Vækstmodel, så pustning af kødprodukter og sammensatte produkter undgås

Freja Lea Lüthje

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 96.

blown

Vækstmodel, så pustning af kødprodukter og sammensatte produkter undgås

2023

Formålet med projektet er give kvalitetsafdelingerne et redskab til at fastlægge nødvendig konservering for at hindre pustning af kødprodukter, hvilket kan give mulighed for eksport til nye markeder.

 

 

2022

Formålet med projektet er give kvalitetsafdelingerne et redskab til at fastlægge nødvendig konservering for at hindre pustning af kødprodukter, hvilket kan give mulighed for eksport til nye markeder.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udført en runde challengeforsøg med gæren Torulaspora delbrueckii . Data tyder på, at nitrit ikke har en hæmmende effekt på væksten af gæren.

De genererede data fra de to spegepølse-modeller (podet med hhv. Torulaspora delbrueckii og Lactobacillus brevis) er blevet modelleret, og der foreligger to prototype-modeller.

Der er udført endnu en runde challengeforsøg for kødpølsemodellen (podet med Leuconostoc mesenteroides og Leuconostoc carnosum) for at generere data til at udvide pH-range i kødpølsemodellen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at det skal bekræftes med bouillon-forsøg, at nitrit ikke hæmmer gæren T. delbrueckii. Modelleringen af de genererede data har afsløret områder, hvor der er brug for ekstra data for at bygge nogle stærke modeller. Der udføres derfor en sidste runde challengeforsøg for begge spegepølsemodeller. 

Kødpølse-modellen skal opdateres med de nye data, og den opdaterede model skal valideres. Der skal udføres challengeforsøg med hybridprodukter (hvor noget af kødet erstattes med grøntsager), og data skal sammenlignes med prædiktionerne fra kødpølse-modellen. 

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udført et forforsøg med varmebehandling af spegepølser, hvor varmebehandlingen er en metode til at fjerne starterkulturen fra spegepølser, der skal bruges til validering af modellen. Resultatet viser, at det er muligt at inaktivere de bakterier, som kan vokse under de relevante lagringsforhold.

Der er igangsat forsøg med kødpølse med hhv. høj (6,5) og lav pH (5,3) så Leuconostoc-modellens virkeområde for pH kan udvides.

Der er udviklet en recept på en skærbar hybridpølse (bestående af grønsager og kød) til validering af Leuconostoc-modellen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de genererede data til de to spegepølsemodeller (Lb. brevis og T. delbruickii) modelleres, hvorefter forsøg til validering af de nye modeller skal planlægges.

Leuconostoc-modellen skal opdateres med de nye data, og den opdaterede model skal valideres. Der skal udføres challengeforsøg med hybridprodukter, og data skal sammenlignes med prædiktionerne fra Leuconostoc-modellen. 

vækstUdklip.PNG

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at modellen for slicet pålæg er blevet valideret. Valideringen viste, at modellen virker meget lovende, men også at der er behov for flere data ved 8°C og pH 5,3 hhv. 6,5 for at få en model, der også virker godt i yderområderne af de valgte temperatur- og pH-intervaller. 

Challengeforsøg med gæren Torulaspora delbrueckii på spegepølser på køl viste, at væksten ikke påvirkes af 75 ppm nitrit, mens 150 ppm nitrit er tilstrækkeligt til at forhindre vækst. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvad der sker i spændet mellem 75 og 150 ppm nitrit.

Forsøg med Lactobacillus brevis på spegepølse ved stuetemperatur viste, at nitrit (op til 150 ppm) har en begrænset hæmmende effekt på vækstraten. Saltkoncentration på over 10% salt i vand har derimod en god hæmmende effekt på væksten af L. brevis. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at de sidste challengeforsøg på spegepølserne udføres, så data kan modelleres og modellerne efterfølgende valideres.

Der skal generes flere data til modellen for slicet pålæg, så den kan forbedres for yderpunkterne af pH og temperatur. Derudover er det med følgegruppen besluttet også at validere modellen på hybridprodukter.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at forsøgene til validering af vækstmodel for Leuconostoc sp. i pålæg er i gang, og at der er indsamlet yderligere data til modellering af betydningen af nitrit og temperatur for vækst af Leuconostoc sp . for at optimere version 1 af modellen.

