Vækstmodel, så pustning af kødprodukter og sammensatte produkter undgås

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

blown

Vækstmodel, så pustning af kødprodukter og sammensatte produkter undgås

2024

Formålet med projektet er give kvalitetsafdelingerne et redskab til at fastlægge nødvendig konservering for at hindre pustning af kødprodukter, hvilket kan give mulighed for eksport til nye markeder.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output for de 3 modeller er, at:

•Leuconostoc-modellen (slicet pålæg) blev i 2023 vist at være acceptabel. Dog overfittes pH, hvilket skal håndteres, og arbejdet pågår. Videnskabelig artikel er under udarbejdelse.

•L. brevis-modellen (spegepølse stuetemperatur). De gennemførte valideringsforsøg i spegepølser viser ikke overensstemmelse med den udviklede model. Plan for håndtering er under udarbejdelse.

•Torulaspora-modellen (spegepølse - køl). De gennemførte valideringsforsøg i spegepølser viser ikke overensstemmelse med den udviklede model. Plan for håndtering er under udarbejdelse.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•Leuconostoc-modellen skal finpudses, og artiklen færdiggøres.

•Udarbejde model version 1 for Torulaspora og L. brevis baseret på data fra syrnet varmebehandlet kødmodel.

•Nye valideringsforsøg med Torulaspora  (podning i fars i stedet for som rekontaminering, måle vækst og CO2 produktion) skal gennemføres.

•Nye valideringsforsøg med L. brevis (podning i fars i stedet for som rekontaminering, observere for CO2 produktion) skal gennemføres.

gasp

 

2023

Formålet med projektet er give kvalitetsafdelingerne et redskab til at fastlægge nødvendig konservering for at hindre pustning af kødprodukter, hvilket kan give mulighed for eksport til nye markeder.

Præsentation:

Granly Koch, A. (2023) Rengøring - betydning for holdbarhed. Tekniclean og Novodan netværksmøde 15. januar

Granly Koch, A. (2023) Hybridprodukter - fødevaresikkerhed og holdbarhed. FødevareDamnark ERFA møde 24. januar

Artikel:

Granly Koch, A. (2023) Mere plantebaseret kost. Fødevaremagasinet september, side 16

 

Poster:

Fødevarekonference på Teknologisk Institut 26. oktober 2023 

 

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at valideringsarbejdet med de forskellige modeller pågår. Status er:

Leuconostoc modellen (slicet pålæg): Første version af modellen havde lidt dårlige prædiktioner ved høj temperatur og højt pH, og mere data blev derfor genereret. Model version 2 er valideret, og der er opnået en accuracy factor: 1,3 (Acceptabel model har A<1,5)

Bias factor: 0,9 (acceptabel model har B: 0,85-1,25; jo tættere på 1 desto bedre). Model version 2 er således acceptabel, dog vurderes det, om en version 3 skal udvikles. Videnskabelig artikel er under udarbejdelse.

L. brevis modellen (spegepølse stuetemperatur): Det er fundet, at nitrit ingen betydning har for vækst af Lactobacillus brevis. Valideringsforsøg i spegepølser pågår, databehandling mangler, og flere forsøg skal gennemføres.

Torulaspora modellen (spegepølse køl) skal valideres med data fra spegepølser, og forsøgene til generering af data er godt i gang. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•Leuconostoc modellen skal finpudses, og artiklen skal færdiggøres.

•Data skal genereres til Torulaspora modellen (podning i fars, måle vækst og CO2 produktion)

•Data skal genereres til L. brevis modellen (podning i fars, CO2 produktion)

gas

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

• Der pågår forsøg, hvor vækst af Torulaspora delbrueckii analyseres i spegepølser opbevaret på køl. Spegepølserne indeholder 7% salt/vand, har pH værdi 4,5 hhv. 5,0 og er tilsat hhv. 0, 75 og 150 ppm nitrit. Lagring i op til 60-70 dage. Data skal anvendes til validering af den udviklede model.

• Der pågår forsøg, hvor vækst af Lactobacillus brevis analyseres i spegepølser opbevaret ved stuetemperaturer. Spegepølserne indeholder 9-11% salt/vand, har pH 4,5 hhv. 5,0 og er tilsat hhv. 0, 75 og 150 ppm nitrit. Lagring i op til 60-70 dage. Data skal anvendes til validering af den udviklede model. Det er kompliceret at analysere vækst af L. brevis i en spegepølse med mange andre mælkesyrebakterier og starterkultur. Derfor forsøges med 16S-sekventering for at fastlægge andelen af L. brevis af totalfloraen kombineret med produktion af CO2 .

