Treatment train - SMV-drevet vandrensning af miljøproblematiske stoffer

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Billedet viser rensning for miljøfarlige stoffer i vand ved hjælp af biocarriers på Teknologisk Institut

Treatment train - SMV-drevet vandrensning af miljøproblematiske stoffer

Fund af miljøfremmede stoffer i både overfladevand og grundvand vækker bekymring hos både borgere, forsyninger og myndigheder. Virksomheder på tværs af vandbranchen samler nu kræfterne for at udvikle sammensatte løsninger, der kan rense vandet for de problematiske kemikalier.  

En fælles indsats

Sjældent kan én teknologi stå alene i forbindelse med oprensning af de vanskelige forureninger af grund- og overfladevand, der i stigende omfang registreres i Danmark. I projektet Treatment Train vil de deltagende teknologileverandører i samarbejde med de øvrige partnere udvikle et koncept, hvor enkeltstående teknologier – som togvogne i et togsæt – kombineres til sammensatte løsninger målrettet specifikke forureninger.

─ Enkelte teknologier kan være effektive mod specifikke stoffer, men når vandet indeholder flere forskellige stoffer, kan enkeltstående teknologier komme til kort eller være urentable. Med Treatment Train får vi et fleksibelt koncept, der gør det muligt at oprense forureninger hurtigt og omkostningseffektivt, siger centerprojektleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Treatment Train gif

Fire danske forureningssager i centrum

I projektet vil fire danske forureningssager være udgangspunkt for udviklingen af Treatment Train-konceptet. De fire forureningssager, som varierer i kompleksitet og stofsammensætning, er:

  • Forurening af overfladevand med PFAS fra brandskolen i Korsør
  • Generationsforurening med vinylklorid i Grindsted
  • Forurening af grundvand med DMS og DPC på Ærø
  • Generationsforurening på Harboøre Tange fra det tidligere Cheminova

Renseteknologier identificeres og testes i laboratoriet

Indledende i projektet er vand fra de respektive lokaliteter blivet karakteriseret i laboratoriet. I mindre skala testes de forskellige teknologier, herunder ozonbehandling, biologiske filtre og adsorptionsteknologier i kombination med forskellige forbehandlingstrin direkte på vand fra lokaliteterne. Herved identificeres den bedst egnede behandlingskombination, eller ”treatment train”.

- Fra litteraturen og fra eksisterende praksis har vi nogle forestillinger om, hvordan treatment trains skal sammensættes, og hvor løsningerne kan optimeres. Men det er afgørende at kunne teste kombinationer i laboratoriet, så vi får helt konkret grundlag for at sammensætte den optimale vandbehandling, siger Caroline Kragelund Rickers.

Treatment Train - biocarriers 1 190px    Treatment Train - biocarriers 2 190px    Treatment Train - biocarriers 3 190px    

Forsøg med forskellige typer biocarriers i spildevandslaboratoriet på Teknologisk Institut i forbindelse med Treatment Train. Biocarriers er plastikchips, som bakterierne gror på og derved øger den bakterielle omsætning af uønskede stoffer i fx spildevand.

Treatment trains testes i større skala

I Korsør, på Ærø og på Harbore Tange vil de udvalgte teknologikombinationer blive konstrueret i containere og testet on-site på de respektive lokaliteter. I pilotskalaforsøgene vil projektpartnerne i samarbejde identificere nøgleparametre for driften af anlæggene, ligesom effektiviteten af løsningerne løbende dokumenteres gennem analyser af vandet.

Hvis løsningerne på sigt skal implementeres, er det afgørende for særligt teknologileverandørerne Vandrensning.com, Aquarden Technologies, Oxyguard International og Kemic Vandrens at få mulighed for at undersøge driftsforhold, dokumentere effektivitet, vurdere driftsomkostninger og identificere eventuelle udfordringer i større skala, siger Caroline Kragelund Rickers.

En generisk tilgang

Gennem hele projektet har projektgruppen fokus på ikke blot at udvikle løsninger til de fire forureningssager, men at udvikle en systematisk fremgangsmåde, der kan anvendes i fremtidige forureningssager. Det betyder, at Treatment Train-konceptet bliver en generisk, fleksibel og samarbejdsorienteret tilgang til fremtidens oprensning af forureninger af vandmiljøet.

- Som del af projektet ser vi også på teknologikombinationernes omkostninger og energiforbrug, som har stor indflydelse på, om løsningerne i sidste ende bliver levedygtige eller ej. Derfor bruger vi DTU’s livscyklus-modeller til at optimere på samspillet mellem teknologierne i forhold til økonomi og energi, fortæller Caroline Kragelund Rickers. 

 

FAKTA OM PROJEKTET

 

Projektets titel

Treatment train - SMV-drevet vandrensning af miljøproblematiske stoffer

Projekttype

Projektet er medfinansieret af MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet.

Projektsum

10.317.626 kr.

Projektperiode

Januar 2022 – juni 2024

Partnere

Teknologisk Institut

DTU Sustain

Vandrensning.com ApS / ECT2

Aquarden Technologies ApS

OxyGuard International A/S (OxyGuard Group)

Kemic Vandrens A/S

FMC

Envafors

Ærø Forsyning

DIN forsyning A/S

Understøttede verdensmål

FN Verdensmål 6  Verdensmål 14, Livet i havet