Betydningen af pH, salt, nitrit og temperatur er blevet undersøgt i en spegepølse-model under kølelagring. Her ses bl.a., at 10% salt i vand hæmmer vækst af gæren Torulaspora delbrueckii, mens 7% salt i vand og pH 4,5-5,0 ikke har den store betydning for væksten.  

Den næste store aktivitet i projektet er, at data fra de igangværende forsøg med slicet pålæg skal bruges til at validere vækstmodellen for Leuconostoc sp. i pålæg. Derudover skal modellen lægges op i test-area på DMRIpredict.

Data fra forsøgene med Torulaspora delbrueckii i køleopbevaret spegepølse-model skal modelleres, og der er planlagt yderligere forsøg for fastlæggelse af vækst af Lactobacillus brevis i spegepølse-model under opbevaring ved stuetemperatur.

Formål 2021

Formålet med projektet er at udarbejde en matematisk model, der kan prædiktere vækst af gasproducerende mikroorganismer i emballerede kødprodukter og sammensatte produkter som fx skinkesalater i forhold til tid, temperatur og konservering.

Målet er at gennemføre challengetest, hvor mikrobiel vækst undersøges, at foretage matematisk modellering af data samt at udvikle brugerflade på DMRIpredict.

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet ver.1 af pålægsmodel til prædiktion af vækst af Leuconostoc, som ser lovende ud ved sammenligning med data fra tidligere vækstforsøg. Modellen finder dog, at nitrit har en lille positiv effekt på væksten, hvorfor der er planlagt et ekstra forsøg med nitrit. Derudover udføres forsøg ved forskellige temperaturer (3, 5 og 8 °C), for at styrke modellen yderligere.

Pilotforsøget med spegepølse på køl podet med gæren Torulaspora delbrueckii viste, at det var muligt at forhindre vækst med høj konservering (salt, nitrit og sænket pH) ved hhv. 3, 5 og 8°C. Forsøg med spegepølse ved stuetemperatur viste, at Lactobacillus brevis ikke kan vokse ved 12% salt i vand og er stærkt hæmmet ved 11%, mens den vokser fint ved hhv. 9 og 10 % salt i vand.

Den næste store aktivitet i projektet er at få udbygget pålægsmodellen med data fra planlagte forsøg angående nitrit og temperatur, og derefter få modellen valideret. Herudover er planen at få lagt en test-version af modellen på DMRIpredict.

Planlagte forsøg til generering af yderligere data til spegepølsemodellerne igangsættes. Næste forsøg tester betydningen af nitrit og temperatur for spegepølser på køl. Herefter skal data herfra ligeledes modelleres og danne grundlag for prædiktive modeller.

vækdec

Artikler:

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Prediktiv modelling för livsmedelssäkkerhet. Livsmedelsnyhedeter november

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Predictive modelling for food safety and quality of meat products. Food Safety Magazine december

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at den indledende runde af challengeforsøg til generering af data til pålægsmodellen (slicet, MA-pakket, kogt kødpålæg) er afviklet. Data viser bl.a., at en kombination af 3% laktat og lavt pH (5,5) kan forhindre vækst af Leuconostoc-podecocktailen. Derimod lader nitrit eller sænket pH alene ikke til at have nogen hæmmende effekt.

Forsøg med spegepølsemodellen (slicet, MA-pakket) er også påbegyndt. De første parametre, der testes, er betydningen af lagringstemperatur (20, 25 og 30°C) og saltindhold (9, 10, 11 og 12% salt i vand). Pølsen er podet med Lactobacillus brevis. Der pågår også et pilotforsøg med spegepølse på køl podet med gæren Torulaspora delbrueckii. Her undersøges det, om konservering (salt, nitrit og sænket pH) kan hæmme væksten af T. delbrueckii ved hhv. 3, 5 og 8°C.

Den næste store aktivitet i projektet er at få modelleret de foreliggende data til pålægsmodellen, så modellens nuværende styrker og svagheder kan identificeres. Der hvor modellen pt. er svag, skal der genereres flere data gennem systematiske forsøg.

