Værdiskabende drift og vedligehold - Varme

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Beboelsesejendom

Værdiskabende drift og vedligehold - Varme

For hver af bygningsdelene klimaskærm, varme, ventilation, belysning og vedvarende energi er der udarbejdet tjeklister, faktaark og konsekvensoversigter til brug for ejendomsserviceteknikere og andre.

Tjeklisterne anviser, hvad ejendomsserviceteknikeren bør tjekke på bygningen ved en bygningsgennemgang, hvilke fejl og mangler, han/hun selv kan udbedre, hvilke han skal rekvirere håndværker eller anden ekspert til, og hvilke han skal rapportere videre til ejer/administrator eller få indrapporteret til den 10-årige vedligeholdelsesplan.

Faktaarkene er en lidt grundigere beskrivelse af problemstilling –  ”Hvis du vil vide mere – eller hvis du vil gøre mere”.

Konsekvensarkene fortæller konsekvenserne af god og dårlig vedligehold med hensyn til økonomi, indeklima m.m.

Filmen herunder viser, hvordan du kan sikre god komfort og samtidig spare på varmen ved at forindstille radiatorventiler til den nødvendige vandmængde – og sørge for at radiatorventiler indstilles på samme trin i samme rum – og at alle rum er opvarmede. Kontroller, at der er vand nok på anlægget – stop cirkulationspumpen og luft så radiatorerne ud. Filmen viser hvordan.

Filmen herunder sætter fokus på vigtigheden af at fremløbstemperaturen gradvist afstemmes efter årstidens udetemperatur. Ved fyringssæsonens begyndelse er 35 – 40 grader passende, mens den hæves 5 grader, når det bliver vinter – og mere, hvis det bliver rigtig koldt. Automatikken kan klare dette arbejde for dig som ejendomservicetekniker. Når varmesæson er forbi lukkes sommerventilen, så der først kommer varme på, når der er brug for det.

Filmen herunder handler om sommerlukning af varmeanlægget. Når fyringssæson er forbi skal varmeanlægget lukkes ned for sommeren; selvom der er varmeautomatik skal sommerventilen lukkes helt, for at sikre, at der ikke kommer unødvendigt varme om sommeren. Med totalt sommerluk kan du som ejendomsservicetekniker være med til at sikre, at der spares 3 – 5 % af varmeforbruget. Du skal sikre dig at cirkulationspumpen også er slukket, og den skal  for at motioneres et par gange henover sommeren – og tjek om pumpen er så gammel, at den bør skiftes.

Her er flere videoer om fjernvarme.