10 brikker, som skal samles for at opnå en fleksibel produktion

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

-

10 brikker, som skal samles for at opnå en fleksibel produktion

Fremtidens produktion er fleksibel. Men hvordan opnår man den hurtigt omstillende og effektive produktion? En analyse lavet af Teknologisk Institut i samarbejde med tre virksomheder er kommet frem til ti faktorer, der hjælper virksomheder på vej. 


En produktion, der både er smidig, hurtig og forandringsparat, er fremtidens produktion.  

Her kan virksomheder med lave priser og høj kvalitet hurtigt tilpasse sine produkter til kundernes behov. Det er en nødvendighed i morgendagens produktion med øget produktvarians, små seriestørrelser og et krav om levering med kort varsel.

Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, der har kigget nærmere på den agile produktion.

I analysen har Teknologisk Institut blandt andet besøgt og interviewet de tre danske virksomheder VOLA, Danchell og Elektro Gruppen. Virksomhedernes produktioner er forskellige, og de benytter forskellige teknologier, men de har alle det tilfælles, at de arbejder målrettet med en fleksibel produktion.

- Agil produktion er ikke en hyldevare, og det er ikke gjort med indkøb af en robot og en 3D-printer. De tre virksomheder har været i gang i flere år og er løbede blevet dygtigere til agil produktion, lyder det fra Kurt Nielsen, der er teknologichef ved Teknologisk Institut.

-

På tværs af de tre virksomheder har Teknologisk Institut komprimeret et tankesæt – ti brikker, som skal samles for at opnå fleksibilitet i sin produktion.

1. Anvendelse af teknologi

Anvendelsen af teknologi er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed, men digitalisering og digital styring af arbejdsprocesser, ordrer, lager og programmering af maskiner er dog en nøgleteknologi i alle virksomheder.

I den ene ende af VOLAs produktion anvendes CNC-maskiner, der er forprogrammeret og betjenes af robotter. Her laves elementer og komponenter klar. I den anden ende af VOLAs produktion samles og monteres produkterne individuelt, hvor samlebåndet er afløst af mobile robotter og et automatisk højlager.

2. En fælles ambition

Ambitionen om agilitet er fælles for virksomhederne og grundlaget for agiliteten i virksomheden. Det at tænke i at optimere produktionen efter agilitet og samtidig bevare kvalitet og holde omkostningsniveauet nede har konsekvenser i alle produktionsprocessens led.

Hos Danchell omtales tankesættet om agil produktion også som effektiv og intelligent fleksibilitet.

3. Ledelsesansvar

Ledelsen holder fast i ambitionen i omstillingen til agil produktion. Det er ledelsens ansvar at omsætte ambitionerne til praktisk virkelighed. Der arbejder ledelserne meget forskelligt.

Hos VOLA og Danchell er produktioner og arbejdsform besluttet af ledelsen, og det er ledelsen, der leder og fordeler arbejdet.

Hos Elektro Gruppen er der i eltavleproduktionen et stort fokus på, at ledelsen håndterer forandringsprocesserne ved at forklare og have svar på, hvorfor og hvordan agiliteten skal kunne lade sig gøre, men også at medarbejderne inddrages og selv tager ansvar for processen i vidt omfang.

4. Arbejde i organiserede grupper

Medarbejderne er i alle de tre virksomheder organiseret i teams, som jævnligt ved tavlemøder gør status, løser problemer og finder forbedringer.

Hos Elektro Gruppen arbejdes der med selvstyrende teams, hvor det er teamet selv, som finder den mest effektive måde at løse en produktion på og opstiller produktionslinjen så effektivt som muligt.

5. Tålmodighed til processen

Tålmodighed er et fælles kodeord for de tre virksomheder. Produktionsvirksomheder omstiller sig ikke til agil produktion fra den ene dag til den anden.

I alle tre virksomheder har det været en proces over flere år, og det er en proces, der fortsætter. Omstillingen til agil produktion kræver løbende forandringer i måden at arbejde på.

6. Fejlkultur

Hvad en agil produktion indebærer, er vidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men fælles for de tre virksomheder er, at de har prøvet sig frem. Der findes ikke en endelig målestok eller målstreg for, hvornår virksomheden er agil.

Fail fast-filosofien understreger blandt andet, at viden opnået fra et mislykket forsøg faktisk øger sandsynligheden for en eventuel succes. Men fail fast betyder også, at man ikke skal forsætte ud på isen, når det knager og brager.

7. Fokus på alle led

Agilitet i virksomheden handler om opmærksomhed på fleksibilitet i alle led.

Elektro Gruppen nævner produktionsguruen Dr. W. Edwards Deming: "95 % of waste in worker’s performance is governed by the System" som et råd om ikke kun at have opmærksomheden rettet mod produktionshallen, men at have hele systemet med i ligningen.

Pointen i Demings forskning er, at en stor del af den måde, medarbejdere arbejder på, er bestemt af systemets indretning. Effektiviteten stiger for alvor, når den måde, systemet arbejder på, i stedet er bestemt af medarbejdernes indretning.

8. Opdeling i moduler

Modulisering af arbejdsprocesserne. Moduliseringen betyder hos Elektro Gruppen, at den enkelte medarbejder hurtigt kan komme i gang, og på den enkelte arbejdsstation betyder moduliseringen, at der kan laves flere forskellige produkter i samme team. Moduliseringen betyder også, at et sammenbrud på en arbejdsstation ikke stopper en hel produktionslinje.

9. Standardising hvor det giver mening

Standardisering af materialer og komponenter er en fordel. Det reducerer kompleksitet i produktionen, understøtter kvalitet, reducerer lagerbehov og forenkler leveringen.

Standardisering af komponenter betyder for VOLA, at virksomheden har en enorm varians til kunderne med 150.000 varenumre, men samtidig nærmest intet lager og en meget kort leveringstid af både et-styks og flere-styks leverancer, som er individuelt tilpasset.

10. Det store billede

Endelig skal nævnes værdikæden både bagud til leverandører og fremad til kunder. Arbejdet med agilitet har haft forskellige konsekvenser for virksomhederne.

VOLA har reduceret antallet af leverandører og kan de fleste processer selv.

Hos Elektro Gruppen er der skåret ned på mængden af komponenter, så de komponenter der anvendes, bedre understøtter standardisering af processerne.

For Danchells kunder betyder agiliteten, at priserne holdes nede, produktionstiden er kort og kvaliteten høj.
 

Download hele rapporten "Agil produktion - nye muligheder for danske virksomheder" her


Rapporten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.