Planlagte forsøg til generering af data til spegepølsemodellen igangsættes. For opbevaring af spegepølse ved stuetemperatur testes betydningen af nitrit og pH ved et fast saltindhold.

vækst

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at challengeforsøg til produktion af data til pålægsmodellen (slicet, MA-pakket, kogt kødpålæg) er opstartet. De første parametre, der testes, er salt, acetat, laktat og lagringstemperatur. Til dette er kødpølser med forskellige koncentrationer af salt, laktat og acetat blevet produceret og slicet i pilotplant. Skiver af kødpølse podet med en cocktail af Leuconostoc er MA-pakket og lagret ved 3°C, 5°C eller 8°C.

Forsøg med saltkoncentrationer fra 2-6 % salt i vand og lagring ved 3°C, 5°C eller 8°C viser, at der er meget lille forskel på vækstraterne for kødpølser med hhv. 2%, 3% og 4,5% salt i vand lagret ved 5 °C. Vækst i pølser tilsat 6% salt i vand lagret ved 5°C er sammenlignelig med vækst i pølser tilsat 3% salt i vand lagret ved 8°C. Analyse af data for forsøg med laktat og acetat pågår.

Til vækstmodellen for spegepølser pågår der forsøg med udvikling af en steril spegepølsemodel, som kan anvendes ved vækstforsøgene.

Den næste store aktivitet i projektet er, at sidste runde af challengeforsøg til generering af data til pålægsmodellen opstartes. Derudover startes challengeforsøg til generering af data til holdbarhedsmodel for spegepølser lagret ved stuetemperatur.

DMRIpredict.dk

predi

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at det sammen med industrifølgegruppen er fastlagt hvilke produkttyper, der ønskes udviklet modeller til. Ligeledes er kravspecifikationerne til de matematiske modeller, der skal kunne forudsige vækst af fordærvelsesbakterier, fastlagt. Det vil sige modelområdet for parametrene pH, nitrit, organiske syrer, tid, temperatur mv.

Der er udarbejdet en overordnet plan for hvilke forsøgsserier, der skal udvikles for at kunne modellere væksten i de aftalte modelområder. Hermed er fase 1 afsluttet. Fase 2 med challenge-forsøg er igangsat.

Følgende modeller udvikles:

Vækst af Leuconostoc i slicet MA-pakket kogt pålæg

Vækst af gær i slicet spegepølse på køl

Vækst af laktobacillus i spegepølse ved stuetemperatur

I 2021 vil der løbende blive genereret data til de tre modeller. Der er startet op med at producere data til pålægsmodellen.

 

 

Formål 2020

Målet er at give anbefalinger til, hvordan pustning af emballerede kødprodukter og sammensatte produkter kan hindres.

 

 

Artikel:
Granly Koch, A. (2021) Pustning af kødprodukter og mayonnaisesalater. Fødevaremagasinet januar, side 18

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at væksten af nogle af de luftproducerende mikroorganismer fra pustede pakker kunne hæmmes med de valgte konserveringer, medens andre ikke kunne hæmmes.

Pålæg:  

                    Mere konservering end det, der hindrer vækst af L. monocytogenes, er                                        nødvendigt for at hæmme vækst af bakterier, der puster.

Spegepølse: 

                   Paenibacillus polymyxa hæmmes af de valgte konserveringer

                   Torulasporula delbrueckii kan kun hæmmes med salt i kombination med 0,1% Na-                      sorbat

                    Lactobacillus brevis hæmmes ved 12% salt/vand + 100 ppm nitrit

Skinkesalat:  

                     pH 4,8, 2% salt, 1500 ppm sorbat/benzoat og diverse organiske syrer er ikke nok                       til at hindre vækst af Lb. brevis i 6 uger v/8°C

 

Et lille udvalg af mælkesyrebakterier er undersøgt for inaktivering under rengøring og desinfektion. Der er ikke forskel på at anvende sur og basisk desinfektion. Forsøg med coating viste, at der kun opnås antimikrobiel effekt, hvis overfladerne er helt rene. Effekten af coatning reduceres efter rengøring.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte projektet.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at challengetest har vist at L. carnosum og L. mesenteroides vokser fra 3 log cfu/cm2 til 8 log cfu/cm2 på overfladen af slicet pålæg tilsat 2% salt samt varierende indhold af nitrit, laktat og acetat under 3 ugers lagring ved 8°C.

Væksten er på ca. 1,5 log pr uge uanset mængden af konservering.