Den næste store aktivitet i projektet er, at

• Leuconostoc modellen (slicet pålæg) skal valideres med de nye data (udvidet pH til hybridprodukter).

• L. brevis modellen (spegepølse stuetemperatur) skal valideres med data fra spegepølser.

• Torulaspora modellen (spegepølse køl) skal valideres med data fra spegepølser

• Der skrives en videnskabelig artikel om Leuconostoc modellen.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Der er produceret data til validering af Leuconostoc modellen, hvor pH området er udvidet.

•Vækst af gæren Torulaspora delbrueckii kan følges i spegepølser ved udsæd på MYGP agar, hvor starterkulturen ikke interagerer. Det er vigtigt, da 150 ppm nitrit i bouillon ved pH 4,5 og 5,0 hindrer vækst af gæren.

•Vækst af Lactobacillus brevis kan til dels følges på agar tilsat udvalgte antibiotika, dog skal kolonier verificeres ved 16S analyse for at adskille dem fra starterkulturer. Vækstforsøg i BHI-B indikerer, at nitrit har minimal/ingen betydning for væksten.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•Leuconostoc modellen skal valideres med de nye data.

•Der skal gennemføres forsøg med vækst af Torulaspora delbrueckii i kølelagrede spegepølser.

Der skal gennemføres forsøg med vækst af Lactobacillus brevis i spegepølser opbevaret ved stuetemperaturer.

Konference:

Lüthje, F., Svenningsen, NB., Koch, AG., Terrell, GD. (2023) Predictive Model for Growth of Gas-Producing Leuconostoc spp. in Deli Meat. IAFP annual Meeting, 16-19. juli, Toronto

Rapport:

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er udviklet en ny model for Leuconostoc på kødpølse, hvor pH-virkeområdet er blevet udvidet. En foreløbig validering viser, at den nye model også er acceptabel mod et valideringssæt med 58 datapunkter, men der mangler valideringssæt ved lavt pH. Der er lavet plan til at producere disse data.  

Der er gennemført valideringsforsøg med hybridpølser podet med Leuconostoc, hvor en andel af kødet er erstattet af grønsager (recepter med hhv. 10, 40 og 70% kød). Forsøgene viser, at vækstraten stiger en smule med øget grønsagsindhold. Dette kan dels skyldes et højere pH i pølserne med en høj andel af  grønsager samt et større indhold af sukkerarter.

Der er udført bouillon-forsøg, som viser, at Torulaspora delbrueckii er følsom overfor nitrit. Det er en udfordring, da nitrit henfalder under kogning, og modellen er bygget på kogte pølser, men skal prædikere væksten i fermenterede pølser, hvor henfaldet af nitrit er anderledes.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal findes måder at følge væksten af Lactobacillus brevis og Torulaspora delbrueckii i fermenterede pølser. Udfordringen er at differentiere mellem starterkulturen og ”pusteren”. For Torulaspora delbrueckii er der planlagt forsøg med et selektivt gær-medie. For Lactobacillus brevis skal det undersøges, om der er nogle antibiotika, som kan bruges til selektionen på agarplader.

Derudover skal der laves flere challenge-test til datagenerering til de to spegepølsemodeller.

pust23

Nyhedsbrev

Pustning, pepperoni og sensorik workshop

Mere information her:

Undgå pustning med ny vækstmodel

Artikel:

Lüthje, F., Granly Koch, A. (2023) Pustning af kødpålæg - betyder tilsætning af grøntsager noget? Fødevaremagasinet april side 16

 

2022

Formålet med projektet er give kvalitetsafdelingerne et redskab til at fastlægge nødvendig konservering for at hindre pustning af kødprodukter, hvilket kan give mulighed for eksport til nye markeder.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udført en runde challengeforsøg med gæren Torulaspora delbrueckii . Data tyder på, at nitrit ikke har en hæmmende effekt på væksten af gæren.

De genererede data fra de to spegepølse-modeller (podet med hhv. Torulaspora delbrueckii og Lactobacillus brevis) er blevet modelleret, og der foreligger to prototype-modeller.

