Værdiskabende drift og vedligehold - Bedre vedligeholdelsesplaner

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Beboelsesejendom

Værdiskabende drift og vedligehold - Bedre vedligeholdelsesplaner

Bedre vedligeholdelsesplaner og kurser til driftspersonale skal skabe og bevare sunde og tidssvarende bygninger. Tjeklister, fakta-ark og film om klimaskærm, varme og ventilation skal hjælpe ejendomsserviceteknikerne til den bedre drift af bygningen. Det er grundstenen i et udvidet vedligeholdelseskoncept med undervisningsmoduler. Find al materialet hér på hjemmesiden.

Der er store besparelser på vedligehold i bygninger, når der indarbejdes forebyggende procedurer i den jævnlige drift. Herved reduceres antallet af utilsigtede og omkostningstunge reparationer på bygningsinstallationer og klimaskærm. Disse reparationer kan blive særligt omfattende, hvis der opstår skimmelsvamp forårsaget af ringe luftskifte, indsivende regnvand eller opstigende vand/fugt, eller ved svigt af bygningsdele som altaner, tagværk mv. Hvis antallet af utilsigtede reparationer øges, nedprioriteres de forebyggende vedligeholdelsesopgaver ofte. Hermed kommer bygningen ind i en nedadgående spiral, hvor det bliver mere og mere omkostningstungt at drive bygningen, samtidig med at tilfredsheden blandt lejerne og brugerne daler. I yderste konsekvens falder ejendommens værdi betragteligt.

10-årige vedligeholdelsesplaner skal netop sikre, at ejendommen drives og vedligeholdes hensigtsmæssigt, og at renoveringsprojekter, der kan være energibesparende, eller indeklimaforbedrende eller klimasikring – mod fx oversvømmelser - at sådanne projekter planlægges og gennemføres hensigtsmæssigt.

Der findes allerede mange eksempler på gode skabeloner til vedligeholdelsesplaner, men én af udfordringerne er, at få driftspersonalets observationer inddraget i planerne, og derudfra få defineret vedligeholdelsesopgaver eller ligefrem renoveringsopgaver. Samtidig kan god drift af en ejendom medføre udskydelse af større renoveringsprojekter – og det er vigtigt, at omfattende renovering sker hverken for tidligt eller for sent.

Erfaringer fra driften af bygningen skal altså bidrage til vedligeholdelsesplanen. Det handler filmen herunder om. 

Til hjælp til dette er der udarbejdet tjeklister og små film, som gør ejendomsserviceteknikeren i stand til at gennemgå alle bygningsdele. På den måde opgraderes driftsansvarliges tekniske indsigt og rettidige omhu, så udgifter til vedligehold af bygningsinstallationer måske kan mindskes, beboerne kan få et bedre indeklima og bygningen kan få en længere levetid. Dermed er ejendomsfunktionærernes og servicefirmaer/ virksomheders viden væsentlig for vedligeholdelsesplanen, og som led i projektet skal der udvikles og gennemføres kurser for såvel driftspersonale – fx ejendomsserviceteknikere – som for administratorerne af ejendommene.

En anden mangel i vedligeholdelsesplanerne er, at den ikke inddrager den samlede driftsøkonomi; således bør energibesparelserne ved en renovering indregnes i den fremtidige drift – og vedligeholdelsesplanen skal også fokusere på de andre fordele en renovering kan medføre: Miljømæssigt, indeklimafordele, bedre funktioner – ligesom eventuelle ulemper ikke skal forties. Der er udarbejdet konskekvensoversigter over fordele ved god drift og vedligehold, og risici ved mangelfuld vedligehold.

Dermed vil vedligeholdelsesplanen give mere værdi for både ejere og lejere af ejendommen.

Materialet er klart til brug i efteråret 2018.Tjekklister, fakta-ark, film mm. kan downloades her fra siden til brug ved undervisning eller bygningsgennemgang. Gode idéer fra såvel ejere, lejere, andelshavere, driftspersonale samt rådgivere, der udfører vedligeholdelsesplaner, er stadig velkomne, og kan sendes til projektlederen Iben Østergaard på ibo@teknologisk.dk. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og det udføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Newsec Datea, DEAS, Syddansk Erhvervsskole, EUC Syd, Bygherreforeningen, Gate 21 og Project Zero.

Herunder er en introduktionsfilm til varme- og ventilationsfilmene, som er udført i samarbejde med Energispring og Hofor med støtte fra Energistyrelsen.