StaldTek – forskning, udvikling og optimering af dansk svineproduktion

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Diverse billeder fra StaldTek.

StaldTek – forskning, udvikling og optimering af dansk svineproduktion

Gennem fire år har innovationskonsortiet StaldTek arbejdet med konkrete projekter for at tænke helt nyt i design af staldbygninger, -inventar og -udstyr, hvor automatisering, sensorer og robotteknologi er tænkt med ind fra starten.

StaldTek er et innovationskonsortium støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. I perioden 2009-2013 har Teknologisk Institut, gennem StaldTek, arbejdet målrettet med forskning, udvikling og anvendelse af teknologiske muligheder for automatisering af arbejdsprocedurer, der har indflydelse på omkostningstunge aspekter af dansk svineproduktionen.

Nytænkning af staldsystemer
StaldTek har haft til formål at introducere nye former for svinestalde med optimeret produktivitet, miljøbelastning, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Stalde, hvor bygninger, inventar og udstyr samt interaktionen med mennesker og dyr bygger på integrationen af avancerede og kognitivt rettede sensor- og robotteknologier.

Formerne omfatter nye innovative koncepter, design og samspilsformer, der løser problemer med klima og dyrevelfærd i svinestalde og udnytter de sensor- og robotteknologiske muligheder for at automatisere belastede eller omkostningstunge opgaver i produktionen. I et brud med gængs tankegang åbner StaldTek op for innovation inden for hvert enkelt delsystem og særligt for det samlede staldsystem.

Konkrete løsninger
StaldTeks partnere arbejder mod at finde håndgribelige løsninger, hvor omkostningen ved systemet og fordelen for landmanden matcher.

Eksempelvis med et system til effektiv overvågning af farende søer. Ved anvendelse af hardware til en fornuftig pris opnår landmanden et advarsels- og overblikssystem, der er let at bruge, redder smågrises liv og som kan forhindre komplikationer hos søerne.

Konsortium med bred faglighed
StaldTek er sammensat af 8 partnere med en bred vifte af faglige spidskompetencer inden for robotteknologi og landbrug:

  • Danish Farm Design A/S
  • DTU
  • Egatec A/S
  • Infarm A/S
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Videncenter for Svineproduktion
  • Aarhus Universitet

Projektet løber over en fireårig periode fra primo januar 2009 til ultimo april 2013.