Spegepølse tilsat 8-14% salt/vand med og uden 100 ppm nitrit blev podet med bakterierne Lb. brevis hhv. P. polymyxia samt gæren T. delbruicki. Lagring ved 20°C viste vækst af Lb. brevis i spegepølse med 8-10% salt + 100 ppm nitrit, men ingen vækst efter 12 uger i spegepølse med 12-14% salt+100 ppm nitrit. Lagringsforsøget ved 20°C er endnu ikke afsluttet. Lagring ved 8°C viste god vækst af T. delbruickii i spegepølse med 8-10% salt og 100 ppm nitrit.

Lb. brevis voksede fra 3,6 log cfu/g til 7-8 log cfu/g i skinkesalat tilsat varierende mængde organiske syrer under 6 ugers lagring ved 8°C.

De næste store aktivitet i projektet er, at:

•Analysere de sidste prøver udtaget fra challengetest

•Gentage udvalgte forsøgsserier med en emballage med lav iltpermeabilitet

•Gennemføre forsøg til belysning af, hvor godt rengøring/desinfektion virker på mikroorganismer, som kan puste kødprodukter

•Samle den opnåede viden i en guideline om effekt af konservering og rengøring

Artikel:
Granly Koch, A., Meinert, L. & Beck Nielsen, L. (2020) Temperatur er den vigtigste måling i fødevareproduktioner. Fødevaremagasinet juni, side 16

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der pågår en række forsøg, hvor vækst af de luftproducerende bakterier testes i kødmodeller med varierende konservering. Følgende kombinationer testes:

Slicet pålæg tilsat 2% salt samt varierende indhold af nitrit, laktat og acetat. Lagring ved 8°C. Podet med cocktails af L. carnosum  hhv. L. monocytogenes.

Spegepølse tilsat 8-14% salt/vand med og uden 100 ppm nitrit. Lagring ved 8°C hhv. 20°C. Podet med varierende bakterierne Lb. brevis hhv. P. polymyxia samt gæren T. delbruicki

Skinkesalat tilsat varierende mængde organiske syrer. Lagring ved 8°C. Podet med Lb. brevis

Den næste store aktivitet i projektet er, at udarbejde en teknisk rapport, når data fra lagringsforsøgene foreligger.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Luftproducerende gær og mælkesyrebakterier isoleret fra pustede kødprodukter i 2019 er karakteriseret ved fuldgenomsekventering. Ligeledes er der med OD målinger, udført en indledende screening af organismernes vækst i bouillon med varierende konservering. Baseret på produktoprindelse, DNA-profil og vækstscreeningen, er mikroorganismerne opdelt i grupper til videre vækststudier i kødprodukter med varierende konservering.

Ud fra vækstscreeningen i bouillon ser det ud til at Leuconostoc stammer, isoleret fra slicet pålæg, kræver mindst 3% salt/vand+1% laktat samt 60 ppm nitrit eller 0,05% acetat (pH 5,8) eller 3% salt/vand +3% laktat (pH 5,8) for at væksten reduceres. Ved pH 6,3 (typisk for farsvarer) skal konserveringen højere op for at hæmme vækst. Lactobacillus brevis, isoleret fra spegepølser, vokser ikke i MA-pakket kødpølse tilsat 6% salt under lagring ved 5°C. Øges temperaturen til 8°C ses vækst ved 6% salt + 1% laktat. Men øges laktatmængden til 3% hindres vækst i 98 dage. Sorbat har ingen hæmmende effekt på Lb. brevis. Tilsvarende forsøg med gæren Torulaspora delbruecki, som ligeledes er isoleret fra spegepølse, viste god vækst ved både 5°C og 8°C. Reduktion i væksthastigheden blev først opnået ved tilsætning af K-sorbat (0,1% og 0,3%).

Test af rengøringsmidlers effekt i pilot plant viser, at både basisk og sur rengøring har god effekt overfor L. carnosum og Lb. brevis. Forsøg viste, at coating og hypoklorsyre (saltvand tilsat strøm) ikke havde bedre effekt end basisk hhv. sur rengøring. Effekten kan dog have være begrænset af manglende lysaktivering af coatingen.

I de kommende forsøg vil der med udgangspunkt i vækst-screeningen gennemføres vækstforsøg med cocktails af relevante fordærvere i forskellige kødprodukt-modeller med varierende konservering. Ligeledes gennemføres der yderligere test af rengøringsmidlers effekt på mælkesyrebakterier inklusive effekt af coatede overflader og hypoklorsyre.