsættes på slagterierne i forlængelse af projektaktiviteterne i 2025.