Rotter og private kloakstikledninger

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Rotter og private kloakstikledninger

Rottetemadag

Naturstyrelsen og Rørcentret har den 21. november 2013 afholdt en temadag om rotter og private kloakstikledninger på Teknologisk Institut.

Programmet og de enkelte indlæg kan ses her:

Velkomst
v/ Kåre Svarre Jakobsen, Naturstyrelsen

Lovgivning på området - miljølovgivningen
Hvad siger miljølovgivningen, og hvilke krav kan der stilles til grundejere?
v/ Maria Folker-Schiller, Naturstyrelsen


v/Peter Weile, Naturstyrelsen

Lovgivning på området - byggelovgivningen
Hvad siger byggelovgivningen, og hvilke krav kan der stilles til grundejere?
v/ Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk InstitutRotters færden og formering i afløbssystemet
Hvor mange rotter er der i afløbssystemet? Hvor langt bevæger de sig, og hvad er de bedste betingelser for formering?
v/ Ann-Charlotte Heiberg, AC-Heiberg Consult


Hvad indeholder en kommunal handlingsplan for rottebekæmpelse?
Kommunerne skal lave handlingsplaner for rottebekæmpelse. Hvad indeholder disse planer og omfatter de også renovering af de offentlige afløbssystemer?
v/ Lis Ricardy, Roskilde Forsyning


Eksempler på arbejdet med kommunale stikledninger i Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune arbejder systematisk med de kommunale ejendomme med registrering, interview m.v.
v/ Ernst Ekegren, Ekegren Consult

Renovering af af afløbssystemet kan hjælpe på rotteproblemet
Plus Boliger havde mange rotter og utætte kloakker – nu er afløbssystemet renoveret og rotteproblemerne er væk.
v/ Claus Greve, Plus Boliger og Kent Smed, Rentokil

København - Rotteproblemfri by 2015
Københavns Kommune har registreringer af, om rotteproblemerne skyldes defekter i private eller offentlige ledninger. Hvad viser tallene, og giver det anledning til justering af planen for rotteproblemfri by 2015?
v/ Morten Otkjær Thune, Center for Miljø, SkadedyrsområdetEksempel på kommunale krav til stikledninger ved separeringI
Køge stilles der krav til de private ledninger, når kommunen foretager separering af de offentlige ledninger.
v/ Leif Hansen, Køge Kommune


De private stikledninger – hvem gør noget?
Bolig – jobordning gør det muligt at få betalt forbedringer på privates stikledninger. Kom nu i gang, siger kloakmestrene.
v/ Henning Lübcke, Danske Kloakmestre

Hvad kan de danske parcelhusejere gøre?
Hvem skal betale og hvem har skabt problemet?
v/ Allan Malskær, Danske Parcelhusejere