TESCOP - Renere teknologi i betons livscyklus - Resultater

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

TESCOP - Renere teknologi i betons livscyklus - Resultater

TESCOP's resultater er 14 renere teknologier i betonprodukters livscyklus og en metode til udvælgelse af områder til at udvikle renere teknologier.

Metoden består af en livscyklusmodel, et stort antal miljødata for betonprodukter, miljøpolitiske scenarier, dvs. prioritering af miljøpåvirkninger i Europa og i de lande, der er repræsenteret i projektet samt livscyklusdata for udvalgte produkter. 

De renere teknologier repræsenterer et bredt spektrum af løsninger, der sigter på at reducere forskellige miljømæssige påvirkninger, såsom vandforbrug, miljøskadelige materialer i spildevand, arbejdsmiljø, materiale ressourceforbrug, energiforbrug, substanser, der er farlige for helbredet og miljøet, CO2 emission og NOx emission. De renere teknologier repræsenterer løsninger i alle fem livscyklusfaser, dog med fokus på livscyklus fase 2 - betonproduktion.

De to TESCOP-projekter, som Betonelement-Foreningen har været involveret i, er genbrug af vand ved fremstillingen af betonelementer samt et projekt om vibreringsfri beton.

Spæncom A/S Kolding har deltaget med et vandbesparende projekt. Miljø- og sikkerhedschef Steen Holk fortæller, at resultatet af forsøget er, man vil kunne spare 14.000 m3 vand på årsbasis. "Vi er glade for at have været med", fortæller Steen Holk. "Vi sparer en masse penge, og vi forventer, at anlægget vil være afskrevet inden for 5 - 6 år".

Steen Holk fortæller videre, at virksomheden er i gang med en miljøredegørelse, der tager udgangspunkt i, at amtet påbyder virksomheden at ophøre med at nedsive processpildevandet i jorden.

Betonelement a/s i Viby Sj. har stået for et projekt om vibreringsfri beton - også kaldet flydebeton. Også på denne front har der været stor tilfredshed med at deltage i TESCOP. "Vi har bl.a. testet den vibreringsfri beton i lodrette batteriforme til en elementtype med så meget armering, at der ikke var plads til vibrator. Med andre ord - vi kunne slet ikke have udviklet disse elementer uden at benytte den vibreringsfri beton", siger fabriksdirektør Stig Møller.