Der er udført endnu en runde challengeforsøg for kødpølsemodellen (podet med Leuconostoc mesenteroides og Leuconostoc carnosum) for at generere data til at udvide pH-range i kødpølsemodellen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at det skal bekræftes med bouillon-forsøg, at nitrit ikke hæmmer gæren T. delbrueckii. Modelleringen af de genererede data har afsløret områder, hvor der er brug for ekstra data for at bygge nogle stærke modeller. Der udføres derfor en sidste runde challengeforsøg for begge spegepølsemodeller. 

Kødpølse-modellen skal opdateres med de nye data, og den opdaterede model skal valideres. Der skal udføres challengeforsøg med hybridprodukter (hvor noget af kødet erstattes med grøntsager), og data skal sammenlignes med prædiktionerne fra kødpølse-modellen. 

 

vækstUdklip.PNG

 

2021

Formålet med projektet er at udarbejde en matematisk model, der kan prædiktere vækst af gasproducerende mikroorganismer i emballerede kødprodukter og sammensatte produkter som fx skinkesalater i forhold til tid, temperatur og konservering.

Målet er at gennemføre challengetest, hvor mikrobiel vækst undersøges, at foretage matematisk modellering af data samt at udvikle brugerflade på DMRIpredict.

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet ver.1 af pålægsmodel til prædiktion af vækst af Leuconostoc, som ser lovende ud ved sammenligning med data fra tidligere vækstforsøg. Modellen finder dog, at nitrit har en lille positiv effekt på væksten, hvorfor der er planlagt et ekstra forsøg med nitrit. Derudover udføres forsøg ved forskellige temperaturer (3, 5 og 8 °C), for at styrke modellen yderligere.

Pilotforsøget med spegepølse på køl podet med gæren Torulaspora delbrueckii viste, at det var muligt at forhindre vækst med høj konservering (salt, nitrit og sænket pH) ved hhv. 3, 5 og 8°C. Forsøg med spegepølse ved stuetemperatur viste, at Lactobacillus brevis ikke kan vokse ved 12% salt i vand og er stærkt hæmmet ved 11%, mens den vokser fint ved hhv. 9 og 10 % salt i vand.

Den næste store aktivitet i projektet er at få udbygget pålægsmodellen med data fra planlagte forsøg angående nitrit og temperatur, og derefter få modellen valideret. Herudover er planen at få lagt en test-version af modellen på DMRIpredict.

Planlagte forsøg til generering af yderligere data til spegepølsemodellerne igangsættes. Næste forsøg tester betydningen af nitrit og temperatur for spegepølser på køl. Herefter skal data herfra ligeledes modelleres og danne grundlag for prædiktive modeller.

vækdec

Artikler:

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Prediktiv modelling för livsmedelssäkkerhet. Livsmedelsnyhedeter november

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Predictive modelling for food safety and quality of meat products. Food Safety Magazine december

 

vækst

 

DMRIpredict.dk

predi

 

2020

Målet er at give anbefalinger til, hvordan pustning af emballerede kødprodukter og sammensatte produkter kan hindres.

 

Artikel:
Granly Koch, A. (2021) Pustning af kødprodukter og mayonnaisesalater. Fødevaremagasinet januar, side 18

Granly Koch, A., Meinert, L. & Beck Nielsen, L. (2020) Temperatur er den vigtigste måling i fødevareproduktioner. Fødevaremagasinet juni, side 16

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at væksten af nogle af de luftproducerende mikroorganismer fra pustede pakker kunne hæmmes med de valgte konserveringer, medens andre ikke kunne hæmmes.

Pålæg:  

                    Mere konservering end det, der hindrer vækst af L. monocytogenes, er                                        nødvendigt for at hæmme vækst af bakterier, der puster.

Spegepølse: 

                   Paenibacillus polymyxa hæmmes af de valgte konserveringer

                   Torulasporula delbrueckii kan kun hæmmes med salt i kombination med 0,1% Na-                      sorbat

                    Lactobacillus brevis hæmmes ved 12% salt/vand + 100 ppm nitrit

Skinkesalat:  

                     pH 4,8, 2% salt, 1500 ppm sorbat/benzoat og diverse organiske syrer er ikke nok                       til at hindre vækst af Lb. brevis i 6 uger v/8°C

 

Et lille udvalg af mælkesyrebakterier er undersøgt for inaktivering under rengøring og desinfektion. Der er ikke forskel på at anvende sur og basisk desinfektion. Forsøg med coating viste, at der kun opnås antimikrobiel effekt, hvis overfladerne er helt rene. Effekten af coatning reduceres efter rengøring.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte projektet.