Vedligehold af private veje og stier

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Hul i vej

Vedligehold af private veje og stier

Savner jeres grundejerforening et overblik over vejenes tilstand samt svar på hvad der evt. bør gøres, så få Teknologisk Instituts eksperter til at evaluere det for jer. De fleste har en klar fornemmelse af, at det er dyrt at vedligeholde veje og stier, men ikke alle er klar over, at der kan være rigtig stor økonomisk fortjeneste ved at vedligeholde sine veje og stier korrekt og i tide. 

Udbedring af nedslidte veje og stier med ekspertbistand kan gøres i tre nemme trin:

  1. Ekspert fra Teknologisk Institut udarbejder en umiddelbar vurdering af vejenes tilstand.
  2. Grundejerforeningen indhenter tilbud på det udbedringsarbejde der skal foretages hos asfaltentreprenørerne. Dette kan gøres vha. hjemmesiden: www.asfaltindustrien.dk/leverandoerer, hvor f.eks. tre lokale entreprenører kontaktes med henblik på, at afgive tilbud. Ekspert fra Teknologisk Institut hjælper med at drøfte, vurdere og sammenligne de indkomne tilbud, så der vælges den bedst mulige og økonomisk fordelagtige løsning, i overensstemmelse med grundejerforeningens behov.
  3. Efter udbedringsarbejdet er udført hjælper ekspert fra Teknologisk Institut med en slutevaluering af det udførte arbejde, som sammenfattes i en rapport.

For private, som grundejerforeninger, vejlaug m.v. kan opgaven med at vurdere belægningens tilstand og planlægge det ideelle og økonomisk mest fordelagtige vedligehold virke uoverskuelig. Det kan derfor være en god investering at anvende en uvildig rådgiver som hjælper med at opgaven bliver udført tilfredsstillende – både praktisk og økonomisk.

Hvis vedligeholdelsesindsatsen bliver gennemført i tide, kan det bremse belægningernes forfald, og sørge for, at omkostningerne ikke bliver højere end nødvendigt. Derudover kan det være en fordel at overveje tiltag for klimatilpasning, hvilket også er et ønske fra flere kommuner i tilfælde af at vejens står overfor en større renovering.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Med ekspertise i asfalt og materialer under asfalt i vejopbygningen, kan Teknologisk Institut hjælpe private grundejerforeninger til at træffe de rigtige valg i forbindelse med et belægningsarbejde, og på den måde danne grundlaget for valget af den rigtige løsning til hver enkel grundejerforening.

Vi kan hjælpe med følgende:

  • Vurdering af vejens tilstand
  • Uvildig vurdering og sammenligning af tilbud på asfalt- og belægningsarbejde, hvor grundejerforeningen selv indhenter tilbud
  • Slutgennemgang og mangelgennemgang af udført asfalt- og belægningsarbejde
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi
  • Klimatilpasningsløsninger til private veje
  • Tvister i forbindelse med kommuner eller myndig vejinstans, hvor Teknologisk Institut kan være uvildig part

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud.